Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksChương trình công tác

Nội dung
Ngày xuất bản
Select a date from the calendar.
Đến
Select a date from the calendar.
Trạng thái
Phân loại


 
 
  
  
  
Edit
Phân loại
Tài liệu họp Ban Chỉ đạo CT NTM ngày 27/12/201825/12/2018 10:00 SAĐã ban hành Thông báo - mời họp
Công văn số 1027/UBND-KT ngày 29/3/2016 về việc thực hiện Chương trình MTQG năm 2016 05/04/2016 8:00 SAĐã ban hành Thông báo - mời họp
Thông báo mời họp: Thông qua Dự thảo Báo cáo Tổng kết Chương trình số 10-CTr/TU về đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới24/11/2014 7:47 SAĐã ban hành Thông báo - mời họp
Tài liệu Họp triển khai Kế hoạch 3515/KH-BCĐ về việc Tổng kết Chương trình số 10-Ctr-TU về đầu tư xây dựng NTM12/11/2014 11:18 CHĐã ban hành Thông báo - mời họp
Họp góp ý Dự thảo Đề cương báo cáo tổng kết Chương trình số 10-CTr/TU ngày 02/11/2011 của Tỉnh ủy09/10/2014 7:48 SAĐã ban hành Thông báo - mời họp
Tài liệu đề cương báo cáo sơ kết công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 201407/10/2014 2:02 CHĐã ban hành Thông báo - mời họp
Thông báo đăng ký danh sách lớp tập huấn NTM năm 201405/09/2014 8:45 SAĐã ban hành Thông báo - mời họp
Tài liệu phục vụ cuộc họp đóng góp Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao giá trị gia tăng hàng nông lâm thủy sản trong chế biến05/08/2014 3:09 CHĐã ban hành Thông báo - mời họp
Công văn của VPĐP Trung ương về việc tuyên truyền Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới05/05/2014 9:35 SAĐã ban hành Thông báo - mời họp
Thông báo lịch thẩm tra đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 201325/02/2014 8:05 SAĐã ban hành Thông báo - mời họp
Đề nghị UBND các huyện báo cáo đánh giá thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 6 xã điểm của tỉnh 18/10/2013 2:45 CHĐã ban hành Thông báo - mời họp
Giấy mời tham gia Hội nghị góp ý Dự thảo Quy định đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Long An 19/09/2013 10:13 SAĐã ban hành Thông báo - mời họp
Công văn lịch làm việc với UBND các xã phấn đấu đạt tiêu chí xã nông thôn mới đến năm 201526/08/2013 10:13 SAĐã ban hành Thông báo - mời họp
Chương trình công tác năm 2013 của Ban chỉ đạo tỉnh21/08/2013 9:13 SAĐã ban hành Ban chỉ đạo tỉnh
Chương trình công tác năm 2013 của Văn phòng Điều phối NTM21/08/2013 9:00 SAĐã ban hành Văn phòng điều phối

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​