Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân cần biết

Dự báo dịch hại
Thứ 3, Ngày 01/03/2016, 12:00
Tình hình sinh vật gây hại từ ngày 17 – 23/02/2016 và dự báo gây hại trong tuần tới.
01/03/2016

Tuần qua khu vực Tỉnh Long An chủ yếu chịu ảnh hưởng rìa xa phía Tây nam của áp cao lạnh lục địa suy yếu vào đầu tuần và tăng cường vào khoảng giữa tuần đến cuối tuần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định. Thời tiết: Trời mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày nắng. 
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa.
Trên lúa đông xuân:
- Rầy nâu: DTN 3.321 ha, mật độ phổ biến 750-1.500 con/m2, giảm 5.934 ha so với tuần trước, tập trung trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chắc chín ở huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng. Rầy nâu đa số tuổi 5- trưởng thành. Riêng ở huyện Vĩnh Hưng, Tân Trụ có rầy nâu gối lứa tuổi 2-3.
Tuần qua hầu hết các huyện không có rầy trưởng thành vào đèn. Trừ huyện Vĩnh Hưng có rầy vào đèn với mật số khá cao.
- Bệnh cháy bìa lá: DTN 2.752 ha, tỷ lệ bệnh phổ biến 10-20%, tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ ở huyện Bến Lức, Tân Trụ, Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An.
- Bệnh đạo ôn lá: DTN 1.538 ha, giảm 1.588 ha so với tuần trước, tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, phát sinh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Tân Trụ, Đức Hòa, Đức Huệ và thành phố Tân An.
- Bệnh khô cổ bông: DTN 1.363 ha, tỷ lệ bệnh phổ biến 2-5%, giảm 178 ha so với tuần trước, tập trung trên lúa giai đoạn trỗ - chắc chín ở huyện Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ, Tân Hưng, Vĩnh Hưng.
- Bệnh vàng lá chín sớm: DTN 1.290 ha, tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, tập trung trên lúa giai đoạn trỗ - chắc chín ở huyện Thủ Thừa, Vĩnh Hưng.
Ngoài ra còn có sâu cuốn lá (1.067 ha), chuột (799 ha), bệnh lem lép hạt (495 ha), khô vằn (398 ha) gây hại cục bộ trên lúa đòng - trỗ chín.
Nhận xét: 
Tuần qua hầu hết các đối tượng như rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn lá giảm DTN. Trong đó rầy nâu, sâu cuốn lá trưởng thành rộ; Bệnh đạo ôn lá giảm DTN do đa số diện tích lúa chuyển sang giai đoạn đòng trỗ; Bệnh khô cổ bông, khô vằn, cháy bìa lá, bệnh lem lép hạt, bệnh vàng lá chín sớm đang phát sinh và gia tăng DTN trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chắc chín. 
Trên lúa xuân hè giai đoạn đẻ nhánh, cục bộ có sâu năn (30 ha) với TLH 10-20% (thị xã Kiến Tường), bệnh đạo ôn lá (140 ha) với TLB 5-10% (Tân Thạnh).
Ngoài ra tình hình khô hạn, nhiễm mặn ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây lúa: Trên trà lúa giai đoạn trỗ ở các xã An Thạnh, Thanh Phú, Tân Bữu của huyện Bến Lức bị thiệt hại với tổng diện tích là 95 ha, trong đó có 45 ha (TLH 70%); 20 ha (TLH 30%); 30 ha (TLH 10%).
2. Cây mía: Sâu bệnh gây hại trên mía thời kỳ vươn lóng - chín ở huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Đức Hòa có các đối tượng như: rầy đen (215 ha), sâu đục thân (210 ha), bệnh đỏ bẹ (200 ha), bệnh đốm đỏ lá (170 ha), rệp sáp (100 ha), sâu đục ngọn (100 ha). DTN rầy đen, sâu đục thân, bệnh đỏ bẹ, đốm đỏ lá giảm do thu hoạch, hiện nay hầu hết các đối tượng chỉ gây hại ở mức nhẹ, riêng đối tượng sâu đục ngọn đang phát sinh trên mía gốc thời kỳ vươn lóng ở huyện Bến Lức.
3. Cây rau các loại: Sâu bệnh hại rau ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa:
Trên rau các loại tình hình sâu bệnh hại phổ biến có bọ nhảy (76 ha), sâu tơ (75 ha), sâu xanh (68 ha), bệnh thán thư (45 ha), bọ phấn trắng (36 ha), rầy mềm, rầy xanh, sâu khoang,… tuần qua do điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn nên diện tích trồng rau giảm, về sâu bệnh hại nhìn chung DTN bệnh hại giảm, sâu hại tăng nhẹ. 
4. Cây chanh: Sâu bệnh hại cây chanh ở huyện Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ.
- Bệnh nấm hồng: DTN 780 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, giảm 19 ha so với tuần trước. 
- Bệnh ghẻ: DTN 605 ha, tỷ lệ bệnh 5-15% lá, quả, giảm 39 ha so với tuần trước. 
- Nhện đỏ: DTN 739 ha, tỷ lệ hại 5-10% lá, quả, tăng 185 ha so với tuần trước.
- Sâu vẽ bùa: DTN 709 ha, tỷ lệ hại 10-20% lá, tăng 196 ha so với tuần trước.
- Bệnh nứt thân: DTN 250 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước. 
Tuần qua DTN bệnh nấm hồng, bệnh ghẻ giảm, DTN nhện đỏ, sâu vẽ bùa tăng mạnh do thời tiết nắng nóng, khô hạn 
5. Cây thanh long: Sâu bệnh xuất hiện ở huyện Châu Thành có:
  - Bệnh đốm nâu: DTN 1.240 ha, giảm 6 ha so với tuần trước, tập trung chủ yếu trên vườn thanh long đang trong giai đoạn cho trái, hầu hết diện tích nhiễm bệnh ở mức nhẹ, trong đó TLB trên cành là 6%, TLB trên trái là 1%.
Nhìn chung DTN và TLB giảm do thời tiết bước vào mùa khô, ẩm độ thấp không thuận lợi cho nấm bệnh phát triển, hầu hết bệnh chỉ gây hại ở mức nhẹ. Đối tượng rệp sáp, bệnh thán thư, bọ xít, kiến, ốc sên gây hại rải rác.
6. Cây đậu phộng: sâu bệnh hại có sâu ăn tạp (115 ha), bệnh đốm lá (40 ha), sâu xanh (19 ha), nhện (17 ha). Hầu hết các đối tượng giảm DTN trên đậu phộng giai đoạn đậu trái - thu hoạch.

DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

  Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Long An tuần từ 11-20/02/2016: Ngày đầu tuần và những ngày cuối tuần chịu ảnh hưởng rìa Tây Nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới khống chế. Thời tiết khu vực Long An hầu như không mưa, ban ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ. Về thủy văn: Mực nước các nơi dao động theo triều, kỳ nước cao nhất xuất hiện vào những ngày đầu tuần. Độ mặn giảm dần đến cuối tuần.
1. Cây lúa: 
- Rầy nâu: trưởng thành - trứng. 
- Bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá: phát sinh và gây hại cục bộ trên trà lúa xuân hè giai đoạn đẻ nhánh ở huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường.
- Bệnh khô cổ bông, bệnh lem lép hạt, cháy bìa lá, khô vằn, vàng lá chín sớm: gia tăng DTN trên lúa đông xuân giai đoạn đòng trỗ - chín.
2. Trên cây mía: Sâu đục ngọn gây hại rải rác trên mía gốc giai đoạn cây con -vươn lóng. 
    3. Rau các loại: DTN sâu bệnh hại giảm do diện tích trồng giảm, trong đó sâu hại gây hại mạnh hơn bệnh hại do thời tiết tiếp tục khô hạn.    
4. Cây chanh: DTN bệnh nấm hồng, bệnh ghẻ giảm; DTN nhện đỏ, sâu vẽ bùa gia tăng trên chanh thời kỳ cho trái do thời tiết khô hạn và nắng nóng.
5. Cây thanh long: bệnh đốm nâu gây hại ở mức nhẹ.

  ĐỀ NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG

- Trên cây lúa: Đề nghị các trạm Bảo vệ thực vật huyện cần chú ý theo dõi đối tượng rầy nâu, khô cổ bông, lem lép hạt, cháy bìa lá, khô vằn đang phát sinh và gây hại trên trà lúa đông xuân giai đoạn đòng trỗ - chín. 
Bên cạnh đó một số diện tích lúa xuân hè giai đoạn mạ - đẻ nhánh rất mẫn cảm với sâu bệnh hại đặc biệt là rầy nâu di trú, đạo ôn lá, sâu cuốn lá, sâu năn…. Do đó đề nghị trạm Bảo vệ thực vật các huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng, thị xã Kiến Tường cần tập trung theo dõi các đối tượng sâu bệnh, cảnh báo và hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời. Ngoài ra cần tiếp tục theo dõi tình hình khô hạn và xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa và có báo cáo kịp thời.
- Trên cây thanh long: Cần tập trung hướng dẫn kỹ thuật, biện pháp phòng trừ bệnh đốm nâu theo qui trình của Cục Bảo vệ thực vật, khuyến cáo các hoạt chất thuốc Bảo vệ thực vật, sử dụng trên thanh long theo quy định của Cục Bảo vệ thực vật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, tuân thủ thời gian cách ly khi thu hoạch và tiếp tục phát động nông dân cắt tỉa vệ sinh vườn thanh long để hạn chế tối đa thiệt hại do bệnh đốm nâu gây ra cũng như các đối tượng sâu bệnh hại khác. 
- Trên cây chanh: Đề nghị trạm Bảo vệ thực vật các huyện trồng chanh theo dõi sát tình hình sâu bệnh, đặc biệt chú ý đối với bệnh nấm hồng, bệnh ghẻ, sâu đục thân trên chanh. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, theo nguyên tắc 4 đúng, an toàn và hiệu quả.

Lê Thị Ngọc Luyến
Chi cục BVTV Long An

Lượt người xem:   2240
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 545886

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​