Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksBáo cáo thực hiện

Nội dung
Ngày xuất bản
Select a date from the calendar.
Đến
Select a date from the calendar.
Trạng thái
Phân loại 
 
  
  
  
Phân loại
Edit
Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 202303/04/2023 11:00 SAĐã ban hànhBáo cáo năm 
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 và phương hướng năm 202207/03/2022 8:00 SAĐã ban hànhBáo cáo năm 
BC kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và phương hướng năm 202006/03/2020 5:00 CHĐã ban hành 
BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 202015/10/2019 10:00 SAĐã ban hànhBáo cáo tổng kết 
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018 và phương hướng năm 201923/01/2019 4:00 CHĐã ban hànhBáo cáo năm 
Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 201810/04/2018 9:00 SAĐã ban hànhBáo cáo năm 
Báo cáo số 2132/BC-BCĐXDNTM Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 201726/07/2017 10:00 SAĐã ban hànhBáo cáo năm 
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016, phương hướng năm 201719/05/2017 11:00 SAĐã ban hànhBáo cáo năm 
Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 201608/06/2016 4:00 CHĐã ban hànhBáo cáo sơ kết 
Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 – 202020/11/2015 11:00 SAĐã ban hànhBáo cáo tổng kết 
Báo cáo Tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 201515/10/2015 8:00 SAĐã ban hànhBáo cáo tổng kết 
Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới năm 2013 và Kế hoạch thực hiện năm 2014 - 201520/06/2014 3:24 CHĐã ban hànhBáo cáo năm 
Báo cáo tổng kết xây dựng nông thôn mới của 6 xã điểm phấn đấu đạt NTM đến năm 2013 20/06/2014 3:18 CHĐã ban hànhBáo cáo tổng kết 
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An10/10/2013 4:37 CHĐã ban hànhBáo cáo sơ kết 
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 6 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh (đến tháng 9/2013)25/09/2013 2:52 CHĐã ban hànhBáo cáo đột xuất 
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện xây dựng NTM tỉnh Long An21/08/2013 9:23 SAĐã ban hànhBáo cáo sơ kết 
Tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 6 xã điểm đến tháng 6/2013 và ước cả năm 201323/07/2013 5:07 CHĐã ban hànhBáo cáo đột xuất 
Báo cáo kết quả 2 năm và năm 201213/01/2013 11:30 SAĐã ban hànhBáo cáo sơ kết 

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​