Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân cần biết

Người dân cần biết
Thứ 4, Ngày 17/12/2014, 07:59
Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 10/12 đến 16/12/2014 và dự báo trong tuần tới
17/12/2014
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 10/12 đến 16/12/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 10/12 đến 16/12/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA.
1. Cây lúa: 
- Lúa thu đông: Diện tích gieo sạ được 49.272 ha/KH 50.800 ha, trong đó giai đoạn chín: 6.299 ha, thu hoạch 42.973 ha. 
- Lúa mùa: Diện tích gieo cấy được 6.372 ha/KH 8.300 ha, tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc và Đức Hòa, trong đó giai đoạn đòng trỗ: 319 ha, chín: 5.426 ha, thu hoạch 627 ha.
- Lúa đông xuân: diện tích gieo sạ là 181.875 ha/KH 234.000 ha, trong đó giai đoạn mạ: 79.108 ha, đẻ nhánh: 68.731 ha, đòng trỗ: 28.967 ha, chín: 5.069 ha.
Trên lúa đông xuân 2014-2015: 
- Ốc bươu vàng: DTN 10.295 ha, mật độ phổ biến từ 2-3 con/m2, tăng 50 ha so với tuần trước, xuất hiện trên lúa giai đoạn mạ ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, tx Kiến Tường, Thủ Thừa trong đó có 500 ha mật độ 7-10 con/m2 (Vĩnh Hưng).
- Bệnh đạo ôn lá: DTN 7.407 ha, TLB phổ biến 5-10%, tăng 2.390 ha so với tuần trước tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng ở hầu hết các huyện và thị xã Kiến Tường.
- Rầy nâu: DTN 3.304 ha, mật độ phổ biến 750-1.500 con/m2, tăng 1.631 ha so với tuần trước tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Cần Giuộc, Đức Huệ. Rầy đa số trưởng thành- trứng, rải rác có rầy nở tuổi 1-2.
Ngoài ra còn có bệnh cháy bìa lá (916 ha), sâu cuốn lá (782 ha), bọ trĩ (495 ha), sâu phao (355 ha), bệnh vàng lá sinh lý (243 ha), chuột (222 ha), ngộ độc hữu cơ (50 ha), sâu đục bẹ (50 ha)… gây hại rải rác trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh - đòng.
Trên lúa thu đông – mùa: tình hình sâu bệnh hại giảm mạnh do lúa thu hoạch phần lớn diện tích, trên lúa giai đoạn trỗ - chắc chỉ còn có bệnh khô cổ bông (306 ha), lem lép hạt (210 ha), bệnh cháy bìa lá (131 ha), rầy nâu (69 ha) hầu hết gây hại ở mức nhẹ.
  2. Cây mía: diện tích : 12.290 ha/KH 12.680 ha (Thu hoạch 1.920 ha, năng suất đạt 694 tạ/ha) có các đối tượng dịch hại sau:
- Sâu đục thân: DTN 645 ha, TLH 1-5%, giảm 120 ha so với tuần trước.
- Bệnh đỏ bẹ: DTN 450 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 30 ha so với tuần trước.
- Rệp sáp: DTN 350 ha, tỷ lệ cây bị nhiễm 5-10%, giảm 50 ha so với tuần trước.
- Rầy đen: DTN 250 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%, giảm 50 ha so với tuần trước.
- Bệnh đốm đỏ lá: DTN 200 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 50 ha so với tuần trước.
- Bệnh rượu: DTN 150 ha, TLB 5-10%, tăng 10 ha so với tuần trước.
    3. Cây rau các loại: 3.376 ha (Thu hoạch: 20 ha) có các đối tượng dịch hại tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa. 
- Sâu xanh: DTN 140,5 ha, mật độ 5-10 con/m2, tăng 3,5 ha so với tuần trước.
- Bọ nhảy: DTN 129 ha, mật độ 10-20 con/m2, tăng 6 ha so với tuần trước.
- Sâu tơ: DTN 122 ha, mật độ 10-20 con/m2, giảm 15 ha so với tuần trước.
- Bệnh thán thư: DTN 61 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tương đương so với tuần trước.
4. Cây chanh: diện tích 5.773 ha tập trung ở huyện Bến Lức có các đối tượng dịch hại sau:
- Bệnh ghẻ: DTN 822 ha, tỷ lệ bệnh 10-15% lá, quả, giảm 65 ha so với tuần trước.
- Bệnh nấm hồng: DTN 637 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, giảm 58 ha so với tuần trước.
- Sâu vẽ bùa: DTN 609 ha, tỷ lệ hại 10-20% lá, giảm 79 ha so với tuần trước.
- Nhện đỏ: DTN 535 ha,  tỷ lệ hại 5-10% lá, quả, tăng 5 ha so với tuần trước.
- Bệnh nứt thân: DTN 450 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, giảm 70 ha so với tuần trước.
5. Cây thanh long: diện tích 5.621 ha tập trung ở huyện Châu Thành
  - Bệnh đốm nâu: DTN 3.227 ha, tăng 100 ha so với tuần trước tập trung chủ yếu ở huyện Châu Thành trên vườn thanh long đang trong giai đoạn cho trái, trong đó có 3.130 ha nhiễm ở mức nhẹ, 97 ha nhiễm ở mức trung bình với TLB trên cành là 27%, TLB trên trái là 7%.
- Rệp sáp: DTN 4 ha, TLH 3-5%, tăng 1 ha so với tuần trước (Đức Hòa).
6. Các cây trồng khác:
- Cây dừa: số cây nhiễm bọ cánh cứng là 51.331 cây trong đó 31.280 cây TLH 5-10%, 15.150 cây TLH 10-20%, 4.901 cây TLH 20-35% và số cây nhiễm bọ vòi voi là 6.182 cây với TLH 2-5%.
- Cây khóm: rệp sáp DTN là 25 ha, TLH 10-15%, tương đương so với tuần trước.
- Cây khoai mì: nhện đỏ DTN là 25 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm là 10%, tương đương so với tuần trước.
DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
  Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tình hình thời tiết tỉnh Long An vào tuần sau trời mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sáng sớm có sương mù nhẹ do đó cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại.
1. Cây lúa: trên lúa đông xuân chính vụ cần chú ý các dịch hại sau
  - Rầy nâu: tiếp tục nở, DTN và mật độ gia tăng trên các trà lúa đẻ nhánh-đòng.
    - Bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá: tiếp tục phát sinh và gia tăng DTN trên trà lúa đẻ nhánh - đòng ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, tx Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh hóa, Thủ Thừa, Cần Đước, Đức Hòa, Đức Huệ do điều kiện thời tiết có mưa rào và dông rải rác, sáng sớm có sương mù.
- Sâu phao, sâu cuốn lá, chuột: gây hại cục bộ trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh ở huyện Vĩnh Hưng, Đức Huệ.
- Ốc bươu vàng: DTN và mật độ gia tăng trên lúa giai đoạn mạ ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, tx Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ do các huyện đang gieo sạ.
    2. Trên cây mía: DTN sâu bệnh hại tiếp tục giảm trên mía thời kỳ vươn lóng – chín do thu hoạch.
    3. Rau các loại: sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh, lở cổ rễ, thán thư, sương mai gia tăng DTN trên rau ăn lá và rau ăn trái. 
    4. Cây chanh: bệnh ghẻ, sâu vẽ bùa, nhện đỏ gia tăng DTN trên chanh giai đoạn cho trái.
5. Cây thanh long: diện tích nhiễm bệnh đốm nâu gia tăng nhẹ do thời tiết sáng sớm có sương mù và có mưa rải rác
CÁC BIỆN PHÁP CẦN  THỰC HIỆN.
- Trên cây lúa: Đối với các huyện có diện tích lúa đông xuân cần chú ý theo dõi diễn biến dịch hại và phòng trừ bệnh đạo ôn lá, rầy nâu, OBV, chuột ...đang phát sinh và có khả năng gây hại cục bộ trên các trà lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Đồng thời thông báo lịch đợt 3 từ ngày 05-15/01/2014 để nông dân chủ động gieo sạ đúng lịch nhằm hạn chế bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá. 
- Trên cây thanh long: Các huyện trồng thanh long đặc biệt là huyện Châu Thành nông dân cần tập trung quản lý sâu bệnh thật tốt, nhất là các biện pháp phòng chống bệnh đốm nâu nhằm hạn chế sự xuất hiện và gia tăng tỷ lệ bệnh trong thời gian tới. Ngoài ra cần chú ý và theo dõi đối tượng rệp sáp đang xuất hiện trên thanh long.
- Trên cây mía: nông dân cần thăm đồng thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời sự xuất hiện của sâu đục thân 4 vạch đầu nâu, khi phát hiện cần tổ chức thu gom, tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan. Đồng thời lưu ý điều tra những ruộng lúa kế bên ruộng mía xem có sâu đục thân mía sang gây hại cho lúa đề giúp nông dân chủ động phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ. 


Tổng hợp
Kim Quyên
Chi cục Bảo vệ thực vật

Lượt người xem:   716
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 518279

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​