Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân cần biết

Người dân cần biết
Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 20/8 đến 26/8/2014 và dự báo trong tuần tới
Thứ 6, Ngày 29/08/2014, 08:06
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 20/8 đến 26/8/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 20/8 đến 26/8/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
Lúa hè thu: 225.599 ha/KH 227.450 ha, Đòng: 5.622 ha, Trỗ chín: 33.554 ha, thu hoạch: 186.118 ha.
Lúa thu đông: 17.894 ha/KH 48.300 ha, Mạ: 1.515 ha, đẻ nhánh: 1.400 ha, đòng trỗ: 11.477 ha, trỗ chín: 2.714 ha, thu hoạch 1.540 ha (Tân Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ).
Lúa mùa: 3.770 ha, trong đó Mạ: 3.174 ha, đẻ nhánh: 2.097 ha (Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa).
a) Trên lúa thu đông - mùa: xuất hiện các đối tượng như: bệnh lem lép hạt (310 ha), vàng lá (253 ha), vàng lùn (220 ha),  rầy nâu (202 ha), sâu cuốn lá (192 ha), đạo ôn lá (180 ha) tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ- chắc.
b) Trên lúa hè thu: sâu bệnh hại chủ yếu tập trung trên lúa trỗ - chín có:
- Bệnh khô cổ bông: Diện tích nhiễm (DTN) 2.450 ha, giảm 500 ha so với tuần trước, tỷ lệ bệnh phổ biến 2-5% phát sinh trên lúa trỗ - chín ở Bến Lức, Thủ Thừa, Châu Thành, Tân Trụ, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ, trong đó có 171 ha tỷ lệ bệnh 6-10% (Cần Đước, Đức Hòa).
- Bệnh lem lép hạt: DTN 2.134 ha, giảm 880 ha so với tuần trước, tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, tập trung trên lúa giai đoạn trỗ - chín ở Bến Lức, Thủ Thừa, Châu Thành, Tân Trụ, Cần Giuộc, Đức Huệ,  trong đó có 340 ha tỷ lệ bệnh trên 10-20% (Tân Trụ). 
- Bệnh cháy bìa lá: DTN 1.039 ha, giảm 1.273 ha so với tuần trước, tỷ lệ bệnh phổ biến 10-20%, trên lúa giai đoạn đòng - trỗ chín ở huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Châu Thành, Tân Trụ, Cần Đước, trong đó có 5 ha tỷ lệ bệnh trên 20-40% (Châu Thành).
Ngoài ra còn có bệnh vàng lá (572 ha), đạo ôn lá (112 ha), khô vằn (82 ha), đốm sọc vi khuẩn (30 ha) …phát sinh và gây hại ở mức nhẹ trên trà lúa hè thu muộn giai đoạn đòng trỗ - chín.
2. Cây mía: diện tích : 12.290 ha/KH 12.680 ha đang ở giai đoạn vươn lóng ở huyện Bến Lức, Thủ Thừa có các đối tượng dịch hại sau:
- Bệnh đỏ bẹ: DTN 379 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tăng 17 ha so với tuần trước.
- Sâu đục thân: DTN 377 ha, TLH 1-5%, tăng 8 ha so với tuần trước.
- Bệnh đốm đỏ lá: DTN 250 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Rệp sáp: DTN 250 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Rầy đen: DTN 240 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%, tương đương so với tuần trước.
3. Cây rau các loại: diện tích 4.622 ha/KH 4.610 ha có các đối tượng dịch hại tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa. 
- Bọ nhảy: DTN 147 ha, mật độ 10-20 con/m2, giảm 15 ha so với tuần trước.
- Sâu tơ: DTN 139 ha, mật độ 10-20 con/m2, giảm 9 ha so với tuần trước.
- Bệnh đốm lá: DTN 118 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 4 ha so với tuần trước.
- Bệnh lở cổ rễ: DTN 123 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 9 ha so với tuần trước.
- Sâu xanh: DTN 128 ha, mật độ 5-10 con/m2, giảm 11 ha so với tuần trước.
4. Cây chanh: diện tích 5.736 ha tập trung ở huyện Bến Lức có các đối tượng dịch hại sau:
- Bệnh ghẻ: DTN 733 ha, tỷ lệ bệnh 10-15% lá, quả, giảm 47 ha so với tuần trước.
- Bệnh nấm hồng: DTN 680 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, giảm 37 ha so với tuần trước.
- Sâu vẽ bùa: DTN 497 ha, tỷ lệ hại 5-10% lá, giảm 168 ha so với tuần trước.
- Bệnh nứt thân: DTN 520 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
- Nhện đỏ: DTN 407 ha,  tỷ lệ hại 10-15% lá, quả, tăng 7 so với tuần trước.
5. Cây thanh long: diện tích 5.568 ha tập trung ở huyện Châu Thành
- Bệnh đốm nâu: DTN 3.128,7 ha tương đương ha so với tuần trước, xuất hiện ở vườn thanh long đang trong giai đoạn cho trái, trong đó có 2.627 ha nhiễm ở mức nhẹ, 469 ha nhiễm ở mức trung bình, 31 ha nhiễm ở mức nặng, TLB trên cành 26%, TLB trên trái 17%.
DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG TUẦN TỚI.
1. Cây lúa: 
  Trên lúa hè thu: bệnh khô cổ bông, lem lép hạt, cháy bìa lá vẫn còn gây hại trên lúa hè thu muộn giai đoạn trỗ - chín.
Trên lúa thu đông - mùa: Rầy nâu, sâu cuốn lá, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn lá, đốm vằn, cháy bìa lá phát sinh trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh - đòng trỗ. Bệnh lem lép hạt, khô cổ bông xuất hiện trên trà sớm giai đoạn trỗ chín.
2. Trên cây mía: DTN sâu bệnh hại phát sinh và gia tăng trên mía gốc giai đoạn vươn lóng.
3. Rau các loại: sâu tơ, bọ nhảy, bệnh đốm lá, lở cổ rễ gia tăng DTN và mức độ gây hại trên rau trồng mới.
4. Cây chanh: các đối tượng bệnh hại gia tăng DTN do thời tiết mưa nhiều. 
5. Cây thanh long: bệnh đốm nâu tiếp tục phát sinh và gây hại khi điều kiện thời tiết có mưa xuất hiện, ẩm độ không khí cao.

Trên cây lúa: hiện nay đa số lúa hè thu ở các huyện đã thu hoạch xong nông dân cần tiến hành cày vùi rơm rạ, riêng ở các huyện phía Nam lúa còn đang ở giai đoạn đòng trỗ - chín có các đối tượng như bệnh vàng lá, khô cổ bông, lem lép hạt, cháy bìa lá… tiếp tục phát sinh. Nông dân cần thăm đồng thường xuyên để phòng trừ dịch hại kịp thời. Đối với những địa phương có diện tích lúa thu đông - mùa nông dân cần làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch, thông báo lịch gieo sạ đợt 2 từ ngày 05-15/9/2014, theo dõi dịch hại như rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn lá, khô vằn, cháy bìa lá, lem lép hạt,… phát sinh trên trà sớm giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ- chín

Trên cây thanh long: Hiện nay mưa nhiều và ẩm độ không khí cao nên bệnh đốm nâu phát sinh và gây hại ở hầu hết các vườn thanh long giai đoạn cho trái. Do đó các huyện trồng thanh long đặc biệt là huyện Châu Thành cần tập trung quản lý sâu bệnh thật tốt, nhất là các biện pháp phòng chống bệnh đốm nâu nhằm hạn chế sự xuất hiện và gia tăng tỷ lệ bệnh trong thời gian tới.

Trên các đối tượng cây trồng khác như cây mía, cây rau, cây đậu phộng, cây chanh cần tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng dịch hại phát sinh và gia tăng diện tích nhiễm trong điều kiện thời tiết mưa nhiều như hiện nay.

Tổng hợp
KIM QUYÊN
Chi cục Bảo vệ thực vật

Lượt người xem:   306
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 274153

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Thanh Truyền – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

​ ​