Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khuyến nông

Khuyến nông
Thứ 6, Ngày 10/04/2015, 08:17
Tình hình sản xuất nông nghiệp từ ngày 01/4 đến 07/4/2015 và một số công tác trọng tâm tuần tới
10/04/2015
Theo báo cáo của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình sản xuất nông nghiệp từ ngày 01/4 đến 07/4/2015, một số công tác trọng tâm trong tuần tới, cụ thể như sau:

Theo báo cáo của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình sản xuất nông nghiệp từ ngày 01/4 đến 07/4/2015, một số công tác trọng tâm trong tuần tới, cụ thể như sau:

Tiến độ sản xuất lúa:
Tổng diện tích (DT) lúa gieo cấy năm 2015 đến nay ước đạt 282.134 ha đạt 55,4% kế hoạch, bằng 107,5% so với cùng kỳ năm 2014. DT thu hoạch 222.858tấn, năng suất (khô) bình quân ước đạt 65,7 tạ/ha, sản lượng 1.464.323tấn/KH 2,8 triệu tấn. Trong đó:
+ Lúa mùa 2014/2015: Kết thúc mùa vụ DT thu hoạch 5.061 ha/ DT 5.061ha gieo cấy đạt 61% so với kế hoạch và bằng 57,6 % so với vụ lúa mùa năm 2014, năng suất (khô) đạt 35,6 tạ/ha (giảm 01 tạ/ha so với năm 2014), sản lượng đạt 18.018 tấn. 
+ Lúa đông xuân 2014/2015: Kết thúc gieo sạ DT ước đạt 233.910 ha, đạt 101% so với kế hoạch, bằng 99,3 % so với vụ lúa đông xuân năm 2014. DT thu hoạch 217.797 ha, năng suất (khô) ước đạt 66,4 tạ/ha, sản lượng đạt 1.446.305 tấn. 
+ Vụ hè thu: DT gieo sạ ước đạt 43.163 ha, đạt 16,3% so với kế hoạch và bằng 237% so với cùng kỳ năm 2014.
- Tình hình tiêu thụ:
Giá lúa hiện nay như sau: Giá lúa thơm (OM 4900, OM 6976, OM 7347, Nàng hoa 9,…) từ 4.300 – 4.900 đồng/kg, ổn định so với tuần trước; giá lúa IR50404 từ 4.400 – 4.500 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với tuần trước. Giá nếp từ 4.650 – 4.900 đồng/kg, tăng 50 – 100 đồng/kg so với tuần trước.
* Tình hình triển khai xây dựng “Cánh đồng lớn” trên cây lúa đông xuân năm 2014/2015
Trong vụ đông xuân 2014/2015 đã triển khai thực hiện 22 cánh đồng, tổng diện tích 12.635 ha/KH 10.000 ha (tăng 01 cánh đồng và tăng 2.496 ha so với vụ đông xuân năm 2013/2014). Trong đó: Doanh nghiệp tham gia theo hình thức cung ứng vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra là DT 9.786 ha với 3.663 hộ; DT đăng ký đặt hàng, bao tiêu lúa cuối vụ là 2.849 ha. Đã thu hoạch DT 6.612 ha, năng suất (khô) ước đạt 68 tạ/ha, sản lượng 44.962 tấn.
Tình hình tiêu thụ lúa:
Giá lúa hiện nay như sau: Giá lúa thơm (OM 4900, OM 6976, OM 7347, Nàng hoa 9,…) từ 4.300  –  4.900 đồng/kg, ổn định so với tuần trước; giá lúa IR50404 từ 4.400 – 4.500 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với tuần trước. Giá nếp từ 4.650 – 4.900 đồng/kg, tăng 50 – 100 đồng/kg so với tuần trước.
Cây mía niên vụ 2014/2015: DT trồng ước đạt 12.290 ha/KH 12.680 ha, tập trung ở các huyện Bến Lức, Đức Huệ, Đức Hòa và Thủ Thừa. Đã thu hoạch 11.601ha, năng suất ước 705 tạ/ha, sản lượng 817.700 tấn. Giá mía thu mua tại ruộng hiện nay là 380.000-550.000 đồng/tấn, tăng 50.000 đồng/tấn so với truần trước.
Các cây trồng khác 
- Đậu phộng: DT trồng 4.955 ha, chủ yếu ở huyện Đức Hòa. DT thu hoạch 4.816 ha, năng suất ước 31 tạ/ha, sản lượng ước 14.927 tấn. 
- Cây mè: DT trồng 4.376 ha, chủ yếu ở các huyện Đức Huệ, Tân Hưng và Vĩnh Hưng. DT thu hoạch 670 ha, năng suất 6,5 tạ/ha, sản lượng 436 tấn.
- Bắp: DT trồng 3.696 ha, chủ yếu ở huyện Đức Hòa và Đức Huệ. DT thu hoạch 2.476 ha, năng suất 73,6 tạ/ha, sản lượng 18.232 tấn.  
- Rau các loại: DT trồng 5.570 ha. Trong đó dưa hấu: DT 2.067 ha, DT thu hoạch 2.067 ha, năng suất 213 tạ/ha, sản lượng ước 44.119 tấn. 
- Cây Sen: DT trồng 239 ha, trồng chủ yếu ở huyện Tân Thạnh.
- Khoai mỡ: DT trồng 3.002 ha/KH 3.047 ha, chủ yếu ở huyện Thạnh Hóa. DT thu hoạch 307 ha, năng suất 100 tạ/ha, sản lượng ước 3.070 tấn.
- Khoai mì: DT trồng 506 ha. Khóm: DT 682 ha.
- Cây chanh: DT trồng là 5.938 ha, DT chanh cho trái là 4.550 ha tập trung ở huyện Bến Lức, Đức Huệ, Đức Hòa, Thủ Thừa và Thạnh Hóa. Giá chanh trong tuần giảm so với tuần trước. Cụ thể: Giá chanh có hạt từ 12.000 – 18.000 đồng/kg, giảm 5.000 - 9.000 đồng/kg; giá chanh không hạt từ 24.000 – 26.000 đồng/kg, giảm 3.000 - 4.000 đồng/kg.
- Cây thanh long: DT trồng là 5.917 ha, trong đó diện tích cho trái khoảng 2.518 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Châu Thành. Giá thanh long ruột trắng hiện nay từ 8.000 – 12.000, giảm 2.000 – 4.000 đồng/kg so với tuần trước; giá thanh long ruột đỏ từ 13.000 – 15.000 đồng/kg, giảm 2.000 – 5.000 đồng/kg so với tuần trước. 
Về chăn nuôi
- Tình hình dịch bệnh: Trong tuần tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ổn định. 
- Công tác phòng chống dịch bệnh: Tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Tiếp tục tiêm phòng vắc-xin LMLM trên gia súc, cúm gia cầm. Lũy kế từ đầu năm đến nay, đã tiêm phòng 11.832 liều vắc-xin LMLM trên gia súc; 16.488 liều vắc-xin PRRS trên heo và 2.269.603 liều vắc-xin cúm gia cầm.
- Tình hình tiêu thụ: Trong tuần, giá heo hơi, giá gà, giá vịt như sau: Giá heo hơi từ 4,5 – 4,8 triệu đồng/tạ, tăng 100.000 đồng/tạ so với tuần trước; giá gà thả vườn từ 60.000 - 80.000 đồng/kg, ổn định so với tuần trước; giá vịt từ 36.000 – 60.000 đồng/kg, ổn định so với tuần trước.
Về thủy sản 
Tổng DT toàn tỉnh thả nuôi 3.458,6 ha/KH 6.000 ha, bằng 188,5% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: Tôm sú: 788,5 ha/KH 1.000 ha; tôm chân trắng: 2.670,1 ha/KH 5.000 ha. DT thu hoạch là 1.748,1 ha, năng suất ước 2,2 tấn/ha, sản lượng là 3.857 tấn/KH 13.500 tấn. Trong đó: Tôm sú: DT 312,1 ha, năng suất bình quân 1,62 tấn/ha, sản lượng là 506,1 tấn; tôm chân trắng: DT 1.436 ha, năng suất bình quân 2,33 tấn/ha, sản lượng là 3.350,9 tấn.
Một số công tác trọng tâm tuần tới
- Tập trung công tác chỉ đạo bảo vệ sản xuất trên cây trồng, đặc biệt là thu hoạch vụ lúa đông xuân 2014/2015. Hướng dẫn nông dân vệ sinh đồng ruộng, cày vùi rơm rạ, khuyến cáo nông dân gieo sạ lúa hè thu theo khung thời vụ tập trung, đồng loạt, né rầy: Đợt 1: 10/4/2015 – 20/4/2015; đợt 2: 08/5/2015 – 18/5/2015; đợt 3: 05/6/2015 – 15/6/2015. Tăng cường hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ rầy nâu và sâu năn gây hại trên lúa hè thu.
- Tiếp tục giám sát tình hình dịch bệnh, thực hiện công tác tiêm phòng, khử trùng tiêu độc trên gia súc, gia cầm và thủy sản.
- Tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời các cửa cống bị rò. Thường xuyên thông tin tình hình xâm nhập mặn trên các tuyến sông và trong nội đồng, đồng thời khuyến cáo người dân tránh lấy nước ở những khu vực bị nhiễm mặn vào đồng ruộng, sử dụng tiết kiệm nước và hướng dẫn người dân các biện pháp tích trữ nguồn nước tưới trong mùa khô để việc lấy nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp được hiệu quả.        
   
Tổng hợp
Võ Xuân Huy
Sở Nông nghiệp và PTNT


Lượt người xem:   754
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 518259

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​