Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân cần biết

Người dân cần biết
Thứ 5, Ngày 12/03/2015, 15:00
Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 04/03 đến 10/03/2015 và dự báo trong tuần tới
12/03/2015
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 04/03/2015 đến 10/03/2015 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 04/03/2015 đến 10/03/2015 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
- Lúa đông xuân: diện tích gieo sạ là 234.071 ha/KH 234.000 ha, trong đó giai đoạn đòng trỗ: 14.621 ha, chín: 116.830 ha, thu hoạch: 102.620 ha, năng suất đạt 64,4 tạ/ha, sản lượng 660.873 tấn.
- Lúa xuân hè: gieo sạ được 21.789 ha, trong đó giai đoạn mạ: 3.867 ha, đẻ nhánh: 17.774 ha, đòng trỗ: 148 ha (Tân Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa).
Trên lúa đông xuân 2014-2015: 
- Rầy nâu: DTN 3.254 ha, mật độ phổ biến 750-1.500 con/m2, giảm 6.014 ha so với tuần trước tập trung trên lúa giai đoạn trỗ - chín ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa,  Đức Huệ. Rầy nâu đa số tuổi 5 - trưởng thành. Một số nơi có rầy gối lứa tuổi 3-4.
- Bệnh khô cổ bông: DTN 2.885 ha, TLB phổ biến 2-5%, tăng 229 ha so với tuần trước xuất hiện trên lúa giai đoạn trỗ - chín ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, Bến Lức, Thủ Thừa, Tân Trụ, Đức Hòa, Đức Huệ; trong đó có 14 ha (Thạnh Hóa, Đức Hòa) TLB 10-30%.
Ngoài ra còn có bệnh vàng lá (1.054 ha), bệnh khô vằn (725 ha), sâu năn (630 ha), bệnh cháy bìa lá (595 ha), sâu cuốn lá (312 ha), bệnh đạo ôn lá (277 ha), lem lép hạt (250 ha), chuột (95 ha)...gây hại ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đòng trỗ.
Trên lúa xuân hè: tình hình sâu bệnh hại có bệnh đạo ôn lá (1.380 ha, TLB 5-10%), sâu cuốn lá (310 ha, mật độ 10-20 con/m2) phát sinh lúa đẻ nhánh- đòng.
2. Cây mía: sâu bệnh tập trung trên mía giai đoạn vươn lóng - chín ở huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Đức Hòa có các đối tượng như sau:
- Sâu đục thân: DTN 230 ha, TLH 1-5%, giảm 20 ha so với tuần trước.
- Bệnh đỏ bẹ: DTN 140 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 20 ha so với tuần trước.
- Rệp sáp: DTN 140 ha, tỷ lệ cây bị nhiễm 5-10%, giảm 10 ha so với tuần trước.
- Rầy đen: DTN 100 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh đốm đỏ lá: DTN 50 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh rượu: DTN 30 ha, TLB 5-10%, giảm 10 ha so với tuần trước.
3. Cây rau các loại: các đối tượng dịch hại tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa. 
- Sâu tơ: DTN 138 ha, mật độ 10-20 con/m2, tăng 10 ha so với tuần trước.
- Bọ nhảy: DTN 134 ha, mật độ 10-20 con/m2, tăng 4 ha so với tuần trước.
- Sâu xanh: DTN 96 ha, mật độ 5-10 con/m2, tăng 6 ha so với tuần trước.
- Rầy mềm: DTN 80 ha, tỷ lệ hại 5-10%, tăng 10 ha so với tuần trước.
- Ruồi đục trái: DTN 69 ha, tỷ lệ hại 5-10%, tăng 2 ha so với tuần trước.
4. Cây chanh: tập trung ở huyện Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ.
- Bệnh ghẻ: DTN 645 ha, tỷ lệ bệnh 10-15% lá, quả, giảm 27 ha so với tuần trước.
- Sâu vẽ bùa: DTN 693 ha, tỷ lệ hại 10-20% lá, tăng 14 ha so với tuần trước.
- Nhện đỏ: DTN 699 ha,  tỷ lệ hại 5-10% lá, quả, tăng 21 ha so với tuần trước.
- Bệnh nấm hồng: DTN 600 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh nứt thân: DTN 300 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
5. Cây thanh long: sâu bệnh xuất hiện ở huyện Châu Thành, Đức Hòa gồm có:
  - Bệnh đốm nâu: DTN 2.455 ha, giảm 16 ha so với tuần trước, tập trung chủ yếu trên vườn thanh long đang trong giai đoạn cho trái, trong đó có 2.418 ha nhiễm ở mức nhẹ, 37 ha nhiễm ở mức trung bình với TLB trên cành là 10%, TLB trên trái là 2%.
6. Cây đậu phộng: sâu bệnh tập trung chủ yếu trên cây đậu ở huyện Đức Hòa có:
- Bệnh đốm lá: DTN 62 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 109 ha so với tuần trước.
- Sâu ăn tạp: DTN 61 ha, mật độ phổ biến 3-5 con/m2, giảm 3 ha so với tuần trước.
7. Các cây trồng khác:
Cây dừa: 
- Số cây nhiễm bọ cánh cứng: 17.525 cây, tương đương so với tuần trước, trong đó 14.000 cây TLH 10- 20%, 3.525 cây TLH 20-40%. 
DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
  Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tình hình thời tiết tỉnh Long An tuần sau: trời mây thay đổi, ít mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ do đó cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời.
1. Cây lúa: 
Trên lúa đông xuân:
  - Rầy nâu: trưởng thành - trứng. Rầy gối lứa tiếp tục gây hại cục bộ  trên lúa trỗ - chín ở thành phố  Tân An.
- Sâu cuốn lá: nở và gây hại trên lúa giai đoạn đòng - trỗ ở huyện Mộc Hóa, Thạnh Hóa,  Châu Thành, Đức Hòa và thành phố Tân An.
    - Bệnh lem lép hạt, khô cổ bông, cháy bìa lá, khô vằn: gây hại ở mức nhẹ trên lúa đòng trỗ - chín ở hầu hết các huyện thị và thành phố Tân An.
Trên lúa xuân hè: giai đoạn đẻ nhánh - đòng có sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn lá phát sinh và gia tăng DTN.
2. Trên cây mía: DTN sâu bệnh hại giảm mạnh do thu hoạch phần lớn diện tích, ngoài ra sâu đục ngọn, rầy đen xuất hiện trên cây con.
3. Rau các loại: sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh, rầy mềm gia tăng DTN và mật độ trên rau ăn lá và rau ăn trái.
4. Cây chanh: do thời tiết hiện nay thường xuyên nắng nóng thích hợp cho sâu vẽ bùa, nhện đỏ gia tăng DTN và tỷ lệ hại, đặc biệt trên những vườn chanh dưới 5 năm tuổi và đang thời kỳ ra lộc.
5. Cây thanh long: bệnh đốm nâu phát sinh và gây hại ở mức nhẹ.
6. Cây đậu phộng: DTN sâu bệnh hại giảm mạnh do đậu bước vào giai đoạn thu hoạch.
CÁC BIỆN PHÁP CẦN  THỰC HIỆN
- Trên cây lúa: Đối với các huyện có diện tích lúa đông xuân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến dịch hại đặc biệt lưu ý rầy nâu gối lứa, khô cổ bông, lem lép hạt, cháy bìa lá, chuột, sâu năn,...đang gây hại trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chín. Đặc biệt các huyện có diện tích lúa xuân hè cần đề phòng rầy nâu di trú và sâu năn có thể xuất hiện và gây hại trên lúa xuân hè giai đoạn mạ - đẻ nhánh. 
- Trên cây thanh long: Các huyện trồng thanh long đặc biệt là huyện Châu Thành nông dân cần tập trung quản lý sâu bệnh thật tốt, nhất là các biện pháp phòng chống bệnh đốm nâu nhằm hạn chế sự xuất hiện và gia tăng tỷ lệ bệnh trong thời gian tới. Ngoài ra cần chú ý và theo dõi đối tượng rệp sáp đang xuất hiện trên thanh long.
- Trên cây mía: nông dân cần thăm đồng thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời sự xuất hiện của sâu đục thân 4 vạch đầu nâu, khi phát hiện cần tổ chức thu gom, tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan. Đồng thời lưu ý điều tra những ruộng lúa kế bên ruộng mía xem có sâu đục thân mía sang gây hại cho lúa đề giúp nông dân chủ động phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ. 

Tổng hợp
Kim Quyên
Chi cục Bảo vệ thực vật
Lượt người xem:   890
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 518266

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​