Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
​ Xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Thứ 4, Ngày 18/03/2020, 11:00


Sau hơn 9 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa đã đạt 19/19 tiêu chí. Diện mạo nông thôn của xã Mỹ Phú đã có sự thay đổi rõ rệt, hệ thống kết cấu hạ tầng được kiên cố hóa. Môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; an ninh, quốc phòng được giữ vững ổn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. 
 
my phu dat chuan ntm.jpg
Để ghi nhận kết quả xây dựng NTM của xã Mỹ Phú, Ngày 28/02/2019 Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh đã tiến hành thẩm định và đánh giá xã Mỹ Phú đạt 19/19 tiêu chí NTM

Mỹ Phú thuộc phía Tây Nam của huyện Thủ Thừa, Xã có diện tích tự nhiên là 1.257,23 ha; xã được chia làm 4 ấp với 2188 hộ dân và 8381 nhân khẩu. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà. Đảng ủy, HĐND xã Mỹ Phú đã ban hành Nghị quyết về triển khai thực hiện xây dựng NTM. Đồng thời, UBND xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM, phân công công chức theo dõi xây dựng NTM để tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trong quá trình lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng NTM

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Từ đó, Đảng ủy, UBND xã đã triển khai tuyên truyền cho các ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã, cán bộ Đảng viên và nhân dân nắm và hiểu rõ chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng NTM, cũng như về phát triển nông nghiệp, nông dân.

my phu dat chuan ntm1.jpg

Các ban ngành xã đã tổ chức triển khai 6 cuộc tuyên truyền với 183 lượt người tham dự. Thông qua hệ thống đoàn thể, mặt trận xã đã tổ chức tuyên truyền 305 cuộc với 6.265 lượt người tham dự ( Hội nông dân tổ chức 60 cuộc với 1320 lượt người; Hội phụ nữ tổ chức 61 cuộc với 1160 lượt người; ĐTN tổ chức 58 cuộc với 1080 lượt người; Hội CCB tổ chức 59 cuộc với 1239 lượt người; MTTQ tổ chức 67 cuộc với 1466 lượt người). Đài truyền thanh xã tổ chức phát thanh mỗi tháng 02 cuộc.

Qua công tác tuyên truyền vận động, ý thức của người dân được nâng lên, người dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới chủ yếu là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và người dân có vai trò là chủ thể quan trọng, vì vậy cần phát huy vai trò chủ thể, tự giác, tự nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp công sức, tiền của, tự chỉnh trang nhà cửa, cổng rào, sân vườn, phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, hiến đất, góp vốn để xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, làm cho diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới.
 

my phu dat chuan ntm2.jpg

Với 100% các tuyến đường trục xã, ấp, ngõ xóm được tập trung đầu tư, nâng cấp đạt chuẩn đảm bảo thuận lợi trong việc giao thương và đi lại của nhân dân. Hệ thống thủy lợi đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và phòng, chống thiên tai; Trường học được đầu tư nâng cấp; nhà Văn hóa - Khu thể thao xã, ấp được đầu tư xây dựng, nâng cấp và trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ sinh hoạt. Trạm y tế xã được UBND tỉnh công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Hệ thống điện thường xuyên được đầu tư mới, nâng cấp và sửa chữa do đó, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn đạt 100%, 
 
100% số hộ dân có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển khá tốt và được người dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Xã có 4/4 ấp được công nhận ấp Văn hóa, các phong tục, tập quán tốt đẹp được giữ vững. Môi trường sống được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được cũng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Về phát triển sản xuất, UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đến nay, toàn xã có 100% diện tích sản xuất lúa đã cơ giới hóa khâu làm đất và thu hoạch bằng máy; nhân rộng mô hình “3 giảm 3 tăng”, mô hình “Canh tác lúa hiệu quả, bền vững, giảm phát thải”;... Bên cạnh đó, HTX nông nghiệp Mỹ Phú được cũng cố; các mô hình hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản như: Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ấp 4, trồng rau thủy canh an toàn ấp 3, tổ hợp tác tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ấp 2, sản xuất lúa giống đạt chuẩn ở ấp 2 và ấp 4 hoạt động có hiệu quả.
 
my phu dat chuan ntm3.jpg

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm luôn được quan tâm. Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải quyết cho các hộ dân trên địa bàn xã vay vốn với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ phát triển sản xuất, tăng thêm thu nhập, giải quyết việc làm cho một số lao động nông thôn. Từ đó, đời sống của nhân dân trong xã được cải thiện đáng kể. Do đó, thu nhập bình quân trên đầu người năm 2019 đạt 46.980.000 triệu đồng/người/năm; 100% hộ có phương tiện nghe nhìn, bình quân 01 hộ có từ 1 - 2 xe gắn máy; 2-3 máy điện thoại di động; hộ khá giàu tăng, hộ nghèo giảm so với trước khi xây dựng NTM; tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 6,4% và năm 2019 giảm còn 3,1%. Trong hơn 645 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới trên đại bàn xã Mỹ Phú thì có hơn 425 tỷ đồng do nhân dân đóng góp, gồm: Đóng góp xây dựng tiêu chí nhà ở dân cư 345 tỷ đồng; tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm 57 tỷ đồng, tiêu chí giao thông 3,8 tỷ đồng …)

Có thể nói: Qua hơn 09 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, được sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh, huyện. Đảng ủy-HĐND-UBND xã đã tập trung cả hệ thống chính trị để thực hiện, quán triệt cho tất cả cán bộ, đảng viên nhận thức về tầm quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân qua các cuộc họp ở chi, tổ hội và ngày “đại đoàn kết toàn dân tộc” để người dân hiểu được về mục đích xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nhận thức về xây dựng nông thôn mới của cán bộ, đảng viên, hệ thống chính trị từ xã đến ấp và nhân dân từng bước được nâng lên xác định được người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới và là đối tượng được thụ hưởng. Do đó, các chương trình do xã đưa ra thực hiện đều được sự đồng thuận cao của nhân dân, nhất là chương trình xây dựng cơ bản thực hiện bê tông hóa, cứng hóa  đường giao thông nông thôn.
Anh Nhung
Chi cục PTNT và Thủy lợi
Lượt người xem:   199
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 271981

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Thanh Truyền – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

​ ​