Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân cần biết

Người dân cần biết
Thứ 6, Ngày 27/03/2015, 09:23
Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 18/03/2015 đến 24/03/2015 và dự báo trong tuần tới
27/03/2015
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 18/03/2015 đến 24/03/2015 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 18/03/2015 đến 24/03/2015 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA.
    1. Cây lúa:
- Lúa đông xuân: diện tích gieo sạ là 233.910 ha/KH 234.000 ha, trong đó giai đoạn đòng trỗ: 511 ha, chín: 56.141 ha, thu hoạch: 177.258 ha, năng suất đạt 66.2 tạ/ha, sản lượng 1.173.448 tấn (Tuần qua phòng Nông nghiệp ở các huyện đã thống kê diện tích gieo sạ nên diện tích giảm so với tuần trước).
- Lúa hè thu sớm: gieo sạ được 29.025 ha, trong đó giai đoạn mạ: 6.558 ha, đẻ nhánh: 21.547 ha, đòng trỗ: 920 ha (Tân Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ).
- Rầy nâu: DTN 248 ha, mật độ phổ biến 750-1.500 con/m2, giảm 957 ha so với tuần trước tập trung trên lúa giai đoạn trỗ - chín ở Tân Hưng, Thủ Thừa, Đức Hòa. Rầy nâu đa số tuổi 1-2.
- Bệnh khô cổ bông: DTN 1.494 ha, TLB phổ biến 2-5%, giảm 1.136 ha so với tuần trước, xuất hiện trên lúa giai đoạn trỗ - chín ở Vĩnh Hưng, Bến Lức, Thủ Thừa, Tân Trụ, Đức Hòa, Đức Huệ và thành phố Tân An
Ngoài ra còn có bệnh cháy bìa lá (574 ha), sâu năn (350 ha), bệnh khô vằn (60 ha), vàng lá chín sớm (270 ha), lem lép hạt (455 ha), bệnh đạo ôn lá (46 ha), chuột (30 ha)...gây hại ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn trỗ- chắc chín.
Trên lúa hè thu sớm: 
- Bệnh đạo ôn lá: DTN 2.309 ha, TLB phổ biến 5-10% tăng 915 ha so với tuần trước, tập trung phát sinh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh ở huyện Tân Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa. 
Ngoài ra còn có rầy nâu: DTN 319 ha, mật độ 750-1.000 con/m2 (Tân Hưng, Đức Huệ); sâu cuốn lá: DTN 150 ha, mật độ 10-20 con/m2 (Tân Hưng, Đức Huệ); sâu năn DTN 191,5 ha TLH phổ biến 5-10% (Tân Hưng, Tân Thạnh), trong đó có 42,5 ha TLH 30- 40% (Tân Thạnh); bệnh vàng lùn DTN 1,5 ha, TLH 10-15% (Tân Hưng) hầu hết tập trung phát sinh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng.
2. Cây mía: sâu bệnh tập trung trên mía giai đoạn vươn lóng - chín ở huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Đức Hòa có các đối tượng như sau:
- Sâu đục thân: DTN 110 ha, TLH 1-5%, giảm 60 ha so với tuần trước.
- Rệp sáp: DTN 100 ha, tỷ lệ cây bị nhiễm 5-10%, giảm 25 ha so với tuần trước.
- Rầy đen: DTN 100 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh đỏ bẹ: DTN 80 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 25 ha so với tuần trước.
- Bệnh đốm đỏ lá: DTN 50 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tương đương so với tuần trước.
3. Cây rau các loại: các đối tượng dịch hại tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa. 
- Sâu tơ: DTN 104 ha, mật độ 10-20 con/m2, giảm 35 ha so với tuần trước.
- Bọ nhảy: DTN 108 ha, mật độ 10-20 con/m2, giảm 20 ha so với tuần trước.
- Sâu xanh: DTN 96 ha, mật độ 5-10 con/m2, giảm 18 ha so với tuần trước.
- Rầy mềm: DTN 88 ha, tỷ lệ hại 5-10%, tăng 6 ha so với tuần trước.
- Ruồi đục trái: DTN 65 ha, tỷ lệ hại 5-10%, giảm 6 ha so với tuần trước.
4. Cây chanh: tập trung ở huyện Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ.
- Nhện đỏ: DTN 845 ha, tỷ lệ hại 5-10% lá, quả, tăng 4 ha so với tuần trước.
- Bệnh nấm hồng: DTN 600 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
- Sâu vẽ bùa: DTN 584 ha, tỷ lệ hại 10-20% lá, giảm 33 ha so với tuần trước.
- Bệnh ghẻ: DTN 566 ha, tỷ lệ bệnh 10-15% lá, quả, tăng 4 ha so với tuần trước.
- Bệnh nứt thân: DTN 307 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, giảm 9 ha so với tuần trước.
5. Cây thanh long: sâu bệnh xuất hiện ở huyện Châu Thành, Đức Hòa gồm có:
  - Bệnh đốm nâu: DTN 2.064 ha, giảm 108 ha so với tuần trước, tập trung chủ yếu trên vườn thanh long đang trong giai đoạn cho trái, bệnh nhiễm ở mức nhẹ với TLB trên cành là 7%, TLB trên trái là 1%.
6. Các cây trồng khác:
Cây dừa: 
- Số cây nhiễm bọ cánh cứng: 17.323 cây, tương đương so với tuần trước, trong đó 14.000 cây TLH 10- 20%, 3.323 cây TLH 20-40%. 
DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
  Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn tình hình thời tiết tỉnh Long An tuần sau: trời mây thay đổi, ít mưa, ngày nắng do đó cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng dịch hại, đặc biệt là sâu hại và tình hình khô hạn, xâm nhập mặn để có các biện pháp ứng phó kịp thời.
1. Cây lúa: 
Rầy nâu: mật độ tăng cục bộ trên lúa đông xuân giai đoạn trỗ đều - chắc chín và lúa hè thu sớm giai đoạn mạ - đẻ nhánh. 
Trên lúa đông xuân: DTN bệnh cháy bìa lá, khô cổ bông, lem lép hạt, khô vằn giảm do thu hoạch rộ.
Trên lúa hè thu sớm ở Tân Hưng, Tân Thạnh, Thạnh hóa cần chú ý các đối tượng sau:
- Bệnh đạo ôn lá, vàng lùn - lùn xoắn lá, sâu cuốn lá, sâu năn tiếp tục phát sinh và gia tăng DTN trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.
- Chuột gây hại cục bộ trên lúa mới gieo sạ. Ốc bươu vàng xuất hiện ở chân ruộng trũng nước.
    2. Trên cây mía: sâu đục ngọn, rầy đen, rệp sáp, bọ trĩ phát sinh trên mía giai đoạn cây con. 
    3. Rau các loại: sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh, rầy mềm giảm DTN do diện tích trồng giảm
    4. Cây chanh: do thời tiết hiện nay thường xuyên nắng nóng thích hợp cho sâu hại gia tăng DTN.
5. Cây thanh long: bệnh đốm nâu phát sinh và gây hại ở mức nhẹ.
CÁC BIỆN PHÁP CẦN  THỰC HIỆN.
- Trên cây lúa: Đối với các huyện có diện tích lúa đông xuân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến dịch hại đặc biệt lưu ý rầy nâu, khô cổ bông, lem lép hạt, cháy bìa lá.... Riêng trên diện tích đã thu hoạch đề nghị nông dân vệ sinh đồng ruộng, cày vùi rơm rạ, diệt OBV… để chuẩn bị gieo sạ lúa hè thu theo đúng lịch khuyến cáo, nhằm hạn chế dịch hại phát sinh đặc biệt là rầy nâu, bệnh vàng lùn -lùn xoắn lá.
Đối với các huyện có diện tích lúa hè thu sớm cần chú ý các đối tượng như rầy nâu di trú, sâu cuốn lá, sâu năn, bệnh đạo ôn lá và bệnh vàng lùn đang xuất hiện và gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng
- Trên cây thanh long: Các huyện trồng thanh long đặc biệt là huyện Châu Thành nông dân cần tập trung quản lý sâu bệnh thật tốt, nhất là các biện pháp phòng chống bệnh đốm nâu nhằm hạn chế sự xuất hiện và gia tăng tỷ lệ bệnh trong thời gian tới. Ngoài ra cần chú ý và theo dõi đối tượng rệp sáp đang xuất hiện trên thanh long.
- Trên cây mía: nông dân cần thăm đồng thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời sự xuất hiện của sâu đục thân 4 vạch đầu nâu, khi phát hiện cần tổ chức thu gom, tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan. Đồng thời lưu ý điều tra những ruộng lúa kế bên ruộng mía xem có sâu đục thân mía sang gây hại cho lúa đề giúp nông dân chủ động phát hiện sớm và có biện pháp phòng trừ. 

Kim Quyên
Chi cục Bảo vệ thực vật

Lượt người xem:   951
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 518263

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​