Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Giải pháp nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch - hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Tỉnh đảng bộ lần thứ X
Thứ 4, Ngày 24/04/2019, 15:00

Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra chỉ tiêu: Đến năm 2020 có “98% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 45% hộ sử dụng nước sạch.” Ngày 07/4/2017, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 1243 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Long An đến năm 2020 theo đó quy định chỉ tiêu hộ dân sử dụng nước sạch của xã đạt chuẩn NTM đến năm 2020 là 65% (Chỉ tiêu 17.1). Để hoàn thành các chỉ tiêu này là việc làm không hề đơn giản bởi theo kết quả điều tra của Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thì đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh của tỉnh là 97,69%, cao hơn trung bình của cả nước là 11,99% (trung bình của cả nước là 85,7%). Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 36,44%, thấp hơn trung bình cả nước là 12,56% (trunh bình cả nước là 49%)

Theo ông Hà Văn Thiệp – Giám đốc Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thì: Nguyên nhân tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch của tỉnh thấp hơn trung bình cả nước là vì: 

Trong các năm qua ngoài các công trình cấp nước nông thôn (CNNT) do nhà nước đầu tư, hầu hết các trạm CNNT còn lại đều mang tính chất tự phát, tình thế, vùng bao phủ cấp nước thường giới hạn trong ranh giới hành chính; việc mời gọi nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn do quy hoạch CNNT, phân vùng cấp nước chưa rõ nên việc triển khai các dự án lớn cấp nước liên xã, liên huyện còn gặp nhiều khó khăn.

Phần lớn các trạm CNNT trong tỉnh có quy mô nhỏ, được phát triển từ các giếng khoan của UNICEF; mặt bằng xây dựng nhỏ hẹp, qua nhiều lần nâng cấp các hạng mục không đồng bộ; phần lớn chất lượng nước chỉ đạt mức hợp vệ sinh, không có hệ thống khử trùng nước, nên chất lượng nước không đạt QCVN 02:2009/BYT (do không có hàm lượng Clo dư theo quy định).
Tiến độ xã hội hóa các công trình CNNT còn chậm, lợi nhuận đầu tư CNNT còn thấp chưa hấp dẫn nhà đầu tư.

Một số huyện chưa tích cực quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh công tác nâng cao chất lượng nước từ các công trình CNNT hiện có, thông qua công tác kiểm tra giám sát, xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế về chất lượng nước theo quy định; công tác quản lý vận hành các công trình CNNT theo Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung (Thông tư 54) và Thông tư 76/2017/TT-BTC ngày 26/7/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BTC (Thông tư 76) chưa đồng bộ, quyết liệt.

Nguồn ngân sách tỉnh và Trung ương đầu tư CNNT chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư đề ra theo Kế hoạch số 3003/KH-SNN ngày 07/10/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đầu tư CNNT giai đoạn 2016-2020; cụ thể: Năm 2016 tỉnh phân bổ 62 tỷ đồng (kế hoạch: 77,181 tỷ đồng), năm 2017 là 50 tỷ đồng (kế hoạch: 85,438 tỷ đồng), năm 2018 là 62 tỷ đồng (kế hoạch: 94,578 tỷ đồng).

Vốn sự nghiệp Chương trình NTM hỗ trợ nâng cấp cho các công trình CNNT còn rất ít và bố trí chậm vào cuối năm, nên chưa đáp ứng yêu cầu nâng cấp nhiều công trình để đạt chuẩn nước sạch trong năm phân bổ vốn.

Ông Thiệp cho biết thêm: Mặc dù, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đến cuối năm 2018 là 36,44%, tuy thấp hơn trung bình cả nước, nhưng so với năm 2017 tỷ lệ này tăng thêm đến 11,64%, tăng hơn nhiều so với năm 2016, 2017; đạt được kết quả trên là do: 
 
tieu chi nuoc sach.jpg
Xây dựng, nâng cấp hệ thống xử lý nước sạch tại xã Lương Hòa huyện Bến Lức

 Có sự hưởng ứng phòng trào xây dựng nông thôn mới, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, và TP Tân An dành một phần ngân sách địa phương, vận động nhân dân đóng góp kinh phí tham gia nâng cấp, khử trùng nước các công trình CNNT hiện có để đạt chất lượng nước sạch, hoàn thành tiêu chí 17.1; trong năm 2018 đã có khoảng 181 công trình CNNT được nâng cấp, cấp nước sạch thêm cho hơn 20.000 hộ dân, nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch thêm 6,3%; 

 Các dự án cấp nước cho các xã vùng hạ huyện Cần Đước, Cần Giuộc cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 và các danh mục công trình (DMCT) năm 2017, 2018 hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch thêm khoảng 3,5%.
 Các dự án CNNT do doanh nghiệp đầu tư góp phần nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch tăng thêm khoảng 1,84%.

 tieu chi nuoc sach1.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Diện, ngụ ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, phấn khởi khi được dùng nước sạch và công trình cấp nước ấp Ông Nhan Đông (Nguồn hình:Thanh Mỹ - Báo Long An Online).

Với kết quả đã đạt được trong năm 2018, giai đoạn 2019-2020 tiếp tục khắc phục các hạn chế, phát huy thành quả đạt được để hoàn thành mục tiêu nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch năm 2019 và đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X. Ngày 29/3/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An đã ban hành Kế hoạch số 2363KH/SNN về thực hiện các giải pháp nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2019 và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X với mục tiêu “Nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch hoàn thành tiêu chí 17.1 cho các xã NTM, đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 40%; đến tháng 9/2020 có 45% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ  lần thứ X”. Đồng thời, Sở Nông nghiệp cũng đã đề ra 05 giải pháp để thực hiện hoàn thành mục tiêu cụ thể là: 

 Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nước sạch, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của người dân nông thôn về sử dụng nước sạch, để người dân hưởng ứng tham gia cùng với nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng công trình cấp nước, đảm bảo các công trình CNNT hiện có và các danh mục công trình xây mới hoàn thành trong năm 2019 – 2020 hoạt động đạt công suất ít nhất từ 80% trở lên;  hướng dẫn các cơ sở cấp nước hiểu biết về QCVN 02: 2009/BYT là cơ sở để đánh giá công nhận nước sạch, trong đó khử trùng nước là một trong những công đoạn xử lý nước quan trọng để đạt chất lượng nước sạch.

 Hai là: Huy động các nguồn vốn để nâng cấp lọc, khử trùng nước các công trình CNNT chưa đạt chất lượng nước sạch, nhất là vận động người dân tham gia đóng góp, nguồn vốn của các doanh nghiệp, tư nhân đang quản lý các cơ sở cấp nước, trong đó: 

Đẩy mạnh các hoạt động giám sát, kiểm tra chất lượng nước các công trình CNNT do doanh nghiệp, tư nhân quản lý; tuyên truyền, hướng dẫn quy trình xử lý nước, khử trùng nước để đạt chất lượng nước sạch, tăng cường biện pháp xử phạt nhằm chấn chỉnh các cơ sở cấp nước phải nâng cấp, đầu tư hệ thống khử trùng nước để đạt chất lượng nước sạch. Dự kiến trong năm 2019-2020 có khoảng 182 công trình CNNT (có số hộ sử dụng lớn hơn 100 hộ/công trình) do doanh nghiệp và tư nhân quản lý đạt chất lượng nước sạch, số hộ sử dụng nước sạch ước tăng thêm khoảng 36.212 hộ, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ước tăng thêm 11,27% 

 Sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện, xã, nhân dân đóng góp và nguồn vốn sự nghiệp Chương trình để duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, khử trùng nước các công trình CNNT do UBND xã, công trình có nguồn gốc vốn nhà nước do cộng đồng quản lý chưa đạt chất lượng nước sạch, dự kiến: Năm 2019: Dành nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp lọc, khử trùng nước cho khoảng 75 DMCT đạt chất lượng nước sạch, ước có thêm 13.745 hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ước tăng thêm 4,28%; Năm 2020: Dành nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp lọc, khử trùng nước cho khoảng 70 DMCT công trình dự kiến có thêm 10.000 hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch, ước tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tăng thêm 3,08%.

 Ba là: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 12 DMCT kế hoạch năm 2019, sớm bàn giao cho các đơn vị có chức năng quản lý, đẩy nhanh công tác đấu nối hộ dân đạt ít nhất 80% công suất trong năm đầu tiên. Các chủ đầu tư DMCT kế hoạch 2020 sớm hoàn thành các báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gởi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai ngay các DMCT được phê duyệt trong tháng 1/2020 và hoàn thành các DMCT trong quý II/2020.

Hoàn thành việc đấu nối hộ dân 13 DMCT hoàn thành cuối năm 2018, đấu nối hộ dân 14 DMCT hoàn thành kế hoạch năm 2019 (trong đó có 2 DMCT vốn ngân sách địa phương) và 11 DMCT kế hoạch năm 2020, dự kiến:

 Đến cuối năm 2019 ước số hộ dân sử dụng nước sạch tăng thêm 7.303 hộ dân tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch sẽ tăng thêm 2,27% ; Đến tháng 9/2020 ước số hộ dân sử dụng nước sạch tăng thêm 12.789 hộ dân tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch sẽ tăng thêm 3,94%.

Bốn là: Đôn đốc thi công hoàn thành các dự án cấp nước cho các xã vùng hạ huyện Cần Đước, Cần Giuộc, kịp thời hỗ trợ các chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ, hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng di dời tuyến ống trên ĐT830 Dự án cấp nước 5 xã vùng hạ huyện Cần Giuộc, hoàn thành khâu đấu nối vào nguồn nước của Công ty Sawaco tại cầu Ông Thìn. Ước trong năm 2019-2020 các dự án này sẽ đấu nối cho khoảng 3000 hộ mỗi năm, tương ứng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch tăng khoảng 0,93%/năm. 

 Năm là: Hoàn thành việc phân vùng cấp nước tạo điều kiện kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án cấp nước lớn liên xã, liên huyện; việc hoàn thành Dự án xây dựng hệ thống nước sạch Phú Mỹ Vinh II, Dự án Nhà máy nước Nhị Thành giai đoạn I, ... cũng sẽ góp phần rất lớn trong việc nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch. 

Ngoài ra để khai thác công trình CNNT bền vững hiệu quả, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, TP Tân An cần tập trung rà soát các công trình CNNT có nguồn vốn ngân sách nhà nước hoạt động không hiệu quả, lập đoàn công tác đánh giá, xác định giá trị còn lại, tổ chức đấu thầu kêu gọi nhà đầu tư theo Thông tư 54 và Thông tư 76. 

Anh Nhung
Chi cục PTNT và Thủy lợi.

Lượt người xem:   187
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 263450

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Phan Văn Liêm – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An - Trưởng Ban Biên tập
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

​ ​