Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân cần biết

Người dân cần biết
Thứ 6, Ngày 11/07/2014, 14:19
Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 02/7 đến 08/7/2014 và dự báo trong tuần tới
11/07/2014
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 02/7 đến 08/7/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 02/7 đến 08/7/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:

I . TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA.
1. Cây lúa: 
Lúa hè thu: 225.320 ha/KH 227.450 ha, Mạ: 4.060 ha, đẻ nhánh: 32.916 ha, đòng trỗ: 107.211 ha, chín: 66.544 ha, thu hoạch: 14.589 ha.
Lúa thu đông: 9.814 ha/KH 50.000 ha, Mạ: 6.570 ha, đẻ nhánh: 3.244 ha (Tân Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa).
- Rầy nâu: diện tích nhiễm (DTN)  11.701 ha, tăng 4.654 ha so với tuần trước, tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ (Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Tân Trụ, Đức Hòa, Đức Huệ và tx Kiến Tường), mật độ phổ biến 750-1.000 con/m2, trong đó có 1.000 ha mật độ 2.000- 3.000 con/m2 (Vĩnh Hưng). Rầy đa số tuổi 3-5.
- Bệnh đạo ôn lá: DTN 13.559 ha, giảm 2.054 ha so với tuần trước, TLB phổ biến 5-10% phát sinh trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở hầu hết các huyện thị và tp Tân An, trong đó có 1.285 ha TLB 15-20% (Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Châu Thành, Cần Đước, Cần Giuộc, tx Kiến Tường và tp Tân An), 75 ha TLB 25-30% (tx Kiến Tường và Cần Đước).
- Bệnh lem lép hạt: DTN 3.850 ha, giảm 910 ha so với tuần trước, tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, tập trung trên lúa giai đoạn trổ - chín ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, trong đó có 1.670 ha TLB 15-20% (Tân Thạnh).
- Bệnh cháy bìa lá: DTN 3.721 ha, tăng 1.234 ha so với tuần trước, tỷ lệ bệnh phổ biến 10-20%, tập trung trên lúa giai đoạn đòng trỗ ở huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thủ Thừa, Tân Trụ, Cần Đước, tx Kiến Tường và tp Tân An.
- Rầy cánh phấn: DTN 3.300 ha, tăng 1.578 ha so với tuần trước, mật độ phổ biến 750-1.000 con/m2 xuất hiện trên lúa giai đoạn đòng ở huyện Vĩnh Hưng, Tx Kiến Tường.
- Nhện gié: DTN 2.125 ha, tăng 248 ha so với tuần trước, mật độ phổ biến 1.500-3.000 con/m2, tập trung trên lúa giai đoạn đòng ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng.
Ngoài ra trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trổ có sâu cuốn lá (1.283 ha), khô cổ bông (1.188 ha), khô vằn (1.103 ha), ngộ độc hữu cơ (500 ha), chuột (498 ha), ruồi đục lá (300 ha), vàng lá (460 ha), sâu năn (130 ha)  phát sinh ở mức nhẹ - trung bình.
2. Cây mía: diện tích : 12.330 ha/KH 12.864 ha đang ở giai đoạn vươn lóng ở huyện Bến Lức, Thủ Thừa có các đối tượng dịch hại sau:
- Sâu đục thân: DTN 350 ha, TLH 1-5%, giảm 10 ha so với tuần trước.
- Rầy đen: DTN 200 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh đỏ bẹ: DTN 200 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 20 ha so với tuần trước.
- Rệp sáp: DTN 170 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%, tương đương so với tuần trước.
3. Cây rau các loại: diện tích 3.013 ha/KH  4.610 ha có các đối tượng dịch hại tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa. 
           - Sâu tơ: DTN 169 ha, mật độ 10-20 con/m2, giảm 20 ha so với tuần trước.
- Bọ nhảy: DTN 137 ha, mật độ 10-20 con/m2, giảm 31 ha so với tuần trước.
- Bệnh đốm lá: DTN 111 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tăng 11 ha so với tuần trước.
- Sâu xanh: DTN 109 ha, mật độ 5-10 con/m2.
4. Cây chanh: diện tích 5.249 ha tập trung ở huyện Bến Lức có các đối tượng dịch hại sau:
- Bệnh nấm hồng: DTN 620 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh ghẻ: DTN 550 ha, tỷ lệ bệnh 10-15% lá, quả, tương đương so với tuần trước.
- Nhện đỏ: DTN 500 ha,  tỷ lệ hại 10-15% lá, quả, tương đương so với tuần trước.
- Sâu vẽ bùa: DTN 500 ha, tỷ lệ hại 10% lá, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh nứt thân: DTN 500 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
5. Cây thanh long: diện tích 5.167 ha tập trung ở huyện Châu Thành
- Bệnh đốm nâu: DTN 3.217 ha, tăng 220 ha so với tuần trước, xuất hiện ở vườn thanh long đang trong giai đoạn cho trái, trong đó có 2.680 ha nhiễm ở mức nhẹ, 397 ha nhiễm ở mức trung bình, 50 ha nhiễm ở mức nặng, TLB trên cành 21%, TLB trên trái 10%.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI.
1. Cây lúa: 
  - Rầy nâu, sâu cuốn lá: DTN và mật độ giảm, trưởng thành vào cuối tuần.
- Bệnh đạo ôn lá: DTN giảm trên trà lúa giai đoạn đòng.
- Bệnh khô vằn, khô cổ bông, lem lép hạt, cháy bìa lá gia tăng DTN trên lúa giai đoạn đòng  trỗ - chín do thời tiết thích hợp.
- Nhện gié, rầy cánh phấn tiếp tục phát sinh trên lúa giai đoạn đòng - trỗ 
2. Trên cây mía: bệnh đỏ bẹ, bệnh đốm đỏ lá phát sinh và gia tăng DTN trên mía giai đoạn vươn lóng.
3. Rau các loại: DTN các đối tượng sâu bệnh hại gia tăng trên rau trồng mới. Đặc biệt là đối tượng bệnh hại do thời tiết hiện nay mưa nhiều.
4. Cây chanh: sâu bệnh hại phát sinh và gây hại ở mức nhẹ.
5. Cây thanh long: bệnh đốm nâu tiếp tục gia tăng DTN do điều kiện thời tiết ẩm ướt, ẩm độ không khí cao.

III. CÁC BIỆN PHÁP CẦN  THỰC HIỆN.
    Trên cây lúa: hiện nay đa số lúa hè thu ở các huyện Đồng Tháp Mười đang ở giai đoạn đòng trỗ có các đối tượng như rầy nâu, rầy cánh phấn, bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá, khô cổ bông, lem lép hạt, nhện gié…phát sinh và gia tăng diện tích nhiễm. Nông dân cần thăm đồng thường xuyên để phòng trừ dịch hại kịp thời, đồng thời cần quản lý nguồn nước thật tốt tránh đỗ ngã làm thiệt hại năng suất và nên cày vùi rơm rạ sau thu hoạch. Đối với các huyện phía Nam chú ý các đối tượng như rầy nâu di trú, sâu cuốn lá, nhện gié, bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá, khô vằn…gây hại trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ.

Trên cây thanh long: Hiện nay mưa nhiều và ẩm độ không khí cao nên bệnh đốm nâu phát sinh và gây hại ở hầu hết các vườn thanh long giai đoạn cho trái. Do đó các huyện trồng thanh long đặc biệt là huyện Châu Thành cần tập trung quản lý sâu bệnh thật tốt, nhất là các biện pháp phòng chống bệnh đốm nâu nhằm hạn chế sự xuất hiện và gia tăng tỷ lệ bệnh trong thời gian tới.

Trên các đối tượng cây trồng khác như cây mía, cây rau, cây đậu phộng, cây chanh cần tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng dịch hại phát sinh và gia tăng diện tích nhiễm trong điều kiện thời tiết mưa nhiều như hiện nay.

Kim Quyên
Chi cục Bảo vệ thực vật

Lượt người xem:   397
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 537485

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​