Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Long An đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
Thứ 4, Ngày 06/03/2019, 14:00


Một trong những nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An là đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu về học nghề và việc làm cho người lao động. 

dao tao nghe ldnt.jpg 
Ảnh: Một lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Năm 2018, Long An tuyển sinh 22.603 lao động, trong đó: 493 cao đẳng, 1.907 trung cấp, 5.642 sơ cấp, 11.007 thường xuyên dưới 3 tháng và 3.554 đào tạo nghề cho lao động nông thôn (2.778 học nghề nông nghiệp, 776 học nghề phi nông nghiệp).

Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh lên 67,56%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 48,28%. Việc đào tạo nghề đã chú trọng gắn với việc làm sau đào tạo, gắn với doanh nghiệp, hợp tác xã, gắn với thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và với phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh.

Năm 2018, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 32.929 lao động; giải quyết cho gần 2.000 hộ vay vốn (doanh số 87,7 tỷ đồng) từ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm để mua sắm vật tư, máy móc, thiết bị, giống cây trồng, vật nuôi,...phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Thông qua các sàn giao dịch việc làm được tổ chức định kỳ hàng tháng, thông tin về các thị trường lao động, nhu cầu đào tạo nghề được cung cấp trực tiếp, công khai, do đó người lao động ngày càng có nhiều cơ hội chủ động lựa chọn tham gia học nghề hoặc đăng ký việc làm phù hợp. Qua đó, đã nâng số xã đạt tiêu chí lao động có việc làm từ 152 xã năm 2017 lên 162 xã năm 2018 chiếm 97,59% số xã của tỉnh.

Ngoài ra đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được chú trọng theo hướng bền vững và xã hội hóa nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm, năm 2018 toàn tỉnh còn 9.108 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 2,22%); hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 3,41%.

Trong thời gian tới, để việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của tỉnh Long An hiệu quả, bền vững việc tổng kết những mô hình điểm trong đào tạo nghề - giải quyết việc làm của những mô hình nông nghiệp và phi nông nghiệp là cần thiết, qua đó tiếp tục thu hút lao động nông thôn đến với đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Thúy Huỳnh
Sở Công Thương Long An

Lượt người xem:   222
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 263449

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Phan Văn Liêm – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An - Trưởng Ban Biên tập
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

​ ​