Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân cần biết

Người dân cần biết
Thứ 5, Ngày 11/12/2014, 09:53
Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 03/12 đến 09/12/2014 và dự báo trong tuần tới
11/12/2014
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 03/12 đến 09/12/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 03/12 đến 09/12/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa: 
- Lúa thu đông: Diện tích gieo sạ được 49.272 ha/KH 50.800 ha, trong đó giai đoạn đòng trỗ: 2.320 ha, chín: 11.820 ha, thu hoạch 35.132 ha. 
- Lúa mùa: Diện tích gieo cấy được 6.372 ha/KH 8.300 ha, tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc và Đức Hòa, trong đó giai đoạn đòng trỗ: 572 ha, chín: 5.800 ha.
- Lúa đông xuân: diện tích gieo sạ là 138.704 ha/KH 234.000 ha, trong đó giai đoạn mạ: 59.300 ha, đẻ nhánh: 58.895 ha, đòng trỗ: 16.011 ha, chín: 4.498 ha.
Trên lúa đông xuân 2014-2015: 
- Ốc bươu vàng: DTN 10.245 ha, mật độ phổ biến từ 2-3 con/m2, tăng 2.185 ha so với tuần trước, xuất hiện trên lúa giai đoạn mạ ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, tx Kiến Tường, Thủ Thừa, Đức Huệ trong đó có 800 ha mật độ 7-10 con/m2 (Vĩnh Hưng).
- Bệnh đạo ôn lá: DTN 5.017 ha, TLB phổ biến 5-10%, tăng 2.215 ha so với tuần trước tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, tx Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Huệ.
- Rầy nâu: DTN 1.673 ha, mật độ phổ biến 750-1.500 con/m2, giảm 143 ha so với tuần trước tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Cần Giuộc, Đức Huệ. Rầy đang trưởng thành.
Ngoài ra còn có sâu cuốn lá (452 ha), bọ trĩ (300 ha), sâu phao (255 ha), bệnh vàng lá sinh lý (208 ha), bệnh cháy bìa lá (198 ha), chuột (195 ha), sâu đục bẹ (60 ha)… gây hại rải rác trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh - đòng.
Trên lúa thu đông - mùa có các đối tượng dịch hại sau: bệnh khô cổ bông (671 ha), lem lép hạt (499 ha), bệnh cháy bìa lá (399 ha), bệnh vàng lá chín sớm (240 ha), rầy nâu (61 ha), chuột (17 ha) gây hại ở mức nhẹ trên lúa giai đoạn trỗ - chắc. 
  2. Cây mía: diện tích : 12.290 ha/KH 12.680 ha (Thu hoạch 1.370 ha, năng suất đạt 693 tạ/ha) có các đối tượng dịch hại sau:
- Sâu đục thân: DTN 765 ha, TLH 1-5%, giảm 95 ha so với tuần trước.
- Bệnh đỏ bẹ: DTN 480 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tăng 10 ha so với tuần trước.
- Rệp sáp: DTN 400 ha, tỷ lệ cây bị nhiễm 5-10%, giảm 30 ha so với tuần trước.
- Rầy đen: DTN 300 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%, giảm 50 ha so với tuần trước.
- Bệnh đốm đỏ lá: DTN 250 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh rượu: DTN 140 ha, TLB 5-10%, tăng 10 ha so với tuần trước.
    3. Cây rau các loại: 3.335 ha (Thu hoạch: 20 ha) có các đối tượng dịch hại tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa. 
- Sâu xanh: DTN 137 ha, mật độ 5-10 con/m2, giảm 11 ha so với tuần trước.
- Sâu tơ: DTN 137 ha, mật độ 10-20 con/m2, tăng 13 ha so với tuần trước.
- Bọ nhảy: DTN 123 ha, mật độ 10-20 con/m2, tăng 4 ha so với tuần trước.
- Bệnh thán thư: DTN 60.6 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tăng 2.1 ha so với tuần trước.
4. Cây chanh: diện tích 5.744 ha tập trung ở huyện Bến Lức có các đối tượng dịch hại sau:
- Bệnh ghẻ: DTN 887 ha, tỷ lệ bệnh 10-15% lá, quả, giảm 23 ha so với tuần trước.
- Bệnh nấm hồng: DTN 695 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
- Sâu vẽ bùa: DTN 688 ha, tỷ lệ hại 10-20% lá, tăng 25 ha so với tuần trước.
- Nhện đỏ: DTN 530 ha,  tỷ lệ hại 5-10% lá, quả, giảm 40 ha so với tuần trước.
- Bệnh nứt thân: DTN 520 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
- Rầy mềm: DTN 82 ha, tỷ lệ hại 10-20%.
5. Cây thanh long: diện tích 5.568 ha tập trung ở huyện Châu Thành
  - Bệnh đốm nâu: DTN 3.127 ha, tương đương so với tuần trước, tập trung chủ yếu ở huyện Châu Thành trên vườn thanh long đang trong giai đoạn cho trái, trong đó có 3.002 ha nhiễm ở mức nhẹ, 125 ha nhiễm ở mức trung bình với TLB trên cành là 34%, TLB trên trái là 7%.
- Rệp sáp: DTN 3 ha, TLH 3-5%, giảm 1 ha so với tuần trước (Đức Hòa).
6. Các cây trồng khác:
- Cây dừa: số cây nhiễm bọ cánh cứng là 51.331 cây trong đó 31.280 cây TLH 5-10%, 15.150 cây TLH 10-20%, 4.901 cây TLH 20-35% và số cây nhiễm bọ vòi voi là 6.182 cây với TLH 2-5%.
- Cây khóm: xuất hiện rệp sáp với DTN là 25 ha và TLH 10-15%.
- Cây khoai mì: xuất hiện nhện đỏ với DTN là 25 ha và tỷ lệ lá bị nhiễm là 10%
DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
  Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tình hình thời tiết tỉnh Long An vào tuần sau chịu ảnh hưởng không khí lạnh hoạt động với cường độ mạnh, mưa dông vài nơi chủ yếu tập trung vào 3-4 ngày đầu tuần, những ngày còn lại ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ do đó cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại.
1. Cây lúa: trên lúa đông xuân chính vụ cần chú ý các dịch hại sau
  - Rầy nâu: trưởng thành- trứng.
- Bệnh đạo ôn lá: DTN và TLB gia tăng trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, tx Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh hóa, Cần Đước, Đức Hòa, Đức Huệ
- OBV: phát sinh và gia tăng DTN ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, tx Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ do các huyện đang tiếp tục gieo sạ. 
- Sâu phao, chuột: gây hại cục bộ trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh ở huyện Vĩnh Hưng, Đức Huệ.
2. Trên cây mía: bệnh đốm đỏ lá, bệnh đỏ bẹ, bệnh rượu gia tăng DTN trên mía đang thời kỳ vươn lóng - chín ở Bến Lức, Thủ Thừa.
    3. Rau các loại: do thời tiết sáng sớm có sương mù và chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên DTN sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh, lở cổ rễ, thán thư, sương mai gia tăng trên rau ăn lá và rau ăn trái.  
    4. Cây chanh: sâu vẽ bùa, nhện đỏ gia tăng DTN trên chanh giai đoạn cho trái.
5. Cây thanh long: diện tích nhiễm bệnh đốm nâu tiếp tục duy trì diện tích nhiễm và gây hại ở mức nhẹ.
CÁC BIỆN PHÁP CẦN  THỰC HIỆN
- Trên cây lúa: Đối với các huyện có diện tích lúa đông xuân cần chú ý theo dõi diễn biến dịch hại và phòng trừ bệnh đạo ôn lá, rầy nâu, OBV, chuột ...đang phát sinh và có khả năng gây hại cục bộ trên các trà lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Đồng thời thông báo lịch đợt 2 từ ngày 07-17/12/2014 để nông dân chủ động gieo sạ đúng lịch nhằm hạn chế bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá. 
- Trên cây thanh long: Các huyện trồng thanh long đặc biệt là huyện Châu Thành nông dân cần tập trung quản lý sâu bệnh thật tốt, nhất là các biện pháp phòng chống bệnh đốm nâu nhằm hạn chế sự xuất hiện và gia tăng tỷ lệ bệnh trong thời gian tới. Ngoài ra cần chú ý và theo dõi đối tượng rệp sáp đang xuất hiện trên thanh long.
- Trên cây mía: nông dân cần thăm đồng thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời sự xuất hiện của sâu đục thân 4 vạch đầu nâu, khi phát hiện cần tổ chức thu gom, tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan. Đồng thời lưu ý điều tra những ruộng lúa kế bên ruộng mía xem có sâu đục thân mía sang gây hại cho lúa đề giúp nông dân chủ động phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ. 


Tổng hợp
Kim Quyên
Chi cục Bảo vệ thực vật

Lượt người xem:   744
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 518279

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​