Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân cần biết

Người dân cần biết
Thứ 3, Ngày 18/11/2014, 08:17
Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 12/11 đến 18/11/2014 và dự báo trong tuần tới
18/11/2014
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 12/11 đến 18/11/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 12/11 đến 18/11/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA.
1. Cây lúa: 
Lúa thu đông: Diện tích gieo sạ được 49.272 ha/KH 50.800 ha, trong đó giai đoạn đẻ nhánh: 820 ha, đòng trỗ: 17.631 ha, chín: 10.513 ha, thu hoạch 20.308 ha. 
Lúa mùa: Diện tích gieo cấy được 6.372 ha/KH 8.300 ha, tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc và Đức Hòa, trong đó giai đoạn đòng trỗ: 2.040 ha, chín: 4.332 ha.
Lúa đông xuân: diện tích gieo sạ là 49.653 ha/KH 234.000 ha, tập trung ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tx Kiến Tường, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Tân Trụ, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ trong đó giai đoạn mạ: 22.735 ha, đẻ nhánh: 25.133 ha, đòng 1.785 ha.
- Rầy nâu: Diện tích nhiễm (DTN) 196 ha, mật độ phổ biến 750-1.500 con/m2, tập trung chủ yếu trên lúa giai đoạn đòng trỗ ở các huyện Cần Giuộc, Đức Huệ. Rầy đang trưởng thành – trứng.
- Bệnh khô cổ bông: DTN 819 ha, tỷ lệ bệnh phổ biến 2-5% phát sinh trên lúa giai đoạn trổ ở huyện Thủ Thừa, Tân Trụ, Cần Giuộc, Đức Hòa và Tp Tân An.
Ngoài ra còn có bệnh cháy bìa lá (579 ha), bệnh khô vằn (506 ha), bệnh lem lép hạt (437 ha), bệnh đạo ôn lá (395 ha), chuột (186 ha), vàng lá chín sớm (115 ha), sâu cuốn lá (20 ha) phát sinh trên lúa giai đoạn đòng trỗ- chắc.
Trên lúa đông xuân 2014-2015: 
- Ốc bươu vàng: DTN 2.830 ha, mật độ phổ biến từ 1-3 con/m2, tăng 1.214 ha so với tuần trước, xuất hiện trên lúa mới gieo sạ ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và tx Kiến Tường, trong đó có 300 ha mật độ 4 -5 con/m2 (Vĩnh Hưng) và 100 ha mật độ 6-10 con/m2 (Vĩnh Hưng).
- Bệnh đạo ôn lá: DTN 2.152 ha, TLB phổ biến 5-10%, tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh ở huyện Tân Hưng, Mộc Hóa, tx Kiến Tường, Tân Thạnh, Cần Đước, Cần Giuộc
Ngoài ra còn có sâu cuốn lá nhỏ (997 ha), rầy nâu (874 ha), bệnh vàng lá sinh lý (405 ha), chuột (90 ha), bệnh cháy bìa lá (79 ha), sâu phao (50 ha) tập trung trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.
  2. Cây mía: diện tích : 12.290 ha/KH 12.680 ha đang ở giai đoạn vươn lóng –chín ở huyện Bến Lức, Thủ Thừa có các đối tượng dịch hại sau:
- Sâu đục thân: DTN 970 ha, TLH 1-5%, giảm 10 ha so với tuần trước.
- Bệnh đỏ bẹ: DTN 527,5 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Rầy đen: DTN 350 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Rệp sáp: DTN 350 ha, tỷ lệ cây bị nhiễm 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh đốm đỏ lá: DTN 250 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh rượu: DTN 125 ha, TLB 5-10%, tương đương so với tuần trước.
    3. Cây rau các loại: 4.597 ha/KH 4.635 ha. Thu hoạch : 4.597 ha, năng suất đạt 177,7 tạ/ha có các đối tượng dịch hại tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa. 
- Sâu xanh: DTN 146 ha, mật độ 5-10 con/m2, giảm 4 ha so với tuần trước.
- Sâu tơ: DTN 126 ha, mật độ 10-20 con/m2, giảm 4 ha so với tuần trước.
- Bọ nhảy: DTN 119 ha, mật độ 10-20 con/m2, tăng 3 ha so với tuần trước.
- Bệnh lở cổ rễ: DTN 60 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 2 ha so với tuần trước.
4. Cây chanh: diện tích 5.736 ha tập trung ở huyện Bến Lức có các đối tượng dịch hại sau:
- Bệnh ghẻ: DTN 925 ha, tỷ lệ bệnh 10-15% lá, quả, tăng 96 ha so với tuần trước.
- Bệnh nấm hồng: DTN 708 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%cây, tăng 3 ha so với tuần trước.
- Sâu vẽ bùa: DTN 675 ha, tỷ lệ hại 5-10% lá, tăng 27 ha so với tuần trước.
- Nhện đỏ: DTN 590 ha,  tỷ lệ hại 10-15% lá, quả, tăng 80 ha so với tuần trước.
- Bệnh nứt thân: DTN 520 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
5. Cây thanh long: diện tích 5.568 ha tập trung ở huyện Châu Thành
- Bệnh đốm nâu: DTN 3.127 ha, tương đương so với tuần trước, tập trung chủ yếu ở huyện Châu Thành trên vườn thanh long đang trong giai đoạn cho trái, trong đó có 2.908 ha nhiễm ở mức nhẹ, 219ha nhiễm ở mức trung bình với TLB trên cành là 30%, TLB trên trái là 5%.
- Rệp sáp: DTN 3 ha, TLH 3-5%, tương đương so với tuần trước (Đức Hòa).
6. Các cây trồng khác:
- Cây dừa: tổng số cây là 157.288 cây (Bến Lức, Cần Giuộc), số cây nhiễm bọ cánh cứng là 13.270 cây trong đó 12.320 cây TLH 2-5%, 950 cây TLH 30% và số cây nhiễm bọ vòi voi là 6.198 cây với TLH 2-5%.
- Cây khóm: diện tích trồng là 308 ha (Bến Lức), xuất hiện bệnh khô đầu lá với DTN là 30 ha và TLB 5-10%, rệp sáp với DTN là 35 ha TLH 10-15%.
- Cây ổi: diện tích trồng là 150 ha (Bến Lức), xuất hiện bệnh thán thư với DTN là 15 ha và TLB 5%, nhện đỏ DTN 20 ha với  tỷ lệ lá bị nhiễm là 5%.
- Cây sắn: diện tích trồng là 500 ha (Bến Lức ) xuất hiện nhện đỏ với DTN là 35 ha và tỷ lệ lá bị nhiễm là 10%, bệnh đốm lá nâu DTN là 25 ha với TLB 5%.

DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tình hình thời tiết tỉnh Long An vào tuần sau sẽ có mưa dông trên diện vài nơi vào chiều tối và đêm do đó cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại.
1. Cây lúa: 
- Rầy nâu: nở rải rác vào cuối tuần.
- Bệnh lem lép hạt, khô cổ bông, cháy bìa lá: DTN và TLB gia tăng trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chắc ở các huyện như Bến Lức, Thủ Thừa, Châu Thành, Tân Trụ, Đức Hòa, Đức Huệ và tp Tân An. 
- Bệnh đạo ôn, sâu phao, sâu cuốn lá, OBV, chuột: phát sinh và gây hại cục bộ trên lúa đông xuân giai đoạn mạ- đẻ nhánh ở các huyện Đồng Tháp Mười.
2. Trên cây mía: bệnh đốm đỏ lá, bệnh đỏ bẹ, bệnh rượu gia tăng DTN trên mía đang thời kỳ vươn lóng - chín.
3. Rau các loại: DTN sâu tơ, bọ nhảy, bệnh lở cổ rễ, chết cây...phát sinh trên rau trồng mới. 
4. Cây chanh: thời tiết nắng nóng thích hợp cho các đối tượng sâu hại như sâu vẽ bùa, nhện đỏ gia tăng DTN trên chanh giai đoạn cho trái.
5. Cây thanh long: diện tích nhiễm bệnh đốm nâu giảm do lượng mưa giảm
CÁC BIỆN PHÁP CẦN  THỰC HIỆN
- Trên cây lúa: Nông dân cần tập trung theo dõi và chủ động phòng trừ dịch hại nhất là rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, cháy bìa lá, khô vằn … phát sinh trên lúa mùa và lúa thu đông giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ để không ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa. 
Đối với các huyện vùng Đồng Tháp Mười cần chú ý theo dõi diễn biến dịch hại, đặc biệt chú ý bệnh đạo ôn lá, rầy nâu, sâu cuốn lá, OBV, chuột đang phát sinh và có khả năng gây hại cục bộ trên các trà lúa từ giai đoạn mạ-đẻ nhánh
- Trên cây thanh long: Các huyện trồng thanh long đặc biệt là huyện Châu Thành nông dân cần tập trung quản lý sâu bệnh thật tốt, nhất là các biện pháp phòng chống bệnh đốm nâu nhằm hạn chế sự xuất hiện và gia tăng tỷ lệ bệnh trong thời gian tới. Ngoài ra cần chú ý và theo dõi đối tượng rệp sáp đang xuất hiện trên thanh long.
- Trên cây mía: nông dân cần thăm đồng thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời sự xuất hiện của sâu đục thân 4 vạch đầu nâu, khi phát hiện cần tổ chức thu gom, tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan. Đồng thời lưu ý điều tra những ruộng lúa kế bên ruộng mía xem có sâu đục thân mía sang gây hại cho lúa đề giúp nông dân chủ động phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ. 


Tổng hợp
Kim Quyên
Chi cục Bảo vệ thực vật

Lượt người xem:   747
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 518257

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​