Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Huyện Tân Trụ-Kết quả đạt được sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
Thứ 4, Ngày 11/09/2019, 11:00 | Phạm Hoàng Long

Tân Trụ là một huyện nằm phía Đông Nam của tỉnh Long An có vị trí địa lý rất thuận lợi: Phía Bắc giáp huyện Bến Lức, phía Đông giáp huyện Cần Đước, phía Nam giáp huyện Châu Thành, phía Tây giáp thành phố Tân An và huyện Thủ Thừa. Toàn huyện có thị trấn Tân Trụ và 10 xã.
 
huyen tan tru ntm 2019.jpg
Ông Trương Thanh Liêm-Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm XDNTM

Xác định xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nên từ khi UBND tỉnh phát động xây dựng nông thôn mới, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới và kế hoạch thực hiện hàng năm; Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về Chương trình xây dựng nông thôn mới; UBND các xã xây dựng Đề án thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra các xã trong quá trình thực hiện. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức Đoàn thể huyện cùng các ngành tích cực hưởng ứng và phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực từ đó huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.
 
huyen tan tru ntm 20191.jpg
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới

Kết quả sau 10 năm thực hiện Chương trình XDNTM

Về phát triển sản xuất, huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, có nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả: Mô hình canh tác lúa theo hướng công nghệ cao, mô hình trồng rau trong nhà lưới, mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây thanh long, mô hình nuôi thủy sản: tôm nước lợ theo hướng Vietgaph, cá trê và tôm thẻ kết hợp cá rô phi,… góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Các hình thức sản xuất không ngừng phát triển, toàn huyện có 8 HTX nông nghiệp đã được thành lập và đi vào hoạt động ổn định, các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ luôn được quan tâm, hỗ trợ. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, đã mở được 129 lớp với 3.720 học viên tham dự, nâng tỷ lệ lao động có việc làm đạt 99,9%.

huyen tan tru ntm 20192.jpg 
Mô hình Đường giao thông sáng-xanh-sạch tại Ấp Bình Hòa-xã Bình Lãng 

Về kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn không ngừng phát triển, các tuyến đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa theo tiêu chuẩn; đường trục ấp, ngõ xóm được tập trung đầu tư, nâng cấp đáp ứng tốt nhu cầu giao thông đi lại của nhân dân; hệ thống thủy lợi đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống thiên tai; Trường học được đầu tư nâng cấp, đến nay huyện đã có 20/25 trường đạt chuẩn quốc gia; Trung tâm Văn hóa thể thao và học tập công đồng xã, nhà văn hóa ấp được đầu tư, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị. Các trạm y tế xã được đầu tư, nâng cấp (có 10/10 xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế). Hệ thống điện thường xuyên được đầu tư mới, nâng cấp và sửa chữa, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%. Bên cạnh đó, UBND các xã thường xuyên vận động nhân dân cải tạo, nâng cấp, xây mới nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng, huy động sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
 
huyen tan tru ntm 20193.jpg
Trường trung học cơ sở Bình Lãng được xây dựng khang trang

Các hoạt động văn nghệ được quần chúng đẩy mạnh. Ý thức bảo vệ môi trường được nâng lên, môi trường nông thôn được cải thiện rỏ rệt, cảnh quan môi trường được chỉnh trang, cải tạo theo hướng sáng, xanh, sạch. Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được cũng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị và năng lực huyên môn. An ninh trật tự xã hội nông thôn tiếp tục được giữ vững và ổn định. Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được nhân dân và xã hội đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ, tạo ra sức lan tỏa lớn và đã mang lại hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng vào kết quả xây dưng nông thôn mới của huyện. Đến nay, huyện có 7/10 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, số tiêu chí bình quân/xã đạt 17,5 tiêu chí (tăng 12,1 tiêu chí so với năm 2010), tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chiếm 2,67% (giảm 3,85% so với năm 2010).
 
huyen tan tru ntm 20194.jpg
Mô hình chuyển đổi sang trồng thanh long góp phần nâng cao thu nhập 
của người dân tại xã Bình Tịnh

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chương trình XDNTM còn hạn chế, tồn tại: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân còn hạn chế, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư từ ngân sách của nhà nước. Công tác quy hoạch xã NTM chậm điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triển của xã hội. Chất lượng một số tiêu chí của một số xã đạt chuẩn NTM thiếu bền vững cần phải được cũng cố, nâng chất. Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp có tăng nhưng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao còn chậm, việc liên kết, hợp tác trong sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện còn khó khăn. Việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn. Cảnh quan môi trường mặc dù có cải thiện nhưng chưa thật sự xanh, sạch, đẹp.

Định hướng xây dựng nông thôn mới năm 2020 và định hướng đến 2030

Huyện phấn đấu đến cuối năm 2020 có 100% xã đạt nông thôn mới, số tiêu chí bình quân đạt 19 tiêu chí/xã. Giai đoạn 2021-2025, huyện có 50% số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn 2026-2030 có huyện có 100% số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 50% số xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Để đạt các chỉ tiêu năm 2020 và định hướng đến năm 2030, cần tập trung các giải pháp sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, tập huấn để nâng cao nhận thức cho người dân về nội dung, phương pháp, cách thực thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức năng lực tổ chức, quản lý vận hành Chương trình nhất là đội ngũ cán bộ phụ trách nông thôn mới.

Hai là, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn ấp, trong đó tập trung ba công trình thiết yếu gồm: Bê tông hóa nâng cấp đường giao thông nông thôn, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sinh hoạt và cải tạo thiết chế văn hóa cơ sở.

Ba là, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó tập trung bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và đề án xây dựng xã nông thôn mới đảm bảo tính khả thi và phù hợp với yêu ầu tái cơ cấu ngành; đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và phát triển các hình thức sản xuất phù hợp, trong đó chú trọng phát triển các HTX, THT hoạt động có hiệu quả.

Năm là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa thể thao thiết thực với người dân, tạo điều kiện đển phát triển các hoạt động thể thao trên địa bàn ấp. Tập trung giải quyết vấn đề thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, xử lý môi trường trong sản xuất nông nghiệp và nhân rộng các mô hình cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”.

Sáu là, triển khai có hiệu quả các chính sách huy động nguồn lực thực hiện Chương trình. Kiện toàn bộ máy, tổ chức tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo đảm bảo thực hiện nhiệm vụ các nhiệm vụ của Chương trình.

Bảy là, phát động phong trào thi đua để huy động các nguồn lực và người dân tham gia thực hiện Chương trình. Kịp thời biểu dương các tập thể, tổ chức, cá nhân hộ gia đình có nhiều đóng góp tích cực cho xây dựng nông thôn mới.

Tóm lại, cùng với sự tập trung chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự tham gia của các ngành, Đoàn thể huyện, UBND các xã và sự hưởng ứng tích cực của toàn thể nhân dân trong huyện, Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Tân Trụ sẽ đạt các chỉ tiêu đề ra. 

Phạm Hoàng Long-
Phó chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh


Lượt người xem:   532
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 266106

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Thanh Truyền – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

​ ​