Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân cần biết

Người dân cần biết
Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 16/7 đến 22/7/2014 và dự báo trong tuần tới
Thứ 5, Ngày 24/07/2014, 16:43
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 16/7 đến 22/7/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 16/7 đến 22/7/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:

I . TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA.
1. Cây lúa: 
Lúa hè thu: 224.524 ha/KH 227.450 ha, Đẻ nhánh: 15.121 ha, đòng trỗ: 101.192 ha, chín: 64.871 ha, thu hoạch: 43.340 ha.
Lúa thu đông: 15.586 ha/KH 50.000 ha, Mạ: 4.213 ha, đẻ nhánh: 11.373 ha (Tân Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ).
- Rầy nâu: diện tích nhiễm (DTN)  5.472 ha, giảm 3.920 ha so với tuần trước, tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ (Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, Đức Hòa, Đức Huệ), mật độ phổ biến 750-1.500 con/m2. Rầy đang trưởng thành- trứng.
- Bệnh đạo ôn lá: DTN 6.244 ha, giảm 6.968 ha so với tuần trước, TLB phổ biến 5-10% phát sinh trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở hầu hết các huyện thị, trong đó có 487 ha TLB 15-20% (Vĩnh Hưng, Thủ Thừa, Tân Trụ, Cần Đước, Bến Lức, Đức Hòa), 130 ha TLB 25-30% (Vĩnh Hưng, Cần Đước).
- Bệnh cháy bìa lá: DTN 5.096 ha, tăng 612 ha so với tuần trước, tỷ lệ bệnh phổ biến 10-20%, trên lúa giai đoạn đòng - trỗ ở huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thủ Thừa, Châu Thành, Tân Trụ, tx Kiến Tường và tp Tân An, trong đó có 410 ha  tỷ lệ bệnh 25-30% (Vĩnh Hưng, Tân Trụ, tp Tân An).
- Bệnh khô cổ bông: DTN 4.299 ha, tăng 2.329 ha so với tuần trước tỷ lệ bệnh phổ biến 2-5% phát sinh trên lúa trổ- chín ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ, tx kiến Tường và tp Tân An, trong đó có 397 ha TLB 6-10% (Vĩnh Hưng, Đức Hòa), 15 ha TLB 15-20% (Đức Hòa).
- Bệnh lem lép hạt: DTN 3.760 ha, tăng 1.000 ha so với tuần trước, tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, tập trung trên lúa giai đoạn trổ - chín ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Đức Huệ, tx Kiến Tường và tp Tân An. 
- Nhện gié: DTN 3.205 ha, tăng 1.340 ha so với tuần trước, mật độ phổ biến 1.500-3.000 con/m2 tập trung trên lúa giai đoạn đòng ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng và tx kiến Tường. 
Ngoài ra còn có khô vằn (1.600 ha), vàng lá (471 ha), sâu cuốn lá (459), chuột (440 ha), rầy cánh phấn (300 ha), sâu năn (130 ha), sâu phao (28 ha),vàng lùn (1,3 ha) phát sinh ở mức nhẹ - trung bình trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ.
2. Cây mía: diện tích : 12.240 ha/KH 12.684 ha đang ở giai đoạn vươn lóng ở huyện Bến Lức, Thủ Thừa có các đối tượng dịch hại sau:
- Bệnh đỏ bẹ: DTN 392 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tăng 112 ha ha so với tuần trước.
- Sâu đục thân: DTN 134 ha, TLH 1-5%, giảm 216 ha so với tuần trước.
- Bệnh rượu: DTN 40 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%.
3. Cây rau các loại: diện tích 2.886,9 ha/KH  4.610 ha có các đối tượng dịch hại tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa. 
           - Sâu tơ: DTN 162 ha, mật độ 10-20 con/m2, giảm 18 ha so với tuần trước.
- Bọ nhảy: DTN 145 ha, mật độ 10-20 con/m2, giảm 22 ha so với tuần trước.
- Bệnh đốm lá: DTN 132 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tăng 28 ha so với tuần trước.
- Sâu xanh: DTN 116 ha, mật độ 5-10 con/m2, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh lở cổ rễ: DTN 101 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tăng 14 ha so với tuần trước.
4. Cây chanh: diện tích 4.902 ha tập trung ở huyện Bến Lức có các đối tượng dịch hại sau:
- Bệnh nấm hồng: DTN 640 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh ghẻ: DTN 570 ha, tỷ lệ bệnh 10-15% lá, quả, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh nứt thân: DTN 520 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
- Nhện đỏ: DTN 500 ha,  tỷ lệ hại 10-15% lá, quả, tương đương so với tuần trước.
- Sâu vẽ bùa: DTN 500 ha, tỷ lệ hại 10% lá, tương đương so với tuần trước. 
5. Cây thanh long: diện tích 5.041 ha tập trung ở huyện Châu Thành
- Bệnh đốm nâu: DTN 3.219,2 ha, tăng 2,2 ha so với tuần trước, xuất hiện ở vườn thanh long đang trong giai đoạn cho trái, trong đó có 2.737,2 ha nhiễm ở mức nhẹ, 450 ha nhiễm ở mức trung bình, 32 ha nhiễm ở mức nặng, TLB trên cành 30%, TLB trên trái 24%.
  II. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI.
1. Cây lúa: 
  - Rầy nâu: nở rải rác vào cuối tuần.
- Bệnh vàng lá, khô vằn, khô cổ bông, lem lép hạt, cháy bìa lá: tiếp tục gia tăng trên lúa giai đoạn đòng  trỗ - chín do thời tiết thích hợp.
- Nhện gié xuất hiện trên lúa giai đoạn đòng.
2. Trên cây mía: bệnh đỏ bẹ, bệnh đốm đỏ lá, bệnh rượu lá tiếp tục gia tăng DTN trên mía gốc giai đoạn vươn lóng.
3. Rau các loại: sâu hại giảm, bệnh hại gia tăng DTN do mưa, đặc biệt trên rau trồng mới.
4. Cây chanh: các đối tượng sâu bệnh hại phát sinh và gây hại ở mức nhẹ.
5. Cây thanh long: bệnh đốm nâu tiếp tục gây hại trên vườn thanh long giai đoạn cho trái.

III. CÁC BIỆN PHÁP CẦN  THỰC HIỆN.
    Trên cây lúa: hiện nay đa số lúa hè thu ở các huyện đang ở giai đoạn đòng trỗ- chín có các đối tượng như rầy nâu, sâu cuốn lá, vàng lá, khô cổ bông, lem lép hạt, vàng lùn … phát sinh và gia tăng diện tích nhiễm. Nông dân cần thăm đồng thường xuyên để phòng trừ dịch hại kịp thời. Đối với những địa phương có diện tích lúa thu đông nông dân cần làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, gieo sạ tập trung né rầy và chú ý đối tượng như  rầy nâu,ốc bươu vàng trên lúa giai đoạn mạ.

Trên cây thanh long: Hiện nay mưa nhiều và ẩm độ không khí cao nên bệnh đốm nâu phát sinh và gây hại ở hầu hết các vườn thanh long giai đoạn cho trái. Do đó các huyện trồng thanh long đặc biệt là huyện Châu Thành cần tập trung quản lý sâu bệnh thật tốt, nhất là các biện pháp phòng chống bệnh đốm nâu nhằm hạn chế sự xuất hiện và gia tăng tỷ lệ bệnh trong thời gian tới.

Trên các đối tượng cây trồng khác như cây mía, cây rau, cây đậu phộng, cây chanh cần tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng dịch hại phát sinh và gia tăng diện tích nhiễm trong điều kiện thời tiết mưa nhiều như hiện nay.

KIM QUYÊN
Chi cục Bảo vệ thực vật


Lượt người xem:   315
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 274152

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Thanh Truyền – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

​ ​