Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân cần biết

Người dân cần biết
Thứ 4, Ngày 25/02/2015, 09:00
Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 18/02 đến 24/02/2015 và dự báo trong tuần tới
25/02/2015
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 18/02/2015 đến 24/02/2015 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 18/02/2015 đến 24/02/2015 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
    1. Cây lúa:
- Lúa đông xuân: diện tích gieo sạ là 234.071ha/KH 234.000 ha, trong đó giai đoạn đẻ nhánh: 1.436 ha, đòng: 61.637 ha, trỗ chín: 111.132 ha, thu hoạch: 59.866 ha, năng suất đạt 47 tạ/ha, sản lượng 53.457 tấn.
- Lúa xuân hè: gieo sạ được 12.523 ha, trong đó giai đoạn mạ: 10.880 ha, đẻ nhánh: 1.643 ha (ở huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa).
Trên lúa đông xuân 2014-2015: 
- Rầy nâu: DTN 15.930 ha, mật độ phổ biến 750-1.500 con/m2, tăng 6.068 ha so với tuần trước tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ ở hầu hết các huyện thị và thành phố Tân An, trong đó có 50 ha mật độ 3.000-3.500 con/m2 (Đức Huệ). Rầy nâu đa số tuổi 2-3.
- Bệnh đạo ôn lá: DTN 6.827 ha, TLB phổ biến 5-10%, giảm 1.487 ha so với tuần trước, tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ ở Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, Châu Thành, Tân Trụ, Đức Hòa, Đức Huệ và thành phố Tân An, trong đó có 300 ha TLB 20-30% (Vĩnh Hưng ).
- Sâu cuốn lá nhỏ: DTN 3.185 ha, mật độ phổ biến 10-20 con/m2, tăng 785 ha so với tuần trước, tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, Thủ Thừa, Tân Trụ, Đức Hòa, Đức Huệ. Sâu đa số tuổi 2-3.
- Cháy bìa lá: DTN 2.610 ha, TLB phổ biến 10-20%, giảm 473 ha so với tuần trước tập trung trên lúa đòng trỗ ở Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, Tân Trụ và thành phố Tân An.
- Bệnh khô cổ bông: DTN 2.125 ha, TLB phổ biến 2-5%, tăng 233 ha so với tuần trước xuất hiện trên lúa giai đoạn trỗ - chín ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, Bến Lức, Thủ Thừa.
Ngoài ra còn có bệnh lem lép hạt (1.300 ha), bệnh khô vằn (1.040 ha), sâu năn (630 ha), chuột (430 ha), bệnh vàng lá (260 ha)...gây hại ở mức nhẹ- trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ.
2. Cây mía: sâu bệnh tập trung trên mía giai đoạn vươn lóng - chín ở huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Đức Hòa có các đối tượng như sau:
- Sâu đục thân: DTN 250 ha, TLH 1-5%, tương đương so với tuần trước.
- Rệp sáp: DTN 220 ha, tỷ lệ cây bị nhiễm 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh đỏ bẹ: DTN 210 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Rầy đen: DTN 150 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh đốm đỏ lá: DTN 100 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh rượu: DTN 50 ha, TLB 5-10%, tương đương so với tuần trước.
3. Cây rau các loại: các đối tượng dịch hại tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa. 
- Sâu tơ: DTN 124 ha, mật độ 10-20 con/m2, tăng 5 ha so với tuần trước.
- Bọ nhảy: DTN 123 ha, mật độ 10-20 con/m2, tăng 7 ha so với tuần trước.
- Sâu xanh: DTN 108 ha, mật độ 5-10 con/m2, giảm 4 ha so với tuần trước.
- Rầy mềm: DTN 69 ha, tỷ lệ hại 5-10%, tăng 1 ha so với tuần trước.
- Ruồi đục trái: DTN 61 ha, tỷ lệ hại 5-10%, tăng 3 ha so với tuần trước.
4. Cây chanh: tập trung ở huyện Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ.
- Bệnh ghẻ: DTN 694 ha, tỷ lệ bệnh 10-15% lá, quả, giảm 10 ha so với tuần trước.
- Sâu vẽ bùa: DTN 638 ha, tỷ lệ hại 10-20% lá, tăng 1 ha so với tuần trước.
- Nhện đỏ: DTN 625 ha,  tỷ lệ hại 5-10% lá, quả, tăng 5 ha so với tuần trước.
- Bệnh nấm hồng: DTN 603 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh nứt thân: DTN 300 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
5. Cây thanh long: sâu bệnh xuất hiện ở huyện Châu Thành, Đức Hòa gồm có:
  - Bệnh đốm nâu: DTN 2.478 ha, giảm 20 ha so với tuần trước, tập trung chủ yếu trên vườn thanh long đang trong giai đoạn cho trái, trong đó có 2.428 ha nhiễm ở mức nhẹ, 50 ha nhiễm ở mức trung bình với TLB trên cành là 16%, TLB trên trái là 2%.
6. Cây đậu phộng: sâu bệnh tập trung chủ yếu trên cây đậu ở huyện Đức Hòa có:
- Bệnh đốm lá: DTN 207 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Sâu ăn tạp: DTN 88 ha, mật độ phổ biến 3-5 con/m2, tương đương so với tuần trước.
- Nhện đỏ: DTN 51 ha, tỷ lệ cây bị nhiễm 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh héo xanh: DTN 31 ha, tỷ lệ bệnh 3-5%, tương đương so với tuần trước.
7. Các cây trồng khác:
Cây dừa: 
- Số cây nhiễm bọ cánh cứng: 52.147 cây, tương đương so với tuần trước, trong đó 15.500 cây TLH 10- 20%, 4.827 cây TLH 20- 40%. 
- Số cây nhiễm bọ vòi voi: 6.293 cây với TLH 2-5%, tương đương so với tuần trước.
DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
  Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tình hình thời tiết tỉnh Long An tuần sau: trời mây thay đổi, ít mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ do đó cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời.
1. Cây lúa: trên lúa đông xuân chính vụ cần chú ý các dịch hại sau:
  - Rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ: DTN và mật độ gia tăng trên lúa giai đoạn đòng trỗ ở hầu hết các huyện thị và thành phố Tân An. Riêng rầy nâu có thể gây cháy lõm cục bộ nếu không phun thuốc phòng trừ kịp thời.
    - Bệnh đạo ôn lá: DTN giảm do phần lớn diện tích lúa hiện nay chủ yếu giai đoạn đòng trỗ, chỉ còn phát sinh và gây hại trên lúa giai đoạn đòng ở Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa và thành phố Tân An.
- Bệnh lem lép hạt, khô cổ bông, cháy bìa lá, khô vằn: gây hại ở mức nhẹ trên lúa trỗ - chín ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ.
    2. Trên cây mía: DTN sâu bệnh hại giảm mạnh do thu hoạch phần lớn diện tích.
    3. Rau các loại: sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh, bệnh đốm lá, héo xanh, lở cổ rễ...phát sinh trên rau trồng mới.
    4. Cây chanh: sâu hại gia tăng DTN trên chanh giai đoạn cho trái do thời tiết nắng nóng.
5. Cây thanh long: bệnh đốm nâu phát sinh và gây hại ở mức nhẹ.
6. Cây đậu phộng: sâu ăn tạp, bệnh đốm lá, héo xanh, nhện đỏ gia tăng DTN trên đậu giai đoạn sắp thu hoạch.
CÁC BIỆN PHÁP CẦN  THỰC HIỆN
- Trên cây lúa: Đối với các huyện có diện tích lúa đông xuân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến dịch hại trước, trong và sau tết, đặc biệt lưu ý rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn lá, khô cổ bông, lem lép hạt, cháy bìa lá, chuột, sâu năn,...đang gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ.  
- Trên cây thanh long: Các huyện trồng thanh long đặc biệt là huyện Châu Thành nông dân cần tập trung quản lý sâu bệnh thật tốt, nhất là các biện pháp phòng chống bệnh đốm nâu nhằm hạn chế sự xuất hiện và gia tăng tỷ lệ bệnh trong thời gian tới. Ngoài ra cần chú ý và theo dõi đối tượng rệp sáp đang xuất hiện trên thanh long.
- Trên cây mía: nông dân cần thăm đồng thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời sự xuất hiện của sâu đục thân 4 vạch đầu nâu, khi phát hiện cần tổ chức thu gom, tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan. Đồng thời lưu ý điều tra những ruộng lúa kế bên ruộng mía xem có sâu đục thân mía sang gây hại cho lúa đề giúp nông dân chủ động phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ. 


Tổng hợp
Kim Quyên
Chi cục Bảo vệ thực vật

Lượt người xem:   866
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 518268

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​