Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân cần biết

Người dân cần biết
Thứ 5, Ngày 15/01/2015, 08:41
Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 7/01/2015 đến 13/01/2015 và dự báo trong tuần tới
15/01/2015
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 7/01/2015 đến 06/01/2015 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 7/01/2015 đến 06/01/2015 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA.
1. Cây lúa: 
           - Lúa mùa: Diện tích gieo sạ được 6.372 ha/KH 8.300 ha, tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc và Đức Hòa, trong đó giai đoạn trỗ chín: 820 ha, thu hoạch: 5.552 ha, năng suất khô đạt 36 tạ/ha, sản lượng là 19842 tấn.
- Lúa đông xuân: diện tích gieo sạ là 233.615 ha/KH 234.000 ha, trong đó giai đoạn mạ: 18.061 ha, đẻ nhánh: 109.186 ha, đòng trỗ: 73.848 ha, chín: 29.105 ha, thu hoạch: 3.415 ha, năng suất đạt 41tạ/ha, sản lượng là 13.844 tấn
Trên lúa đông xuân 2014-2015: 
- Rầy nâu: DTN 4.318 ha, mật độ phổ biến 750-1.500 con/m2, tăng 1.743 ha so với tuần trước tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Đức Huệ. Hầu hết rầy đang trưởng thành- trúng, cục bộ có nơi rầy mới nở rải rác.
- Bệnh đạo ôn lá: DTN 16.560 ha, TLB phổ biến 5- 10%, tăng 415 ha so với tuần trước tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở hầu hết các huyện thị và thành phố Tân An.
- Sâu cuốn lá nhỏ: DTN 4.250 ha, mật độ phổ biến 5-10 con/m2, tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng ở huyện Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường, Thạnh Hóa, Bến Lức, Đức Huệ. Sâu đa số tuổi 3-4.
Ngoài ra còn có chuột (1.054 ha), bệnh lem lép hạt (930 ha), bọ trĩ (763 ha), ốc bươu vàng (615 ha), sâu năn (280 ha), sâu phao (249 ha), bệnh vàng lá sinh lý (236 ha), bệnh khô cổ bông (208 ha), bệnh cháy bìa lá (160 ha), sâu đục thân (100 ha), sâu keo (50ha), bọ xít đen (50 ha), bệnh khô vằn (35 ha)...  gây hại ở mức nhẹ- trung bình trên lúa giai đoạn mạ- đẻ nhánh - đòng trỗ.
  2. Cây mía: diện tích : 12.290 ha/KH 12.680 ha (Thu hoạch 1.920 ha, năng suất đạt 694 tạ/ha) có các đối tượng dịch hại sau:
- Sâu đục thân: DTN 410 ha, TLH 1-5%, giảm 15 ha so với tuần trước.
- Bệnh đỏ bẹ: DTN 370 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 20 ha so với tuần trước.
- Rệp sáp: DTN 320 ha, tỷ lệ cây bị nhiễm 5-10%, tăng 20 ha so với tuần trước.
- Rầy đen: DTN 200 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%, tuơng đương so với tuần trước.
- Bệnh đốm đỏ lá: DTN 180 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh rượu: DTN 120 ha, TLB 5-10%, giảm 10 ha so với tuần trước.
    3. Cây rau các loại: 4.690 ha (Thu hoạch: 20 ha) có các đối tượng dịch hại tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa. 
- Sâu tơ: DTN 127 ha, mật độ 10-20 con/m2, tăng 11 ha so với tuần trước.
- Bọ nhảy: DTN 124 ha, mật độ 10-20 con/m2, tăng 9 ha so với tuần trước.
- Sâu xanh:  DTN 99 ha, mật độ 5-10 con/m2, giảm 2 ha so với tuần trước.
- Ruồi đục trái: DTN 58 ha, tỷ lệ hại 5-10%, tương đương so với tuần trước.
4. Cây chanh: diện tích 5.938 ha tập trung ở huyện Bến Lức có các đối tượng dịch hại sau:
- Nhện đỏ: DTN 702 ha,  tỷ lệ hại 5-10% lá, quả, giảm 1 ha so với tuần trước.
- Bệnh ghẻ: DTN 676 ha, tỷ lệ bệnh 10-15% lá, quả, giảm 9 ha so với tuần trước.
- Sâu vẽ bùa: DTN 653 ha, tỷ lệ hại 10-20% lá, tăng 2 ha so với tuần trước.
- Bệnh nấm hồng: DTN 625 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, giảm 3 ha so với tuần trước.
- Bệnh nứt thân: DTN 380 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, giảm 20 ha so với tuần trước.
5. Cây thanh long: diện tích 5.621 ha tập trung ở huyện Châu Thành
  - Bệnh đốm nâu: DTN 2.827 ha, giảm 163 ha so với tuần trước tập trung chủ yếu trên vườn thanh long đang trong giai đoạn cho trái, trong đó có 2.770 ha nhiễm ở mức nhẹ, 57 ha nhiễm ở mức trung bình với TLB trên cành là 22%, TLB trên trái là 4%.
6. Các cây trồng khác:
Cây dừa: 
- Số cây nhiễm bọ cánh cứng: 51.747 cây, tương đương so với tuần trước, trong đó 31.320 cây TLH 5- 10%, 15.300 cây TLH 10- 20%, 5.127 cây TLH 20- 40%. 
- Số cây nhiễm bọ vòi voi: 6.314 cây với TLH 2-5%, tương đương so với tuần trước.
Cây khóm: 
- Rệp sáp DTN là 15 ha (TLH 10-15%), tương đương so với tuần trước. 
- Bệnh khô đầu lá DTN là 25 ha (TLB 5-10%), tương đương so với tuần trước
Cây khoai mì: 
- Nhện đỏ DTN là 15 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm là 10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh đốm nâu DTN là 10 ha, TLB 5%, tương đương so với tuần trước.
DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
  Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tình hình thời tiết tỉnh Long An trong 1-2 ngày đầu tuần trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, những ngày còn lại ít mưa, ngày nắng. Sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ do đó cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời.
1. Cây lúa: trên lúa đông xuân chính vụ cần chú ý các dịch hại sau:
  - Rầy nâu: nở rộ vào cuối tuần, DTN và mật độ gia tăng cục bộ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh- đòng trỗ ở  hầu hết các huyện thị và thành phố Tân An.  
    - Bệnh đạo ôn lá, bệnh cháy bìa lá: phát sinh và gây hại mạnh trên trà lúa đẻ nhánh - đòng ở hầu hết các huyện thị và thành phố Tân An.
- Sâu cuốn lá: DTN và mật độ gia tăng trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Hòa, Đức Huệ.
- Chuột: gây hại rải rác trên lúa đẻ nhánh- đòng trỗ ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ.
- Bọ trĩ, ốc bươu vàng: phát sinh và gây hại cục bộ trên lúa gia đoạn mạ- đẻ nhánh ở Bến Lức, Thủ Thừa, Châu Thành, Tân Trụ và thành phố Tân An.
- Nhện gié: phát sinh trên trà lúa giai đoạn đòng ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh hóa, Đức Hòa, Đức Huệ.
- Bệnh lem lép hạt, khô cổ bông: phát sinh ở mức nhẹ trên lúa trổ- chín ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường, Tân Thạnh, Cần Đước, Cần Giuộc.
    2. Trên cây mía: DTN sâu bệnh hại tiếp tục giảm trên mía thời kỳ vươn lóng - chín do thu hoạch.
    3. Rau các loại: các loại dịch hại gia tăng, nhất là trên rau ăn trái do thời tiết ít mưa, đêm có nhiều sương mù.
    4. Cây chanh: sâu hại gia tăng DTN, bệnh hại giảm trên chanh giai đoạn cho trái do thời tiết ít mưa.
5. Cây thanh long: DTN bệnh đốm nâu giảm do nông dân tích cực phòng trừ.
CÁC BIỆN PHÁP CẦN  THỰC HIỆN.
- Trên cây lúa: Đối với các huyện có diện tích lúa đông xuân cần chú ý theo dõi diễn biến dịch hại và phòng trừ rầy nâu, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá, sâu phao, bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá, chuột, bọ trĩ ...đang phát sinh và gia tăng DTN trên các trà lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh – đòng trỗ.
- Trên cây thanh long: Các huyện trồng thanh long đặc biệt là huyện Châu Thành nông dân cần tập trung quản lý sâu bệnh thật tốt, nhất là các biện pháp phòng chống bệnh đốm nâu nhằm hạn chế sự xuất hiện và gia tăng tỷ lệ bệnh trong thời gian tới. Ngoài ra cần chú ý và theo dõi đối tượng rệp sáp đang xuất hiện trên thanh long.
- Trên cây mía: nông dân cần thăm đồng thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời sự xuất hiện của sâu đục thân 4 vạch đầu nâu, khi phát hiện cần tổ chức thu gom, tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan. Đồng thời lưu ý điều tra những ruộng lúa kế bên ruộng mía xem có sâu đục thân mía sang gây hại cho lúa đề giúp nông dân chủ động phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ. 


Tổng hợp
Kim Quyên
Chi cục Bảo vệ thực vật

Lượt người xem:   761
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 518277

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​