Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân cần biết

Người dân cần biết
Thứ 4, Ngày 18/03/2015, 16:18
Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 11/03/2015 đến 17/03/2015 và dự báo trong tuần tới
18/03/2015
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 11/03/2015 đến 17/03/2015 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 11/03/2015 đến 17/03/2015 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
- Lúa đông xuân: diện tích gieo sạ là 234.578 ha/KH 234.000 ha, trong đó giai đoạn đòng trỗ: 5.816 ha, chín: 88.588 ha, thu hoạch: 140.174 ha, năng suất đạt 68 tạ/ha, sản lượng 953.183 tấn (diện tích gieo sạ tăng 507 ha so với tuần trước do phòng Nông nghiệp huyện Cần Đước thống kê lại diện tích gieo sạ từ  9.806 ha tăng lên 10.303 ha).
- Lúa xuân hè: gieo sạ được 26.035 ha, trong đó giai đoạn mạ: 5.575 ha, đẻ nhánh: 19.780 ha, đòng trỗ: 680 ha (Tân Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa).
Trên lúa đông xuân 2014-2015: 
- Rầy nâu: DTN 1.205 ha, mật độ phổ biến 750-1.500 con/m2, giảm 2.049 ha so với tuần trước tập trung trên lúa giai đoạn trỗ - chín ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Đức Huệ. Đa số các huyện rầy nâu đang tưởng thành riêng huyện Mộc Hóa và huyện Đức Hòa rầy mới nở rải rác mật số thấp.
- Bệnh khô cổ bông: DTN 2.630 ha, TLB phổ biến 2-5%, giảm 255 ha so với tuần trước xuất hiện trên lúa giai đoạn trỗ - chín ở hầu hết các huyện và thành phố Tân An; trong đó có 7 ha bị nặng với TLB 10-20% (Đức Hòa).
Ngoài ra còn có bệnh cháy bìa lá (665 ha), sâu năn (630 ha), bệnh khô vằn (515 ha), vàng lá (460 ha), lem lép hạt (150 ha), sâu cuốn lá (148 ha), bệnh đạo ôn lá (110 ha), chuột (60 ha)...gây hại ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đòng trỗ- chắc chín.
Trên lúa xuân hè: bệnh đạo ôn lá DTN 1.394 ha, TLB 5-10% (Tân Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa), sâu cuốn lá DTN 110 ha, mật độ 10-20 con/m2 (Tân Thạnh), sâu năn DTN 5 ha, TLH 5-10% (Tân Hưng) phát sinh lúa đẻ nhánh- đòng.
2. Cây mía: sâu bệnh tập trung trên mía giai đoạn vươn lóng - chín ở huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Đức Hòa có các đối tượng như sau:
- Sâu đục thân: DTN 170 ha, TLH 1-5%, giảm 60 ha so với tuần trước.
- Rệp sáp: DTN 125 ha, tỷ lệ cây bị nhiễm 5-10%, giảm 15 ha so với tuần trước.
- Bệnh đỏ bẹ: DTN 105 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 35 ha so với tuần trước.
- Rầy đen: DTN 100 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh đốm đỏ lá: DTN 50 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh rượu: DTN 30 ha, TLB 5-10%, tương đương so với tuần trước.
3. Cây rau các loại: các đối tượng dịch hại tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa. 
- Sâu tơ: DTN 139 ha, mật độ 10-20 con/m2, tăng 1 ha so với tuần trước.
- Bọ nhảy: DTN 138 ha, mật độ 10-20 con/m2, tăng 4 ha so với tuần trước.
- Sâu xanh: DTN 114 ha, mật độ 5-10 con/m2, tăng 8 ha so với tuần trước.
- Rầy mềm: DTN 82 ha, tỷ lệ hại 5-10%, tăng 2 ha so với tuần trước.
- Ruồi đục trái: DTN 71 ha, tỷ lệ hại 5-10%, tăng 2 ha so với tuần trước.
4. Cây chanh: tập trung ở huyện Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ.
- Nhện đỏ: DTN 841 ha, tỷ lệ hại 5-10% lá, quả, tăng 142 ha so với tuần trước.
- Sâu vẽ bùa: DTN 617 ha, tỷ lệ hại 10-20% lá, giảm 76 ha so với tuần trước.
- Bệnh nấm hồng: DTN 600 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh ghẻ: DTN 562 ha, tỷ lệ bệnh 10-15% lá, quả, giảm 83 ha so với tuần trước.
- Bệnh nứt thân: DTN 316 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tăng 16 ha so với tuần trước.
5. Cây thanh long: sâu bệnh xuất hiện ở huyện Châu Thành, Đức Hòa gồm có:
  - Bệnh đốm nâu: DTN 2.172 ha, giảm 283 ha so với tuần trước, tập trung chủ yếu trên vườn thanh long đang trong giai đoạn cho trái, bệnh nhiễm ở mức nhẹ với TLB trên cành là 8%, TLB trên trái là 1%.
6. Cây đậu phộng: sâu bệnh tập trung chủ yếu trên cây đậu ở huyện Đức Hòa có:
- Bệnh đốm lá: DTN 65 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tăng 3 ha so với tuần trước.
- Sâu ăn tạp: DTN 43 ha, mật độ phổ biến 3-5 con/m2, giảm 18 ha so với tuần trước.
7. Các cây trồng khác:
Cây dừa: 
- Số cây nhiễm bọ cánh cứng: 17.323 cây, giảm 202 cây so với tuần trước, trong đó 14.000 cây TLH 10- 20%, 3.323 cây TLH 20-40%. 
DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
  Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tình hình thời tiết tỉnh Long An tuần sau: trời mây thay đổi, ít mưa, ngày nắng do đó cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng dịch hại, đặc biệt là sâu hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời.
1. Cây lúa: 
- Rầy nâu: trứng- tuổi 1. Trên trà lúa đòng trỗ và lúa xuân hè giai đoạn mạ- đẻ nhánh sẽ có rầy non xuất hiện rải rác vào cuối tuần.    
- Đặc bệt lúa đông xuân: bệnh cháy bìa lá, khô cổ bông, lem lép hạt, khô vằn: tiếp tục phát sinh trên trà lúa trỗ -chín ở hầu hết các huyện thị và thành phố Tân An, tuy nhiên DTN giảm do đang thu hoạch rộ.
- Trên lúa xuân hè: sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn lá phát sinh và gia tăng DTN trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng. Chuột cắn phá rải rác trên lúa giai đoạn mạ- đẻ nhánh.
    2. Trên cây mía: sâu đục thân, rầy đen, rệp sáp, bọ trĩ phát sinh trên mía giai đoạn cây con. 
    3. Rau các loại: sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh, rầy mềm gia tăng DTN và mật độ . Đặc biệt trên rau trồng mới.
    4. Cây chanh: do thời tiết hiện nay thường xuyên nắng nóng thích hợp cho sâu vẽ bùa, nhện đỏ gia tăng DTN và tỷ lệ hại, đặc biệt trên những vườn chanh dưới 5 năm tuổi và đang thời kỳ ra lộc.
5. Cây thanh long: bệnh đốm nâu phát sinh và gây hại ở mức nhẹ.
6. Cây đậu phộng: Thu hoạch dứt điểm.
CÁC BIỆN PHÁP CẦN  THỰC HIỆN
- Trên cây lúa: Đối với các huyện có diện tích lúa đông xuân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến dịch hại đặc biệt lưu ý rầy nâu, khô cổ bông, lem lép hạt, cháy bìa lá.... Riêng trên diện tích đã thu hoạch đề nghị nông dân vệ sinh đồng ruộng, cày vùi rơm rạ, diệt OBV… để chuẩn bị gieo sạ lúa hè thu theo đúng lịch khuyến cáo, nhằm hạn chế dịch hại phát sinh đặc biệt là rầy nâu, bệnh vàng lùn -lùn xoắn lá.
Đối với các huyện có diện tích lúa xuân hè cần đề phòng rầy nâu di trú, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn lá và sâu năn đang xuất hiện và gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng. 
- Trên cây thanh long: Các huyện trồng thanh long đặc biệt là huyện Châu Thành nông dân cần tập trung quản lý sâu bệnh thật tốt, nhất là các biện pháp phòng chống bệnh đốm nâu nhằm hạn chế sự xuất hiện và gia tăng tỷ lệ bệnh trong thời gian tới. Ngoài ra cần chú ý và theo dõi đối tượng rệp sáp đang xuất hiện trên thanh long.
- Trên cây mía: nông dân cần thăm đồng thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời sự xuất hiện của sâu đục thân 4 vạch đầu nâu, khi phát hiện cần tổ chức thu gom, tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan. Đồng thời lưu ý điều tra những ruộng lúa kế bên ruộng mía xem có sâu đục thân mía sang gây hại cho lúa đề giúp nông dân chủ động phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ. 

Tổng hợp
Kim Quyên
Chi cục Bảo vệ thực vật


Lượt người xem:   932
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 518265

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​