Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân cần biết

Người dân cần biết
Thứ 6, Ngày 23/01/2015, 08:09
Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 14/01 đến 20/01/2015 và dự báo trong tuần tới
23/01/2015
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 14/01 đến 20/01/2015 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 14/01 đến 20/01/2015 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA.
    1. Cây lúa:
- Lúa mùa: Diện tích gieo sạ được 6.372 ha/KH 8.300 ha, tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc và Đức Hòa, trong đó giai đoạn chín: 412 ha, thu hoạch: 5.960 ha, năng suất khô đạt 35 tạ/ha, sản lượng là 21.143 tấn.
- Lúa đông xuân: diện tích gieo sạ là 234.384 ha/KH 234.000 ha, trong đó giai đoạn mạ: 11.585 ha, đẻ nhánh: 76.278 ha, đòng: 85.715 ha, trỗ chín: 54.209 ha, thu hoạch: 6.597 ha.
Trên lúa đông xuân 2014-2015: 
- Rầy nâu: DTN 18.187 ha, mật độ phổ biến 750-1.500 con/m2, tăng 13.869 ha so với tuần trước tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ. Rầy nâu đa số tuổi 1-2.
- Bệnh đạo ôn lá: DTN 15.772 ha, TLB phổ biến 5- 10%, giảm 788 ha so với tuần trước tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ ở hầu hết các huyện thị và thành phố Tân An, trong đó có 400 ha bị nặng với TLB 20-40% (Vĩnh Hưng), 20 ha TLB 70-80% (thị xã Kiến Tường).
- Sâu cuốn lá nhỏ: DTN 4.075 ha, mật độ phổ biến 10-20 con/m2, giảm 175 ha so với tuần trước, tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở huyện Tân Hưng,  Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường, Thạnh Hóa, Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ. Sâu đa số trưởng thành - tuổi 1.
Ngoài ra còn có chuột (934 ha), bệnh cháy bìa lá (550 ha), bệnh khô cổ bông (527 ha), sâu phao (351 ha), bệnh lem lép hạt (300 ha), sâu năn (280 ha), bệnh vàng lá sinh lý (181 ha),  ốc bươu vàng (140 ha), bệnh khô vằn (135 ha), sâu đục thân (100 ha), sâu keo (50 ha), bọ trĩ (50 ha),  bọ xít đen (40 ha)...  gây hại ở mức nhẹ- trung bình trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh - đòng trỗ.
  2. Cây mía: diện tích : 12.290 ha/KH 12.680 ha (Thu hoạch 1.920 ha, năng suất đạt 694 tạ/ha) có các đối tượng dịch hại sau:
- Sâu đục thân: DTN 400 ha, TLH 1-5%, giảm 10 ha so với tuần trước.
- Bệnh đỏ bẹ: DTN 350 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 20 ha so với tuần trước.
- Rệp sáp: DTN 300 ha, tỷ lệ cây bị nhiễm 5-10%, giảm 20 ha so với tuần trước.
- Rầy đen: DTN 200 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%, tuơng đương so với tuần trước.
- Bệnh đốm đỏ lá: DTN 180 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh rượu: DTN 110 ha, TLB 5-10%, giảm 10 ha so với tuần trước.
    3. Cây rau các loại: 3248 ha có các đối tượng dịch hại tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa. 
- Sâu tơ: DTN 130 ha, mật độ 10-20 con/m2, tăng 3 ha so với tuần trước.
- Bọ nhảy: DTN 131 ha, mật độ 10-20 con/m2, tăng 7 ha so với tuần trước.
- Sâu xanh:  DTN 92 ha, mật độ 5-10 con/m2, giảm 7 ha so với tuần trước.
- Ruồi đục trái: DTN 59 ha, tỷ lệ hại 5-10%, tăng 1 so với tuần trước.
4. Cây chanh: diện tích 5.938 ha tập trung ở huyện Bến Lức có các đối tượng dịch hại sau:
- Nhện đỏ: DTN 703 ha,  tỷ lệ hại 5-10% lá, quả, tăng 1 ha so với tuần trước.
- Bệnh ghẻ: DTN 690 ha, tỷ lệ bệnh 10-15% lá, quả, tăng 14 ha so với tuần trước.
- Sâu vẽ bùa: DTN 672 ha, tỷ lệ hại 10-20% lá, tăng 19 ha so với tuần trước.
- Bệnh nấm hồng: DTN 622 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, giảm 3 ha so với tuần trước.
- Bệnh nứt thân: DTN 380 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
5. Cây thanh long: diện tích 5.621 ha tập trung ở huyện Châu Thành
  - Bệnh đốm nâu: DTN 2.716 ha, giảm 111 ha so với tuần trước tập trung chủ yếu trên vườn thanh long đang trong giai đoạn cho trái, trong đó có 2.662 ha nhiễm ở mức nhẹ, 54 ha nhiễm ở mức trung bình với TLB trên cành là 23%, TLB trên trái là 3%.
6. Các cây trồng khác:
Cây dừa: 
- Số cây nhiễm bọ cánh cứng: 51.747 cây, tương đương so với tuần trước, trong đó 31.320 cây TLH 5- 10%, 15.300 cây TLH 10- 20%, 5.127 cây TLH 20- 40%. 
- Số cây nhiễm bọ vòi voi: 6.314 cây với TLH 2-5%, tương đương so với tuần trước.

DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

  Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tình hình thời tiết tỉnh Long An trong 1-2 ngày đầu tuần trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, những ngày còn lại ít mưa, ngày nắng. Sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ do đó cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời.
1. Cây lúa: trên lúa đông xuân chính vụ cần chú ý các dịch hại sau:
  - Rầy nâu: DTN và mật độ tăng trên lúa đẻ nhánh - đòng trỗ, đặc biệt cục bộ trên lúa giai đoạn đòng trỗ ở các huyện Đồng Tháp Mười.
    - Bệnh đạo ôn lá, bệnh cháy bìa lá: phát sinh và gây hại mạnh trên trà lúa đẻ nhánh - đòng ở hầu hết các huyện thị và thành phố Tân An.
- Sâu cuốn lá: DTN và mật độ gia tăng trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ.
- Chuột: gây hại rải rác trên lúa đẻ nhánh - đòng trỗ ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ.
- Nhện gié: phát sinh trên trà lúa giai đoạn đòng ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh hóa, Đức Hòa, Đức Huệ.
- Bệnh lem lép hạt, khô cổ bông: phát sinh ở mức nhẹ trên lúa trổ - chín ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Cần Đước, Cần Giuộc.
    2. Trên cây mía: DTN sâu bệnh hại tiếp tục giảm trên mía thời kỳ vươn lóng - chín do thu hoạch.
    3. Rau các loại: sâu bệnh hại gia tăng DTN trên rau ăn lá và rau ăn trái, đặc biệt là sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh, bệnh đốm lá...
    4. Cây chanh: DTN sâu hại gia tăng, bệnh hại giảm trên chanh giai đoạn cho trái do thời tiết ít mưa.
5. Cây thanh long: DTN bệnh đốm nâu tiếp tục giảm DTN và gây hại ở mức nhẹ do nông dân tích cực phòng trừ và điều kiện thời tiết thích hợp.

CÁC BIỆN PHÁP CẦN  THỰC HIỆN

- Trên cây lúa: Đối với các huyện có diện tích lúa đông xuân cần chú ý theo dõi diễn biến dịch hại và phòng trừ rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn lá, khô cổ bông, lem lép hạt, cháy bìa lá, chuột, bọ trĩ, sâu năn, sâu phao...đang gây hại trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh - đòng trỗ. Đặc biệt cần chú ý đối tượng sâu năn có thể phát sinh và phát triển mạnh, nhất là trong điều kiện thời tiết hiện nay nhiệt độ xuống thấp lúc đầu vụ và bón phân không cân đối, thừa đạm, thiếu kali và lân trong đợt bón phân đầu tiên là điều kiện thích hợp cho sâu năn phát triển.
- Trên cây thanh long: Các huyện trồng thanh long đặc biệt là huyện Châu Thành nông dân cần tập trung quản lý sâu bệnh thật tốt, nhất là các biện pháp phòng chống bệnh đốm nâu nhằm hạn chế sự xuất hiện và gia tăng tỷ lệ bệnh trong thời gian tới. Ngoài ra cần chú ý và theo dõi đối tượng rệp sáp đang xuất hiện trên thanh long.
- Trên cây mía: nông dân cần thăm đồng thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời sự xuất hiện của sâu đục thân 4 vạch đầu nâu, khi phát hiện cần tổ chức thu gom, tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan. Đồng thời lưu ý điều tra những ruộng lúa kế bên ruộng mía xem có sâu đục thân mía sang gây hại cho lúa đề giúp nông dân chủ động phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ. Tổng hợp
Kim Quyên
Chi cục Bảo vệ thực vật
Lượt người xem:   1108
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 518276

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​