Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Xã Hòa Phú gấp rút hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao
Thứ 2, Ngày 30/09/2019, 10:00 | Nguyễn Thị Anh Nhung

Hòa phú thuộc vùng thượng của huyện Châu Thành. Xã có 5 ấp, với diện tích tự nhiện là 917,51 ha. Xã có 1.684 hộ với 6.734 nhân khẩu, ngành nghề chủ yếu của bà con nhân dân là sản xuất nông nghiệp. Xã Hòa Phú được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019, UBND tỉnh chọn xã Hòa phú là một trong 2 xã nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh (Theo Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NM năm 2019, 02 xã đạt xã NTM nâng cao năm 2019 gồm xã Hòa Phú, huyện Châu Thành và xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc)

Theo quy định tại Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh Long An, xã đạt chuẩn NTM nâng cao của tỉnh là xã đạt chuẩn NTM theo Quyết định 1243/QĐ-UBND và đạt 5 tiêu chí nâng cao gồm:

- Tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội: Gồm 3 chỉ tiêu: Đường xã nhựa hóa hoặc bê tông hóa 100%; đường trục ấp bê tông hóa từ 70% trở lên; 100% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia (MN, TH, THCS).

- Tiêu chí phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân:Gồm 4 chỉ tiêu:HTX hoạt động hiệu quả và kinh doanh có lãi liên tục trog 2 năm tài chính; có thực hiện liên kết sản xuất theo chuổi giá trị đối với sản phẩm chủ lực của xã; có ít nhất 01 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao hiệu quả; thu nhập bình quân đầu người gấp 1,3 lần so với xã NTM.

- Tiêu chí  giáo dục – y tế - văn hóa: Gồm 7 chỉ tiêu: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 3; phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt từ 65% trở lên; tỷ lệ lao động nông thôn được phổ biến, tuyên truyền kiến thức khoa học, công nghệ, rủi ro thiên tai…đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt từ 90% trở lên; Trung tâm văn hóa xã hoạt động hiệu quả; xã đạt xã văn hóa.

- Tiêu chí cảnh quan môi trường: Gồm 5 chỉ tiêu: Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt từ 80% trở lên; khu xử lý rác tập trung trên địa bàn xã (nếu có) phải được trồng nhiều lớp hàng rào cây xanh bao bọc xung quanh; Tỷ lệ nhà hộ dân có cổng, hàng rào đạt từ 70% trở lên; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 70% trở lên; Có hệ thống điện chiếu sáng trên các đường trục xã (đường xã).

- Tiêu  chí an ninh trật tự - hành chính công: Gồm 5 chỉ tiêu: Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xếp loại vững mạnh tiêu biểu; Có hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tại những điểm nóng và trên các đường xã; Tỷ lệ ấp được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” đạt 100%; Tỷ lệ số hồ sơ thủ tục hành chính của xã (chỉ tính đối với những hồ sơ thủ tục hành chính quy định tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của xã) được tiếp nhận, giải quyết đúng hạn và được công bố kịp thời trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đạt từ 95% trở lên. 

Đến nay xã Hòa Phú cơ bản đạt 4/5 tiêu chí xã NTM nâng cao, gồm: Hạ tầng kinh tế - xã hội; giáo dục – y tế - văn hóa; cảnh quan môi trường; an ninh trật tự - hành chính công cụ thể là:
 
hoa phu nang cao.jpg
Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Châu Thành và xã Hòa Phú tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí NTM nâng cao của xã Hòa Phú và đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt

Xã có 100% đường xã, đường trục ấp được nhựa hóa, bê tông hóa. Công tác phổ cập giáo dục hàng năm được thực hiện tốt, Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc, học nghề chiếm tỷ lệ 96,2%. Phổ cập giao dục trung học cơ sở và tiểu học đều đạt cấp độ 3 tỷ lệ lao động có việc làm  qua đào tạo đạt 65,9%. Xã có 02 trường học (Trường mẫu giáo Hồ Văn Ngà và trường tiểu học Đặng Thành Công) đều đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 65,9%, số lao động nông thôn thường xuyên ở xã được tuyên truyền phổ biến kiến thức khao học, công nghệ có ngành nghề làm ăn phù hợp đạt 100%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hàng năm của xã đạt trên 95%. Trung tâm văn hóa xã được đầu tư xây dựng cùng các trang thiết bị đảm bảo hoạt động hiệu quả. Xã được tái công nhận xã văn hóa ngày 13/3/2019 theo Quyết định số 847/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An.

Xã đã nâng cấp và xây dựng mới 18 hệ thống lắng lọc ở các ấp do đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch của xã đạt 90%; tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh đạt chuẩn đạt 91%, tỷ lệ hộ chăn nuôi có xây dựng chuồng trại và hầm bioga để bảo quản chất thải, tỷ lệ hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100%. Xã vận động nhân dân trồng và bảo quản gần 8000 cây xanh , gắn 370 bóng đền chiếu sáng và 100 bồn hoa dọc các tuyến đường giao thông đã làm cho cảnh quan môi trường của xã xanh, sạch, đẹp hơn.
 
hoa phu nang cao1.jpg
Công trình lắng lọc và xử lý nước tại ấp 4

Xã đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã, vận động nhân dân đóng góp kinh phí gắn 42 camera an ninh. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân do đó tình hình an ninh trật tự trên đại bàn xã được bảo đảm. phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của xã hàng năm đều đạt “xuất sắc” và được Bộ Công an tặng cờ, bằng khen. 100% hồ sơ thủ tục hành chính của xã được tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn.

Mặc dù, xã đã thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đã xây dựng kế hoạch thực hiện sản xuất 100ha thanh long ứng dụng công nghệ cao, đã thành lập được 05 tổ kinh tế hợp tác với 120ha và xây dựng 05 nhóm sản xuất ViệtGap trong tổ kinh tế hợp tác. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã hiện đạt 62,66 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, hiện nay xã chưa xác định được hợp tác xã hoạt động có hiệu quả và kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm tài chính; chưa xác định được xã có thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực do đó xã chưa đạt tiêu chí Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân.
 
hoa phu nang cao2.jpg
Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất thanh long mang lại lợi nhuận cao cho người dânxã Hòa Phú

 Nhằm đề ra các giải pháp để xã Hòa Phú đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2019 đúng theo lộ trình, ngày 22/8/2019 Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Châu Thành đã tiến hành làm việc với lãnh đạo và BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Hòa phú. Kết luận buổi là việc, ông Nguyễn Văn Thình – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện cho biết: “Hòa Phú là một trong hai xã được UBND tỉnh chọn làm xã điểm xây dựng NTM nâng cao năm 2019 (xã Hòa Phú Châu Thành và Phước Hậu Cần Giuộc), do đó xã NTM nâng cao phải thật sự khác với xã NTM thông thường ngay từ cảnh quan môi trường, đến kết cấu hạ tầng và đời sống nhân dân…”. Ông Thình đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục hỗ trợ xã nâng chất các tiêu chí NTM đã đạt; hỗ trợ củng cố nhân sự, hoạt động của HTX. Lập hồ sơ đề nghị Chi cục thuế huyện công nhận HTX hoạt động có lãi trong 02 năm gần nhất. Chính quyền và các tổ chức, đoàn thể xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm,…./.

Anh Nhung
Chi cục PTNT và Thủy lợi

Lượt người xem:   348
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 267875

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Thanh Truyền – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

​ ​