Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo thực hiện

Báo cáo sơ kết
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện xây dựng NTM tỉnh Long An
Thứ 4, Ngày 21/08/2013, 09:23
Thực hiện Công văn số 10/BCĐTW ngày 27/5/2013 của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới tỉnh Long An báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Long An.

Tải văn bản         : File đính kèm
Phụ lục báo cáo  : File đính kèm
Thực hiện Công văn số 10/BCĐTW ngày 27/5/2013 của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới tỉnh Long An báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Long An.

Tải văn bản         : File đính kèm
Phụ lục báo cáo  : File đính kèm
Lượt người xem:   7094
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 263450

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Phan Văn Liêm – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An - Trưởng Ban Biên tập
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

​ ​