Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Chuyển dịch cơ cấu, phát triển KT
Xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừađẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới
Thứ 6, Ngày 07/06/2019, 09:00 | Phạm Hoàng Long

Mỹ Phú là một xã nằm ở phía nam của huyện Thủ Thừa, có vị trị địa lý khá thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, tiếp giáp với xã Lợi Bình Nhơnthành phố Tân An, bên cạnh đó, xã còn tiếp giáp với huyện Tân Phước của tỉnh Tiền Giang. Về Đường Thủy, xã có Sông Vàm Cỏ Tây đi qua là tuyến đường thủy huyết mạch của tỉnh. Về đường bộ, xã cóQuốc lộ 62 chạy qua nối TPTA với các huyện vùng Đồng Tháp Mười nên thuận tiện để phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. 
 
hoa phu ntm.JPG
Ảnh: Trung tâm văn hóa-thể thao xã Mỹ Phú

Xác định xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nên từ khi huyện Thủ Thừa phát động xây dựng nông thôn mới UBND xã Mỹ Phú tập trung công tác chỉ đạo, vận động người dân và huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng xã nông thôn mới, Ban phát triển ấp. UBND xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; tập trung công tác chỉ đạo, phân công, nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, UBND xã tập trung công tác tuyên truyền Chương trình XDNTM đến các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội và người dân trong xã. Nhờ đó, nhận thức của toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân được nâng lên, qua đó đã góp phần góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của xã.
 
hoa phu ntm1.JPG
Ảnh: Trường mẫu giáo xã Mỹ Phú được đầu tư nâng cấp

Nhờ sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới,đến cuối năm 2018, xã Mỹ Phú đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới; các tuyến đường trục xã, ấp, ngõ xóm được tập trung đầu tư, nâng cấp, cho nên hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã đáp ứng tốt nhu cầu giao thông đi lạicủa nhân dân; hệ thống thủy lợi đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và phòng, chống thiên tai; Trường học được đầu tư nâng cấp; nhà Văn hóa - Khu thể thao xã, ấp được đầu tư, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị. Trạm y tế xã được UBND tỉnh công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Hệ thống điện thường xuyên được đầu tư mới, nâng cấp và sửa chữa, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt 99%.Bên cạnh đó, UBND xã thường xuyên vận động nhân dân cải tạo, nâng cấp, xây mới nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng đạt 100%.Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển khá tốt và được người dân tích cực hưởng ứng, tham gia, đến nay, xã có 4/4 ấp được công nhận ấp Văn hóa,các phong tục, tập quán tốt đẹp được giữ vững.Môi trường sống được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được cũng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động.
 
hoa phu ntm2.JPG
Ảnh: Đường Ấp 2 Thân Hòa Tây được mở rộng nâng cấp tạo điều kiện đi lại cho người dân

Về phát triển sản xuất, UBND xã đãtập trung chỉ đạothực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đến nay, toàn xã có 100% diện tích sản xuất lúa đã cơ giới hóa khâu làm đất và thu hoạch bằng máy; nhân rộng mô hình “3 giảm 3 tăng”, mô hình “Canh tác lúa hiệu quả, bền vững, giảm phát thải”;... Trong lĩnh vực chăn nuôi, UBND xã phát triển đàn bò thịt, hiện tại có 382 con bò thịt, đồng thời tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, HTX nông nghiệp Mỹ Phúđược cũng cố và hoạt động có hiệu quả; cũng cố và thành lập 07 tổ hợp tác. Ngoài ra, UBND xã đã phối hợp với Trạm Khuyến nông tổ chức tập huấn được 11 cuộc với khoảng 570 lượt người tham dự,...Nhờ đó, đã góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người năm 2018đạt 45triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo đa chiều còn 68 hộ chiếm tỉ lệ 3,1%.
 
hoa phu ntm3.JPG
Ảnh: Mô hình chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng thanh long tại Ấp 2 góp phần nâng cao thu nhập của người dân

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Mỹ Phú còn gặp một số khó khăn như: Việc huy động nguồn lực để thực hiện chương trình còn hạn chế, mức đóng góp của người dân thấp, vốn đầu tư của doanh nghiệp chưa nhiều. Sự tham gia của người dân chỉ mới ở khâu đóng góp tiền của vào xây dựng hạ tầng, chưa chú ý cải tạo cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn...Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn tuy được cải thiện nhưng chưa đáng kể, thu nhập của nông dân thấp; số hộ nghèo còn cao. An ninh, trật tự an toàn xã hội có nơi, có lúc chưa bảo đảm, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, một số tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để.

Các giải pháp thực hiện Chương trình MTQG XDNTM đến cuối năm 2019

Nhằm phấn đấu đến cuối năm 2019 xã Mỹ Phú đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới UBND xã tập trung các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân bằng nhiều hình thức phù hợp với đối tượng để nâng cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo và sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện. Tiếp tục vận động cán bộ và nhân dân nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Hai là, tập trung phát triển các kết cấu hạ tầng thiết yếu ở nông thôn như:giao thông, điện, trường học, trạm y tế, công trình cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất nhà văn hóa, thông tin và truyền thông.....

Ba là, đẩy mạnh chỉ đạo phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp:Tập trung đẩy nhanh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả cao, gắn với phát triển ngành nghề, mở rộng liên kết sản xuất và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thu hút đầu tư của doanh nghiệp và phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn, chú trọng công nghiệp chế biến nông sản.Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, trong đó tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu phát triển sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Bốn là, tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn người dân chủ động phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình.Hướng dẫn, khuyến khích áp dụng công nghệ xử lý tiến bộ và các hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện của địa phương để xử lý hiệu quả rác thải, nước thải.Tập trung tuyên truyền xây dựng chương trình hố xí hợp vệ sinh đạt trên 85% và đầu tư nâng cấp các trạm nước nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt trên 55%.

Sáu là, cải thiện chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh; thực hiện đạt chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trên 85% gắn với chính sách bảo hiểm y tế cho người dân.Tập trung xử lý các điểm nóng về trật tự xã hội; đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng.

Bảy là, huy động, lồng ghép các nguồn lực trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về kiểm soát đầu tư công, không để nợ đọng xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ mới.Quyết tâm huy động vốn dân cùng vốn nhà nước thực hiện hoàn thành các công trình năm 2019 do xã làm chủ đầu tư, phối hợp huyện, tỉnh thực hiện các công trình trên địa bàn.

Cùng với sự quyết tâm củaĐảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã và sự ủng hộ, đóng góp của người dân, xã Mỹ Phú quyết tâm về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019./. 

Phạm Hoàng Long
Phó Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh

Lượt người xem:   310
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 263450

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Phan Văn Liêm – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An - Trưởng Ban Biên tập
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

​ ​