Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khuyến nông

Khuyến nông
Thứ 6, Ngày 27/03/2015, 15:00
Tình hình sản xuất nông nghiệp từ ngày 18/3 đến 24/3/2015 và một số công tác trọng tâm tuần tới
27/03/2015
Theo báo cáo của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình sản xuất nông nghiệp từ ngày 18/3 đến 24/3/2015, một số công tác trọng tâm trong tuần tới, cụ thể như sau:
Theo báo cáo của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình sản xuất nông nghiệp từ ngày 18/3 đến 24/3/2015, một số công tác trọng tâm trong tuần tới, cụ thể như sau:

Tiến độ sản xuất lúa:
Tổng diện tích (DT) lúa gieo cấy năm 2015 đến nay ước đạt 267.256 ha/KH 511.240 ha, bằng 105,4% so với cùng kỳ năm 2014. Diện tích thu hoạch 180.443 ha, năng suất (khô) bình quân ước đạt 65 tạ/ha, sản lượng 1.178.612 tấn/KH 2,8 triệu tấn. Trong đó:
+ Lúa mùa 2014/2015: Kết thúc mùa vụ DT thu hoạch 5.061 ha/5.061 DT gieo cấy, đạt 61% so với kế hoạch và bằng 57,6 % so với cùng kỳ năm 2014, năng suất (khô) đạt 35,6 tạ/ha (giảm 01 tạ/ha so với năm 2014), sản lượng đạt 18.018 tấn. 
+ Lúa đông xuân 2014/2015: Kết thúc gieo sạ DT ước đạt 233.910 ha/KH 234.000 ha, bằng 99,3 % so với cùng kỳ năm 2014. DT thu hoạch 175.382 ha, năng suất (khô) 66,2 tạ/ha (giảm 0,9 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2014), sản lượng ước đạt 1.160.594 tấn. 
+ Vụ hè thu: DT gieo sạ ước đạt 28.285 ha/KH 225.000 ha, tăng 18.875 ha so với cùng kỳ năm 2014, tập trung tại các huyện vùng Đồng Tháp Mười.
* Tình hình triển khai xây dựng “Cánh đồng lớn” trên cây lúa đông xuân năm 2014/2015
Trong vụ đông xuân 2014/2015 đã triển khai thực hiện 22 cánh đồng, tổng diện tích 12.635 ha/KH 10.000 ha (tăng 01 cánh đồng và tăng 2.496 ha so với vụ đông xuân năm 2013/2014). Trong đó: Doanh nghiệp tham gia theo hình thức cung ứng vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra là DT 9.786 ha với 3.663 hộ; DT đăng ký đặt hàng, bao tiêu lúa cuối vụ là 2.849 ha. Đã thu hoạch DT 5.885 ha, năng suất (khô) ước đạt 68 tạ/ha, sản lượng 40.018 tấn.
Tình hình tiêu thụ lúa:
Giá lúa, nếp hiện nay ổn định so với tuần trước: Giá lúa thơm nhẹ (OM 4900, OM 6976, OM 7347, Nàng hoa 9,…) từ 4.300  –  4.900 đồng/kg; giá lúa IR50404 từ 4.200 – 4.300 đồng/kg. Giá nếp từ 4.600 – 4.800 đồng/kg.
Rau màu – cây công nghiệp ngắn ngày 
- Cây mía niên vụ 2014/2015: DT trồng ước đạt 12.290 ha/KH 12.680 ha, tập trung ở các huyện Bến Lức, Đức Huệ, Đức Hòa và Thủ Thừa. Đã thu hoạch 9.130 ha, năng suất ước 704tạ/ha, sản lượng 643.130 tấn. Giá mía hiện nay   là 380.000-500.000 đồng/tấn.
Các cây trồng khác 
- Đậu phộng: DT trồng 4.955 ha, DT thu hoạch 4.816 ha, năng suất ước 31 tạ/ha, sản lượng ước 14.927 tấn, trồng chủ yếu ở huyện Đức Hòa.  
- Cây mè: DT trồng 3.730 ha, DT thu hoạch 618 ha, năng suất 6,5 tạ/ha, sản lượng 402 tấn, trồng chủ yếu ở các huyện Đức Huệ, Tân Hưng và Vĩnh Hưng.
- Bắp: DT trồng 3.622 ha, DT thu hoạch 2.065 ha, năng suất 73,7 tạ/ha, sản lượng 15.223 tấn trồng chủ yếu ở huyện Đức Hòa và Đức Huệ.  
- Rau các loại: DT trồng 5.401 ha. Trong đó dưa hấu: DT 1.884 ha, DT thu hoạch 1.799 ha, năng suất 216 tạ/ha, sản lượng ước 38.909 tấn. 
- Cây Sen: DT trồng 239 ha, trồng chủ yếu ở huyện Tân Thạnh.
- Khoai mỡ: DT trồng 3.002 ha/KH 3.047 ha, DT thu hoạch 236 ha, năng suất 100 tạ/ha, sản lượng ước 2.360 tấn, trồng chủ yếu ở huyện Thạnh Hóa.
- Khoai mì: DT trồng 506 ha. Khóm: DT 682 ha.
- Cây chanh: DT trồng là 5.938 ha, DT chanh cho trái là 4.550 ha tập trung ở huyện Bến Lức, Đức Huệ, Đức Hòa, Thủ Thừa và Thạnh Hóa. Giá chanh ổn định so với tuần trước, cụ thể: Giá chanh có hạt từ 21.000 – 23.000 đồng/kg, giá chanh không hạt từ 27.000 – 30.000 đồng/kg.
- Cây thanh long: DT trồng là 5.651 ha, trong đó diện tích cho trái khoảng 2.319 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Châu Thành. Giá thanh long ruột trắng hiện nay từ 13.000 – 15.000, giảm 5.000 – 7.000 đồng/kg so với tuần trước; giá thanh long ruột đỏ từ 35.000 – 40.000 đồng/kg, ổn định so với tuần trước. 
Về chăn nuôi
- Tình hình dịch bệnh: Trong tuần tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ổn định. 
- Công tác phòng chống dịch bệnh: Tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Tiếp tục tiêm phòng vắc-xin LMLM trên gia súc, cúm gia cầm. Lũy kế từ đầu năm đến nay, đã tiêm phòng 9.733 liều vắc-xin LMLM trên gia súc; 9.868 liều vắc-xin PRRS trên heo và 1.815.660 liều vắc-xin cúm gia cầm.
- Tình hình tiêu thụ: Trong tuần, giá heo hơi, giá gà, giá vịt ổn định. Giá heo hơi từ 4,4 – 4,7 triệu đồng/tạ; giá gà thả vườn từ 60.000 - 80.000 đồng/kg; giá vịt từ 36.000 – 60.000 đồng/kg. 
Về thủy sản 
Tổng DT toàn tỉnh thả nuôi 3.369,9 ha/KH 6.000 ha, bằng 202% so với cùng kỳ. Trong đó: Tôm sú: 742,8 ha/KH 1.000 ha; tôm chân trắng: 2.627,1 ha/KH 5.000 ha. DT thu hoạch là 1.660,3 ha, năng suất ước 2,2 tấn/ha, sản lượng là 3.732,9 tấn/KH 13.500 tấn. Trong đó: Tôm sú: DT 274,1 ha, năng suất bình quân 1,7 tấn/ha, sản lượng là 459 tấn; tôm chân trắng: DT 1.362,2 ha, năng suất bình quân 2,4 tấn/ha, sản lượng là 3.274 tấn.
Hiện nay, giá tôm thương phẩm như sau: Giá tôm thẻ chân trắng tăng so với tuần trước: Cỡ 60 – 70 con/kg, giá từ 120.000 – 125.000 đồng/kg, tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg; cỡ 100 – 110 con/kg, giá từ 100.000 – 105.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg. Giá tôm sú ổn định: Cỡ 40 – 50 con/kg, giá từ 220.000 – 230.000; cỡ 70 – 80 con/kg, giá từ 160.000 – 170.000 đồng/kg.
Một số công tác trọng tâm tuần tới
- Tập trung công tác chỉ đạo bảo vệ sản xuất trên cây trồng, đặc biệt là thu hoạch vụ lúa đông xuân 2014/2015 và công tác phòng chống sâu bệnh trên lúa hè thu đã gieo sạ. Tăng cường hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ rầy nâu và sâu năn gây hại trên lúa hè thu; hướng dẫn nông dân vệ sinh đồng ruộng, cày vùi rơm rạ, khuyến cáo nông dân gieo sạ lúa hè thu theo khung thời vụ tập trung, đồng loạt, né rầy: Đợt 1: 10/4/2015 – 20/4/2015; đợt 2: 08/5/2015 – 18/5/2015; đợt 3: 05/6/2015 – 15/6/2015.
- Tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh, tiếp tục thực hiện công tác tiêm phòng, khử trùng tiêu độc trên gia súc, gia cầm và thủy sản.
- Tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời các cửa cống bị rò. Thường xuyên thông tin tình hình xâm nhập mặn trên các tuyến sông và trong nội đồng, đồng thời khuyến cáo người dân tránh lấy nước ở những khu vực bị nhiễm mặn vào đồng ruộng, sử dụng tiết kiệm nước và hướng dẫn người dân các biện pháp tích trữ nguồn nước tưới trong mùa khô để việc lấy nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp được hiệu quả.
- Tiếp tục triển khai kế hoạch hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Tổng hợp
Võ Xuân Huy
Sở Nông nghiệp và PTNT


Lượt người xem:   786
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 518260

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​