Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân cần biết

Người dân cần biết
Thứ 5, Ngày 08/01/2015, 16:50
Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 31/12/2014 đến 06/01/2015 và dự báo trong tuần tới
08/01/2015
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 31/12/2014 đến 06/01/2015 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 31/12/2014 đến 06/01/2015 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA.
1. Cây lúa: 
- Lúa mùa: Diện tích gieo sạ được 6.372 ha/KH 8.300 ha, tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc và Đức Hòa, trong đó giai đoạn trỗ chín: 2.320 ha, thu hoạch: 4.052 ha, năng suất khô đạt 36 tạ/ha, sản lượng 14.592 tấn.
- Lúa đông xuân: diện tích gieo sạ là 228.450 ha/KH 234.000 ha, trong đó giai đoạn mạ: 25.985 ha, đẻ nhánh: 113.486 ha, đòng trỗ: 65.519 ha, chín: 23.460 ha.
Trên lúa đông xuân 2014-2015: 
- Rầy nâu: DTN 2.575 ha, mật độ phổ biến 750-1.500 con/m2, giảm 7.791 ha so với tuần trước tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Đức Hòa, Đức Huệ. Rầy đa số tuổi 5- trưởng thành.
- Bệnh đạo ôn lá: DTN 16.145 ha, TLB phổ biến 5- 10%, tăng 4.675 ha so với tuần trước tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở hầu hết các huyện và thị xã Kiến Tường.
- Bọ trĩ: DTN 1.160 ha, mật độ phổ biến 1.000-3.000 con/m2, giảm 1.653 ha so với tuần trước, tập trung trên lúa giai đoạn mạ- đẻ nhánh ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường.
Ngoài ra còn có ốc bươu vàng (935 ha), sâu cuốn lá (905 ha), chuột (634 ha), sâu phao (580 ha), bệnh cháy bìa lá (470 ha), bệnh khô cổ bông (378 ha), bệnh vàng lá sinh lý (319 ha), sâu đục thân (160 ha), ngộ độc hữu cơ (20 ha)...  gây hại ở mức nhẹ- trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ.
  2. Cây mía: diện tích : 12.290 ha/KH 12.680 ha (Thu hoạch 1.920 ha, năng suất đạt 694 tạ/ha) có các đối tượng dịch hại sau:
- Sâu đục thân: DTN 425 ha, TLH 1-5%, giảm 50 ha so với tuần trước.
- Bệnh đỏ bẹ: DTN 390 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 60 ha so với tuần trước.
- Rệp sáp: DTN 300 ha, tỷ lệ cây bị nhiễm 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Rầy đen: DTN 200 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%, tuơng đương so với tuần trước.
- Bệnh đốm đỏ lá: DTN 180 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 20 ha so với tuần trước.
- Bệnh rượu: DTN 130 ha, TLB 5-10%, giảm 5 ha so với tuần trước.
    3. Cây rau các loại: 3.223 ha (Thu hoạch: 20 ha) có các đối tượng dịch hại tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa. 
- Bọ nhảy: DTN 115 ha, mật độ 10-20 con/m2, giảm 13 ha so với tuần trước.
- Sâu tơ: DTN 116 ha, mật độ 10-20 con/m2, giảm 12 ha so với tuần trước.
- Sâu xanh:  DTN 101 ha, mật độ 5-10 con/m2, giảm 7 ha so với tuần trước.
- Ruồi đục trái: DTN 58 ha, tỷ lệ hại 5-10%.
4. Cây chanh: diện tích 5.938 ha tập trung ở huyện Bến Lức có các đối tượng dịch hại sau:
- Nhện đỏ: DTN 703 ha,  tỷ lệ hại 5-10% lá, quả, tăng 13 ha so với tuần trước.
- Bệnh ghẻ: DTN 667 ha, tỷ lệ bệnh 10-15% lá, quả, giảm 87 ha so với tuần trước.
- Sâu vẽ bùa: DTN 651 ha, tỷ lệ hại 10-20% lá, giảm 33 ha so với tuần trước.
- Bệnh nấm hồng: DTN 628 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tăng 1 ha so với tuần trước.
- Bệnh nứt thân: DTN 400 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
5. Cây thanh long: diện tích 5.621 ha tập trung ở huyện Châu Thành
  - Bệnh đốm nâu: DTN 2.990 ha, giảm 54 ha so với tuần trước tập trung chủ yếu trên vườn thanh long đang trong giai đoạn cho trái, trong đó có 2.930 ha nhiễm ở mức nhẹ, 60 ha nhiễm ở mức trung bình với TLB trên cành là 27%, TLB trên trái là 4%.
6. Các cây trồng khác:
Cây dừa: 
- Số cây nhiễm bọ cánh cứng: 51.747 cây, tăng 416 cây so với tuần trước, trong đó 31.320 cây TLH 5- 10%, 15.300 cây TLH 10- 20%, 5.127 cây TLH 20- 40%. 
- Số cây nhiễm bọ vòi voi: 6.314 cây với TLH 2-5%, tăng 132 cây so với tuần trước.
Cây khóm: 
- Rệp sáp DTN là 15 ha (TLH 10-15%), giảm 5 ha so với tuần trước. 
- Bệnh khô đầu lá DTN là 25 ha (TLB 5-10%), giảm 5 ha so với tuần trước
Cây khoai mì: 
- Nhện đỏ DTN là 15 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm là 10%, giảm 5 ha so với tuần trước.
- Bệnh đốm nâu DTN là 10 ha, TLB 5%, giảm 5 ha so với tuần trước.
DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG TUẦN TỚI
  Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tình hình thời tiết tỉnh Long An trời mây thay đổi đến nhiều mây có mưa vài nơi tập trung vào đầu tuần, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ do đó cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời.
1. Cây lúa: trên lúa đông xuân chính vụ cần chú ý các dịch hại sau:
  - Rầy nâu: trưởng thành- trứng. 
    - Bệnh đạo ôn lá, bệnh cháy bìa lá: tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh trên trà lúa đẻ nhánh - đòng ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh hóa, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ do điều kiện thời tiết ban đêm trời se lạnh, sáng sớm có sương mù.
- Sâu cuốn lá: DTN và mật độ gia tăng trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Hòa, Đức Huệ.
- Chuột: cắn phá rải rác trên lúa đẻ nhánh- đòng trỗ ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ.
- Ốc bươu vàng: xuất hiện cục bộ trên lúa mới gieo sạ ở huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Châu Thành, Tân Trụ và thành phố Tân An.
- Nhện gié: phát sinh trên trà lúa giai đoạn đòng- trỗ ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh hóa, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ.
    2. Trên cây mía: DTN sâu bệnh hại tiếp tục giảm trên mía thời kỳ vươn lóng - chín do thu hoạch.
    3. Rau các loại: sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh, bệnh lở cổ rễ, bệnh thán thư, bệnh sương mai ... gia tăng DTN trên rau trồng mới.
    4. Cây chanh: sâu hại gia tăng DTN, bệnh hại giảm trên chanh giai đoạn cho trái do thời tiết ít mưa.
5. Cây thanh long: DTN bệnh đốm nâu giảm, gây hại ở mức nhẹ- trung bình do thời tiết ít mưa.
CÁC BIỆN PHÁP CẦN  THỰC HIỆN
- Trên cây lúa: Đối với các huyện có diện tích lúa đông xuân cần chú ý theo dõi diễn biến dịch hại và phòng trừ rầy nâu, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá, sâu phao, bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá, chuột, bọ trĩ ...đang phát sinh và gia tăng DTN trên các trà lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh – đòng trỗ.
Đối với các huyện phía Nam đang thu hoạch lúa thu đông - mùa vận động nông dân thu hoạch dứt điểm, vệ sinh đồng ruộng, cày ải phơi đất và gieo sạ đúng lịch thời vụ đợt 3 từ ngày 05-15/01/2015.
- Trên cây thanh long: Các huyện trồng thanh long đặc biệt là huyện Châu Thành nông dân cần tập trung quản lý sâu bệnh thật tốt, nhất là các biện pháp phòng chống bệnh đốm nâu nhằm hạn chế sự xuất hiện và gia tăng tỷ lệ bệnh trong thời gian tới. Ngoài ra cần chú ý và theo dõi đối tượng rệp sáp đang xuất hiện trên thanh long.
- Trên cây mía: nông dân cần thăm đồng thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời sự xuất hiện của sâu đục thân 4 vạch đầu nâu, khi phát hiện cần tổ chức thu gom, tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan. Đồng thời lưu ý điều tra những ruộng lúa kế bên ruộng mía xem có sâu đục thân mía sang gây hại cho lúa đề giúp nông dân chủ động phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ. 

Tổng hợp
Kim Quyên
Chi cục Bảo vệ thực vật


Lượt người xem:   682
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 518278

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​