Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân cần biết

Người dân cần biết
Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 30/7 đến 5/8/2014 và dự báo trong tuần tới
Thứ 5, Ngày 07/08/2014, 16:58
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 30/7 đến 5/8/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 30/7 đến 5/8/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

1. Cây lúa: 

Lúa hè thu: 224.941 ha/KH 227.450 ha, Đẻ nhánh: 1.310 ha, đòng trỗ: 52.078 ha, chín: 77.867 ha, thu hoạch: 93.686 ha.

Lúa thu đông: 16.161 ha/KH 50.000 ha, Mạ: 2.910 ha, đẻ nhánh: 10.142 ha, đòng trỗ: 3.109 ha (Tân Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ).

Lúa mùa: 1.022 ha, Mạ: 512 ha, đẻ nhánh: 510 ha (Cần Đước, Cần Giuộc).

a) Trên cây lúa thu đông - mùa: có các đối tượng dịch hại như: 

- Rầy nâu: diện tích nhiễm (DTN) 4.520 ha, tập trung trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh (Tân Thạnh, Thạnh Hóa), mật độ phổ biến 750-1500 con/m2.

Ngoài ra còn có bệnh đạo ôn lá (535 ha), sâu cuốn lá (320 ha), vàng lùn (220 ha), ốc bươu vàng (20 ha) phát sinh trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

b) Trên lúa hè thu: sâu bệnh hại chủ yếu tập trung trên lúa trỗ - chín có:

- Rầy nâu: DTN 3.724 ha, tăng 570 ha so với tuần trước, tập trung trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chín (Tân Hưng, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Tân Trụ, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ), mật độ phổ biến 750-1500 con/m2, trong đó có 100 ha mật độ 3.000-5.000 con/m2 (Thạnh Hóa). Rầy đa số tuổi 3-4.

- Bệnh khô cổ bông: DTN 4.234 ha, giảm 866 ha so với tuần trước, tỷ lệ bệnh phổ biến 2-5% phát sinh trên lúa trổ - chín ở hầu hết các huyện thị và tp Tân An, trong đó có 113 ha tỷ lệ bệnh 6-10% (Vĩnh Hưng, Châu Thành).

- Bệnh lem lép hạt: DTN 3.998 ha, tăng 854 ha so với tuần trước, tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, tập trung trên lúa giai đoạn trổ - chín ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Bến Lức, Thủ Thừa, Đức Huệ, tx Kiến Tường và tp Tân An, trong đó có 50 ha tỷ lệ bệnh 15-20% (tp Tân An), 120 ha tỷ lệ bệnh 25-30% (Thủ Thừa). 

- Bệnh cháy bìa lá: DTN 3.201 ha, giảm 1.393 ha so với tuần trước, tỷ lệ bệnh phổ biến 10-20%, trên lúa giai đoạn trỗ - chín ở huyện Mộc Hóa, Thủ Thừa, Châu Thành, Tân Trụ, tx Kiến tường và tp Tân An, trong đó có 95 ha tỷ lệ bệnh 25-40% (Tân Trụ, tp Tân An), 10 ha tỷ lệ bệnh 45 -50% (tp Tân An).

Ngoài ra còn có bệnh đạo ôn lá (1.053 ha), vàng lá (880 ha), khô vằn (867 ha), sâu cuốn lá (821),  nhện gié (600 ha), đốm sọc vi khuẩn (405 ha), chuột (65 ha) …phát sinh  và gây hại trên trà lúa giai đoạn đòng trỗ.

2. Cây mía: diện tích : 11.843 ha/KH 12.684 ha đang ở giai đoạn vươn lóng ở huyện Bến Lức, Thủ Thừa có các đối tượng dịch hại sau:

- Bệnh đỏ bẹ: DTN 366 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tăng 26 ha so với tuần trước.
- Sâu đục thân: DTN 350 ha, TLH 1-5%, giảm 37 ha so với tuần trước.
- Bệnh đốm đỏ lá: DTN 250 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Rệp sáp: DTN 250 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Rầy đen: DTN 240 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%, tương đương so với tuần trước.

3. Cây rau các loại: diện tích 3.077,9 ha/KH 4.610 ha có các đối tượng dịch hại tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa. 

- Bọ nhảy: DTN 173 ha, mật độ 10-20 con/m2, tăng 5 ha so với tuần trước.
- Sâu tơ: DTN 164 ha, mật độ 10-20 con/m2, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh đốm lá: DTN 135 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tăng 18 ha so với tuần trước.
- Bệnh lở cổ rễ: DTN 126 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Sâu xanh: DTN 125 ha, mật độ 5-10 con/m2, giảm 10 ha so với tuần trước. 
- Chết dây: DTN 70 ha, TLB 5-10%, tăng 15 ha so với tuần trước.

4. Cây chanh: diện tích 4.791 ha tập trung ở huyện Bến Lức có các đối tượng dịch hại sau:
- Bệnh ghẻ: DTN 1.160 ha, tỷ lệ bệnh 10-15% lá, quả, tăng 205 ha so với tuần trước.
- Bệnh nấm hồng: DTN 779 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tăng 649 ha so với tuần trước.
- Sâu vẽ bùa: DTN 756 ha, tỷ lệ hại 5-10% lá, tăng 34 ha so với tuần trước.
- Bệnh nứt thân: DTN 520 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, giảm 50 ha so với tuần trước.
- Nhện đỏ: DTN 400 ha,  tỷ lệ hại 10-15% lá, quả, tương đương so với tuần trước.

5. Cây thanh long: diện tích 5.046 ha tập trung ở huyện Châu Thành
- Bệnh đốm nâu: DTN 2.739 ha, giảm 482 ha so với tuần trước, xuất hiện ở vườn thanh long đang trong giai đoạn cho trái, trong đó có 2.438 ha nhiễm ở mức nhẹ, 301 ha nhiễm ở mức trung bình, TLB trên cành 21%, TLB trên trái 11%.

DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Cây lúa: 
  Trên lúa hè thu: 
- Rầy nâu: tuổi 5 – trưởng thành.
- Bệnh vàng lá, khô cổ bông, lem lép hạt, cháy bìa lá: vẫn còn gây hại trên lúa hè thu muộn.
Trên lúa thu đông - mùa: rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn lá, ốc bươu vàng phát sinh trên trà lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.
2. Trên cây mía: DTN bệnh đỏ bẹ, bệnh đốm đỏ lá, bệnh rượu lá tiếp tục gia tăng trên mía gốc giai đoạn vươn lóng.
3. Rau các loại: sâu bệnh hại phát sinh trên rau trồng mới.
4. Cây chanh: bệnh nấm hồng, bệnh ghẻ gia tăng DTN khi thời tiết mưa nhiều 
5. Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư tiếp tục phát sinh trên cây thanh long do mưa nhiều.

CÁC BIỆN PHÁP CẦN  THỰC HIỆN

Trên cây lúa: hiện nay đa số lúa hè thu ở các huyện đang ở giai đoạn đòng trỗ- chín có các đối tượng như rầy nâu, bệnh vàng lá, khô vằn, khô cổ bông, lem lép hạt …phát sinh và gia tăng diện tích nhiễm. Nông dân cần thăm đồng thường xuyên để phòng trừ dịch hại kịp thời. Đối với những địa phương có diện tích lúa thu đông nông dân cần làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, gieo sạ tập trung né rầy (lịch gieo sạ đợt 1 từ ngày 08-18/8/2014 ) và chú ý đối tượng như  rầy nâu,ốc bươu vàng trên lúa giai đoạn mạ.

Trên cây thanh long: Hiện nay mưa nhiều và ẩm độ không khí cao nên bệnh đốm nâu phát sinh và gây hại ở hầu hết các vườn thanh long giai đoạn cho trái. Do đó các huyện trồng thanh long đặc biệt là huyện Châu Thành cần tập trung quản lý sâu bệnh thật tốt, nhất là các biện pháp phòng chống bệnh đốm nâu nhằm hạn chế sự xuất hiện và gia tăng tỷ lệ bệnh trong thời gian tới.

Trên các đối tượng cây trồng khác như cây mía, cây rau, cây đậu phộng, cây chanh cần tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng dịch hại phát sinh và gia tăng diện tích nhiễm trong điều kiện thời tiết mưa nhiều như hiện nay.


KIM QUYÊN
Chi cục Bảo vệ thực vật


Lượt người xem:   316
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 274153

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Thanh Truyền – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

​ ​