Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân cần biết

Người dân cần biết
Thứ 6, Ngày 05/12/2014, 15:57
Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 26/11 đến 02/12/2014 và dự báo trong tuần tới
05/12/2014
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 26/11 đến 02/12/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 26/11 đến 02/12/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA.
1. Cây lúa: 
Lúa thu đông: Diện tích gieo sạ được 49.272 ha/KH 50.800 ha, trong đó giai đoạn đòng trỗ: 7.787 ha, chín: 13.088 ha, thu hoạch 28.397 ha. 
Lúa mùa: Diện tích gieo cấy được 6.372 ha/KH 8.300 ha, tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc và Đức Hòa, trong đó giai đoạn đòng trỗ: 1.638 ha, chín: 4.521 ha, thu hoạch 213 ha.
Lúa đông xuân: diện tích gieo sạ là 99.444 ha/KH 234.000 ha, trong đó giai đoạn mạ: 41.075 ha, đẻ nhánh: 48.152 ha, đòng trỗ: 10.217 ha.
- Rầy nâu: Diện tích nhiễm (DTN) 1.493 ha, mật độ phổ biến 750-1.500 con/m2, giảm 1.207 ha tập trung chủ yếu trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chín ở các huyện Thủ Thừa, Châu Thành, Tân Trụ, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ và thành phố Tân An, trong đó có 30 ha có mật độ 4.000-6.000 con/m2 (Thủ Thừa, Cần Giuộc). Rầy đa số tuổi 4-5.
- Bệnh khô cổ bông: DTN 1.045 ha, tỷ lệ bệnh phổ biến 2-5%, giảm 21 ha so với tuần trước chủ yếu phát sinh trên lúa giai đoạn trổ - chắc chín ở huyện Thủ Thừa, Tân Trụ, Cần Giuộc, Đức Hòa và thành phố Tân An.
- Bệnh lem lép hạt: DTN 1.008 ha, tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, tập trung trên lúa trổ chắc- chín ở huyện Thủ Thừa, Tân Trụ, Cần Giuộc và thành phố Tân An.
Ngoài ra còn có bệnh cháy bìa lá (445 ha), bệnh vàng lá chín sớm (250 ha), chuột (78 ha), sâu cuốn lá (50 ha), bệnh khô vằn (20 ha) xuất hiện trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chắc.
Trên lúa đông xuân 2014-2015: 
- Ốc bươu vàng: DTN 8.060 ha, mật độ phổ biến từ 2-3 con/m2, tăng 3.039 ha so với tuần trước, xuất hiện trên lúa giai đoạn mạ ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và tx Kiến Tường, trong đó có 500 ha mật độ 7-10 con/m2 (Vĩnh Hưng).
- Bệnh đạo ôn lá: DTN 2.802 ha, TLB phổ biến 5-10%, giảm 243 ha so với tuần trước tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, tx Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Huệ trong đó có 1 ha bị nhiễm ở mức nặng với TLB 20-30% (Cần Đước).
- Rầy nâu: DTN 1.816 ha, mật độ phổ biến 750-1.500 con/m2, giảm 649 ha tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, tx Kiến Tường, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa trong đó có 18 ha mật độ 4.000-5.000 con/m2 (Cần Giuộc).
Ngoài ra còn có sâu cuốn lá (983 ha), bệnh vàng lá sinh lý (459 ha), chuột (150 ha), sâu phao (120 ha), bọ trĩ (100 ha), bệnh cháy bìa lá (57 ha) tập trung trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.
2. Cây mía: diện tích : 12.290 ha/KH 12.680 ha đang ở giai đoạn vươn lóng –chín ở huyện Bến Lức, Thủ Thừa có các đối tượng dịch hại sau:
- Sâu đục thân: DTN 860 ha, TLH 1-5%, giảm 105 ha so với tuần trước.
- Bệnh đỏ bẹ: DTN 470 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 37,5 ha so với tuần trước.
- Rệp sáp: DTN 430 ha, tỷ lệ cây bị nhiễm 5-10%, tăng 10 ha so với tuần trước.
- Rầy đen: DTN 350 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh đốm đỏ lá: DTN 250 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh rượu: DTN 130 ha, TLB 5-10%, tương đương so với tuần trước.
3. Cây rau các loại: 4.597 ha/KH 4.635 ha. Thu hoạch : 4.597 ha, năng suất đạt 177,7 tạ/ha có các đối tượng dịch hại tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa. 
- Sâu xanh: DTN 148 ha, mật độ 5-10 con/m2, giảm 11 ha so với tuần trước.
- Sâu tơ: DTN 124 ha, mật độ 10-20 con/m2, giảm 7 ha so với tuần trước.
- Bọ nhảy: DTN 119 ha, mật độ 10-20 con/m2, giảm 9 ha so với tuần trước.
- Bệnh thán thư: DTN 58,5 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tăng 0,5 ha so với tuần trước.
4. Cây chanh: diện tích 5.736 ha tập trung ở huyện Bến Lức có các đối tượng dịch hại sau:
- Bệnh ghẻ: DTN 910 ha, tỷ lệ bệnh 10-15% lá, quả, giảm 2 ha so với tuần trước.
- Bệnh nấm hồng: DTN 695 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
- Sâu vẽ bùa: DTN 663 ha, tỷ lệ hại 10-20% lá, giảm 26 ha so với tuần trước.
- Nhện đỏ: DTN 570 ha,  tỷ lệ hại 5-10% lá, quả, giảm 15 ha so với tuần trước.
- Bệnh nứt thân: DTN 520 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
5. Cây thanh long: diện tích 5.568 ha tập trung ở huyện Châu Thành
  - Bệnh đốm nâu: DTN 3.127 ha, tương đương so với tuần trước, tập trung chủ yếu ở huyện Châu Thành trên vườn thanh long đang trong giai đoạn cho trái, trong đó có 2.924 ha nhiễm ở mức nhẹ, 203 ha nhiễm ở mức trung bình với TLB trên cành là 32%, TLB trên trái là 4%.
- Rệp sáp: DTN 4 ha, TLH 3-5%, tăng 1 ha so với tuần trước (Đức Hòa).
6. Các cây trồng khác:
- Cây dừa: diện tích trồng 530 ha (Bến Lức, Cần Giuộc, tp Tân An), số cây nhiễm bọ cánh cứng là 51.170 cây trong đó 31.280 cây TLH 5-10%, 15.150 cây TLH 10-20%, 4.901 cây TLH 20-35% và số cây nhiễm bọ vòi voi là 6.182 cây với TLH 2-5%.
- Cây khóm: diện tích trồng là 308 ha (Bến Lức), xuất hiện bệnh khô đầu lá với DTN là 35 ha và TLB 5-10%, rệp sáp với DTN là 35 ha và TLH 10-15%.
- Cây ổi: diện tích trồng là 150 ha (Bến Lức), xuất hiện bệnh thán thư với DTN là 15 ha và TLB 5%, nhện đỏ DTN 20 ha và tỷ lệ lá bị nhiễm là 5%.
- Cây khoai mì: diện tích trồng là 540 ha (Bến Lức, Đức Hòa), xuất hiện nhện đỏ với DTN là 30 ha và tỷ lệ lá bị nhiễm là 10%, bệnh đốm lá nâu DTN là 20 ha và TLB 5%.
DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI.
  Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tình hình thời tiết tỉnh Long An vào tuần sau chịu ảnh hưởng không khí lạnh hoạt động với cường độ mạnh, mưa dông vài nơi chủ yếu tập trung vào 3-4 ngày đầu tuần, những ngày còn lại ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ do đó cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại.
1. Cây lúa: 
  - Rầy nâu: trưởng thành 
- Bệnh lem lép hạt, khô cổ bông, cháy bìa lá: gia tăng DTN trên lúa giai đoạn trỗ - chắc ở các huyện như Bến Lức, Thủ Thừa, Châu Thành, Tân Trụ, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ và tp Tân An. 
- Bệnh đạo ôn, sâu phao, sâu cuốn lá, OBV, chuột: phát sinh và gây hại cục bộ trên lúa đông xuân giai đoạn mạ - đẻ nhánh ở các huyện Đồng Tháp Mười.
2. Trên cây mía: bệnh đốm đỏ lá, bệnh đỏ bẹ, bệnh rượu gia tăng DTN trên mía đang thời kỳ vươn lóng - chín.
3. Rau các loại: do thời tiết sáng sớm có sương mù và chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên DTN sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh, lở cổ rễ, thán thư, sương mai gia tăng trên rau ăn lá và rau ăn trái.  
4. Cây chanh: sâu vẽ bùa, nhện đỏ gia tăng DTN trên chanh giai đoạn cho trái.
5. Cây thanh long: diện tích nhiễm bệnh đốm nâu tiếp tục duy trì diện tích nhiễm và gây hại ở mức nhẹ
CÁC BIỆN PHÁP CẦN  THỰC HIỆN.
- Trên cây lúa: Nông dân cần tập trung theo dõi và chủ động phòng trừ dịch hại nhất là rầy nâu, lem lép hạt, khô cổ bông, cháy bìa lá…phát sinh trên lúa mùa và lúa thu đông giai đoạn đòng trỗ - chắc chín để không ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa. 
Đối với các huyện vùng Đồng Tháp Mười cần chú ý theo dõi diễn biến dịch hại và tổ chức tập huấn, hướng dẫn biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn lá, rầy nâu, sâu cuốn lá, OBV, chuột đang phát sinh và có khả năng gây hại cục bộ trên các trà lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.
- Trên cây thanh long: Các huyện trồng thanh long đặc biệt là huyện Châu Thành nông dân cần tập trung quản lý sâu bệnh thật tốt, nhất là các biện pháp phòng chống bệnh đốm nâu nhằm hạn chế sự xuất hiện và gia tăng tỷ lệ bệnh trong thời gian tới. Ngoài ra cần chú ý và theo dõi đối tượng rệp sáp đang xuất hiện trên thanh long.
- Trên cây mía: nông dân cần thăm đồng thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời sự xuất hiện của sâu đục thân 4 vạch đầu nâu, khi phát hiện cần tổ chức thu gom, tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan. Đồng thời lưu ý điều tra những ruộng lúa kế bên ruộng mía xem có sâu đục thân mía sang gây hại cho lúa đề giúp nông dân chủ động phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ. 


Tổng hợp
Kim Quyên
Chi cục Bảo vệ thực vật 


Lượt người xem:   785
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 518279

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​