Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Phước Hậu về đích xã nông thôn mới nâng cao
Thứ 5, Ngày 20/02/2020, 10:00 | Trần Thị Thêm

Sau khi đạt xã nông thôn mới vào năm 2015, xã Phước Hậu tiếp tục thực hiện 05 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Với sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng lòng chung sức của nhân dân, đến nay các tiêu chí đều đáp ứng yêu cầu so với bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong đó các chỉ tiêu về thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ người dùng nước sạch, lao động qua đào tạo đều vượt chuẩn.
 
nang cao phuoc hau.jpg
Đường giao thông liên ấp được bê tông hóa

Xã Phước Hậu đã đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, có những mô hình sản xuất hiệu quả cho giá trị kinh tế cao, giữ gìn hệ thống chính trị vững mạnh, chú trọng bảo vệ môi trường… Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 61.64 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,19%; diện tích trồng rau ứng dụng công nghệ cao đạt 310,6 ha. Trong đó, 13,5 ha nhà màng và nhà lưới; 55 ha tưới tự động tiết kiệm và 241 ha sử dụng phân hữu cơ vi lượng, giúp cây rau phát triển tốt hơn, ít sâu bệnh hơn, giảm được số lần sử dụng thước bảo vệ thực vật, giảm nhân công…năng xuất cao hơn 15%-20% so với cách trồng theo phương pháp truyền thống.

 nang cao phuoc hau1.jpg
Sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao góp phần tăng thu nhập cho người dân

Với sự quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể. Chương trình xây dựng NTM nâng cao được thực hiện đồng bộ các ngành từ xã đến ấp, nâng cao công tác tuyên truyền vận động, để nhân dân thấy được vai trò chủ thể của mình và mục đích ý nghĩa của chương trình.

Từ khi có Quyết định số 1617/QĐ-UBND, ngày 17/5/2018 của UBND Tỉnh Long An. Đảng uỷ xã đã ban hành Nghị quyết về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, HĐND, UBND xây dựng kế hoạch thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo MTTQ, các ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện.

Song song với việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong tập trung thực hiện nhiệm vụ thì công tác thông tin tuyên truyền cũng được quan tâm thực hiện; trong thời gian qua đã tuyên truyền các văn bản của TW, tỉnh, huyện, xã trong thực hiện xã NTM nâng cao trong thời gian qua đã tổ chức tuyên truyền được 52 cuộc với 2.658 lượt người dự, với hình thức tổ chức họp Đảng ủy, BCĐ, họp lệ UBND, sinh hoạt BCH các chi tổ hội, sinh hoạt tổ ANTT... Ngoài ra, tuyên truyền trên đài truyền thanh xã và 04 đài ấp gồm 30 tin bài.

Qua công tác triển khai, tuyên truyền, quán triệt về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quân chúng nhân dân nhận thức về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao được nâng lên và đồng thuận cao, từ đó đã tạo ra sự lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng xã hội tại địa phương.

Qua đó, trong tháng 01/2020, Sau khi kiểm tra về hồ sơ và thực địa các tiêu chí đã đạt được, Đoàn thẩm định NTM của Tỉnh đã đánh giá cao kết quả mà xã Phước Hậu đã đạt được. Đoàn thẩm định thống nhất xã Phước Hậu hoàn thành 05/05 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và vừa qua, UBND tỉnh đã ra quyết định công nhận xã Phước Hậu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao .

Tuy nhiên để giữ vững đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới, xã Phước Hậu xây dựng tiến độ thực hiện trong thời gian tới:

Tiếp tục giữ vững các tiêu chí đạt bền vững và tập trung nâng chất các tiêu chí đạt chưa bền vững. Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì, nâng cấp đảm bảo hiệu quả sử dụng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đã được đầu tư. Xây dựng hoàn chỉnh các tuyến đường trục xã, trục ấp sáng, xanh - sạch - đẹp, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Duy trì các trường đã đạt chuẩn là Tiểu học Phước Hậu, trường Mẫu giáo Phước Hậu đạt chuẩn theo quy định.

Tập trung phát triển vùng sản xuất rau ƯDCNC theo NQ 24-NQ/HU nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Chọn ấp Long Khánh làm ấp điểm để đầu tư nhà lưới tập trung; ấp Long Giêng làm khu vực sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học kết hợp với nhà lưới, có hệ thống tưới phun tự động.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng thành công Hợp tác xã điểm, điển hình của tỉnh (HTX Phước Thịnh).

Phấn đấu tăng thu nhập bình quân đầu người lên từ 65-70 triệu đồng vào năm 2021.

Thực hiện hiệu quả các giải pháp, phương án cụ thể về bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai.

Nâng cao trình độ dân trí của người dân; tỉ lệ lao động có việc làm qua đào tạo; chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và mức hưởng thụ các dịch vụ y tế ban đầu cho người dân và chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

UBND xã tiếp tục phối hợp cùng MTTQVN xã, các đoàn thể, chi tổ hội vận động nhân dân cải tạo cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, ra quân dọn dẹp kênh, đường giao thông nông thôn; vận động nhân dân chỉnh trang cổng, hàng rào, cột cờ, nhà có ảnh Bác.

Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, củng cố xây dựng phát triển lực lượng dân phòng, tổ an ninh trật tự nông thôn. Công tác phòng ngừa, đấu tranh nhằm hạn chế phát sinh các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội được thực hiện thường xuyên. Duy trì và phát huy mô hình camera an ninh đạt hiệu quả tốt hơn, đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn mới.

Trần Thị Thêm
Chi cục PTNT và TL

Lượt người xem:   157
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 265832

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Thanh Truyền – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

​ ​