Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân cần biết

Người dân cần biết
Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 23/7 đến 29/7/2014 và dự báo trong tuần tới
Thứ 2, Ngày 04/08/2014, 16:53
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 23/7 đến 29/7/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 23/7 đến 29/7/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa: 
Lúa hè thu: 224.941 ha/KH 227.450 ha, Đẻ nhánh: 3.746 ha, đòng trỗ: 90.504 ha, chín: 60.647 ha, thu hoạch: 70.044 ha.

Lúa thu đông: 16.116 ha/KH 50.000 ha, Mạ: 3.813 ha, đẻ nhánh: 12.303 ha (Tân Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ).

Lúa mùa: 932 ha, Mạ: 462 ha, đẻ nhánh: 470 ha (Cần Đước, Cần Giuộc).

- Rầy nâu: diện tích nhiễm (DTN)  3.154 ha, giảm 2.318 ha so với tuần trước, tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ (Tân Hưng, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ và tx Kiến Tường), mật độ phổ biến 750-1.500 con/m2. Rầy đa số tuổi 1-2. Trong tuần rầy trưởng thành vào đèn mật số cao ở huyện Vĩnh Hưng, Tân Thạnh và tx Kiến tường.

- Bệnh đạo ôn lá: DTN 2.177 ha, giảm 4.067 ha so với tuần trước, TLB phổ biến 5-10% phát sinh trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở Vĩnh Hưng, Bến Lức, Tân Trụ, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ trong đó có 225 ha TLB 15-20% (Vĩnh Hưng, Tân Trụ), 60 ha TLB 25-30% (Vĩnh Hưng, Cần Đước).

- Bệnh khô cổ bông: DTN 5.100 ha, tăng 801 ha so với tuần trước, tỷ lệ bệnh phổ biến 2-5% phát sinh trên lúa trổ - chín ở hầu hết các huyện thị và tp Tân An, trong đó có 412 ha TLB 6-10% (Vĩnh Hưng, Châu Thành, Đức hòa), 1,7 ha TLB 15-40% (Đức Hòa).

- Bệnh cháy bìa lá: DTN 4.594 ha, giảm 502 ha so với tuần trước, tỷ lệ bệnh phổ biến 10-20%, trên lúa giai đoạn đòng trỗ ở hầu hết các huyện thị và tp Tân An, trong đó có 310 ha tỷ lệ bệnh 25-40% (Vĩnh Hưng, Tân Trụ, tp Tân An).

- Bệnh lem lép hạt: DTN 3.144 ha, giảm 616 ha so với tuần trước, tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, tập trung trên lúa giai đoạn trổ - chín ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Thủ Thừa, Đức Huệ, tx Kiến Tường và tp Tân An. 

Ngoài ra còn có khô vằn (1.565 ha), vàng lá (1.025 ha), nhện gié (800 ha), sâu cuốn lá (477), vàng lùn (450 ha), chuột (107 ha) …phát sinh ở mức nhẹ - trung bình trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ.

2. Cây mía: diện tích : 12.240 ha/KH 12.684 ha đang ở giai đoạn vươn lóng ở huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Đức Hòa có các đối tượng dịch hại sau:

- Sâu đục thân: DTN 387 ha, TLH 1-5%, tăng 253 ha so với tuần trước.
- Bệnh đỏ bẹ: DTN 340 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 52 ha so với tuần trước.
- Bệnh đốm đỏ lá: DTN 250 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%.
- Rệp sáp: DTN 250 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%.
- Rầy đen: DTN 240 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%.

3. Cây rau các loại: diện tích 2.906,9 ha/KH  4.610 ha có các đối tượng dịch hại tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa. 

- Sâu tơ: DTN 164 ha, mật độ 10-20 con/m2, tăng 2 ha so với tuần trước.
- Bọ nhảy: DTN 168 ha, mật độ 10-20 con/m2, tăng 23 ha so với tuần trước.
- Sâu xanh: DTN 135 ha, mật độ 5-10 con/m2, tăng 19 ha so với tuần trước.
- Bệnh lở cổ rễ: DTN 126 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tăng 25 ha so với tuần trước.
- Bệnh đốm lá: DTN 117 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 15 ha so với tuần trước.

4. Cây chanh: diện tích 4.902 ha tập trung ở huyện Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ có các đối tượng dịch hại sau:

- Bệnh ghẻ: DTN 955 ha, tỷ lệ bệnh 10-15% lá, quả, tăng 385 ha so với tuần trước.
- Sâu vẽ bùa: DTN 722 ha, tỷ lệ hại 10% lá, tăng 222 ha so với tuần trước.
- Bệnh nứt thân: DTN 570 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tăng 50 ha so với tuần trước.
- Nhện đỏ: DTN 400 ha,  tỷ lệ hại 10-15% lá, quả, giảm 100 ha so với tuần trước.
- Bệnh nấm hồng: DTN 130 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, giảm 510 ha so với tuần trước.

5. Cây thanh long: diện tích 5.041 ha tập trung ở huyện Châu Thành, Đức Hòa

- Bệnh đốm nâu: DTN 3.220,7 ha, tăng 1.5 ha so với tuần trước, xuất hiện ở vườn thanh long đang trong giai đoạn cho trái, trong đó có 2.320,7 ha nhiễm ở mức nhẹ, 719 ha nhiễm ở mức trung bình, 91 ha nhiễm ở mức nặng, TLB trên cành 33%, TLB trên trái 24%.

DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Cây lúa: 

  Trên lúa hè thu:
- Rầy nâu: tiếp tục nở, DTN và mật độ tăng trên trà lúa giai đoạn đòng trỗ - chín.
- Bệnh vàng lá, khô vằn, khô cổ bông, lem lép hạt, cháy bìa lá: tiếp tục gia tăng trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chín do thời tiết thích hợp.
Trên lúa thu đông - mùa: chú ý bệnh đạo ôn phát sinh trên trà lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.
2. Trên cây mía: bệnh đỏ bẹ, bệnh đốm đỏ lá, bệnh rượu lá tiếp tục gia tăng DTN trên mía gốc giai đoạn vươn lóng.

3. Rau các loại: sâu hại giảm, bệnh hại gia tăng DTN do mưa, đặc biệt trên rau trồng mới.

4. Cây chanh: các đối tượng sâu bệnh hại phát sinh và gia tăng DTN.

5. Cây thanh long: bệnh đốm nâu, thán thư tiếp tục gây hại trên vườn thanh long giai đoạn cho trái do mưa nhiều.

CÁC BIỆN PHÁP CẦN  THỰC HIỆN

Trên cây lúa: hiện nay đa số lúa hè thu ở các huyện đang ở giai đoạn đòng trỗ- chín có các đối tượng như rầy nâu, bệnh vàng lá, khô vằn, khô cổ bông, lem lép hạt …phát sinh và gia tăng diện tích nhiễm. Nông dân cần thăm đồng thường xuyên để phòng trừ dịch hại kịp thời. Đối với những địa phương có diện tích lúa thu đông - mùa nông dân cần làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, gieo sạ tập trung né rầy (lịch gieo sạ đợt 1 từ ngày 08-18/8/2014).

Trên cây thanh long: Hiện nay mưa nhiều và ẩm độ không khí cao nên bệnh phát sinh và gây hại ở hầu hết các vườn thanh long giai đoạn cho trái. Do đó các huyện trồng thanh long đặc biệt là huyện Châu Thành cần tập trung quản lý sâu bệnh thật tốt, nhất là các biện pháp phòng chống bệnh đốm nâu nhằm hạn chế sự xuất hiện và gia tăng tỷ lệ bệnh trong thời gian tới.

Trên các đối tượng cây trồng khác như cây mía, cây rau, cây đậu phộng, cây chanh cần tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng dịch hại phát sinh và gia tăng diện tích nhiễm trong điều kiện thời tiết mưa nhiều như hiện nay.

KIM QUYÊN
Chi cục Bảo vệ thực vật
Lượt người xem:   288
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 274152

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Thanh Truyền – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

​ ​