Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 26/06/2014, 10:46
Hậu Thạnh Đông: “Tính dân chủ đã được cụ thể hóa trong từng hoạt động xây dựng nông thôn mới”
26/06/2014
Xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh – xã thuộc vùng Đồng Tháp Mười đã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Để hiểu rõ hơn về quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Nam – Chủ tịch UBND xã
Xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An – xã thuộc vùng Đồng Tháp Mười đã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Để hiểu rõ hơn về quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã Hậu Thạnh Đông, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Nam – Chủ tịch UBND xã xung quanh việc thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã:

Người phỏng vấn: Ông có nhận định, đánh giá gì về kết quả sau hơn 3 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới ở Hậu Thạnh Đông?

Chủ tịch UBND xã – Nguyễn Thành Nam: Năm 2010, mặc dù là xã có số tiêu chí đạt cao nhất của huyện Tân Thạnh, nhưng xã mới chỉ đạt 7 tiêu chí (số tiêu chí đạt bình quân/xã của huyện Tân Thạnh năm 2010 là 5,5 tiêu chí), 12 tiêu chí còn lại chưa đạt, gồm có: Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Chợ nông thôn, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Giáo dục, Văn hóa. Sau 3 năm triển khai thực hiện, theo kết quả thẩm tra của Đoàn Thảm tra tỉnh, xã Hậu Thạnh Đông đã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, đâychính là thành quả nổi bật nhất và thể hiện sự cố gắng, quyết tâm cao của nhân dân và cả hệ thống chính trị xã.


Cầu treo Hậu Thạnh Đông được đầu hoàn thành tháng 3/2014 với tổng mức đầu tư 1,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ 735 triệu đồng, còn lại huy động từ các tổ chức, cá nhân đóng góp.

Ngoài ra, theo tôi kết quả quan trọng nhất mà Hậu Thạnh Đông đạt được trong xây dựng nông thôn mới đó là “tính dân chủ trong đời sống xã hội đã được cụ thể hóa trong từng hoạt động xây dựng nông thôn mới”. Với quan điểm “người dân là chủ thể” trong xây dựng nông thôn mới, nên các công trình, dự án có liên quan đến ấp, xã đều được người dân tham gia bàn bạc, quyết định quy mô đầu tư, mức đóng góp của từng hộ dân và tự tổ chức giám sát, thực hiện công trình. Điều này đã được thể hiện rất rõ trong việc đầu tư thi công các tuyến đường giao thông trục xã, ấp trong thời gian qua như: Lộ cặp kênh nông nghiệp, lộ bờ bắc kênh Dương Văn Dương, lộ bờ tây kênh Quận, lộ kênh Bùi Cũ, lộ kênh 2000 Nam, lộ bờ tây kênh Quận (ấp Hoàng Mai), lộ kênh 1000 bắc (ấp Hoàng Mai), lộ kênh 2000 bắc (ấp Hoàng Mai), lộ kênh 2000 nam (ấp Huỳnh Thơ), lộ kênh Ranh (ấp Đường Chuyến), lộ kênh Bùi Cũ, lộ kênh Cò (ấp Hoàng Mai)...và các cầu giao thông nông thôn: Cầu 1000 nam, cầu 2000 nam, cầu kênh Cùng lộ Nông Nghiệp, Cầu kênh 63 lộ kênh Bùi Cũ…từ đó đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

Người phỏng vấn: Thu nhập được xem là tiêu chí quan trọng nhất của xây dựng nông thôn mới. Xã làm gì để tiếp tục hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập?

Chủ tịch UBND xã – Nguyễn Thành Nam: Cũng như các xã khác của huyện, nguồn thu nhập chính của các hộ dân trong xã hiện nay là từ sản xuất nông nghiệp. Với Hậu Thạnh Đông thì sản xuất lúa chất lượng cao được xem là một lợi thế của xã, do đó để nâng cao thu nhập cho hộ dân chúng tôi tiếp tục quy hoạch và xây dựng các khu đê bao chống lũ, kết hợp với trạm bơm điện để nông dân chủ động bố trí thời vụ sản xuất, hạn chế thiệt hại do lũ lụt, khô hạn gây ra, cũng như những rủi ro trong sản xuất nông nghiệp như: Dịch bệnh, giá cả tiêu thụ...Theo tính toán, mỗi ha sản xuất lúa nếu sản xuất 3 vụ/năm thì cho lợi nhuận bình quân khoảng 50 triệu đồng/năm, trong khi đó toàn xã mới chỉ có 800 ha đất nông nghiệp sản xuất được 3 vụ lúa (đất trong đê bao), chiếm 34% tổng dịch tích đất nông nghiệp của xã. Do đó, trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng các khu đê bao, kết hợp với trạm bơm điện để giúp cho người dân nâng cao thu nhập, phấn đấu đến năm 2015 có 50% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã có đê bao và trạm bơm điện.

Mặt khác, trong những năm gần đây, do công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn phát triển khá mạnh, cùng với sự thuận tiện về giao thông (đưa đón công nhân), nên số hộ có lao động đi làm tại các doanh nghiệp ở trong và ngoài huyện ngày càng tăng. Hiện nay, xã có khoảng 1/3 số lao động đi làm tại các doanh nghiệp và thu nhập của những lao động này đang trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân. Do đó, trong thời gian tới chúng tôi tăng cường tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và tạo điều kiện thuận lợi cho lao động của địa phương đi làm tại các doanh nghiệp, tăng thu nhập.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tập trung cải tạo, chỉnh trang chợ Hậu Thạnh Đông để tạo điều kiện cho thương mại và dịch vụ của xã phát triển. Thương mại, dịch vụ phát triển, cùng với sự thuận tiện về giao thông sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân.

Người phỏng vấn: Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay Hậu Thạnh Đông đã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 4101/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh. Theo ông, cần có điều chỉnh gì đối với các tiêu chí nông thôn mới để xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện về nguồn lực, nhất là nguồn lực huy động từ người dân? 

Chủ tịch UBND xã – Nguyễn Thành Nam: Xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng ở nông thôn. Tuy nhiên, theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, nội dung của một số tiêu chí thực sự quá cao đối với xã, như: Hoàn thành cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới; bề rộng đường trục xã, trục ấp, trục chính nội đồng đạt chuẩn; Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã, nhà văn hóa - khu thể thao ấp đạt chuẩn; không có hộ gia đình sống trong nhà tạm; 100% cán bộ xã đạt chuẩn...Đây thực sự là những nội dung rất khó đạt, do đó đề nghị các cấp, ngành cần nghiên cứu để có sự điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển, vì nếu chúng ta tập trung nguồn lực thực hiện đạt các nội dung này để xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong khi đó nhu cầu của người dân chưa thật sự cần thiết thì vô tình chúng ta đã gây ra sự lãng phí khi xây dựng nông thôn mới.


Trạm bơm điện (ấp Đường Chuyến) kết hợp với đê bao bảo vệ sản xuất lúa

Tôi nói cụ thể về tiêu chí Giao thông: Hiện nay và nhiều năm nữa vận chuyển hàng hóa ở Hậu Thạnh Đông cũng như các xã vùng Đồng Tháp Mười vẫn chủ yếu là bằng đường thủy, do đó đầu tư mở rộng đường trục ấp, trục chính nội đồng đạt chuản theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải trong thời điểm hiện nay là chưa cần thiết, trong khi đó nguồn lực đầu tư, nhất là nguồn ngân sách nhà nước và nguồn huy động nhân dân đóng góp còn nhiều khó khăn. Vì vậy cần quy định “mềm” đối với nội dung của một số tiêu chí, để thuận lợi các xã triển khai thực hiện.   

Người phỏng vấn: Như ông đã biết, trong xây dựng nông thôn mới, Trung ương, tỉnh rất quan tâm đến yếu tố “cảnh quan môi trường nông thôn”. Xã đã thực hiện nội dung này như thế nào để cảnh quan môi trường nông thôn của xã “xanh-sạch-đẹp” ?

Chủ tịch UBND xã – Nguyễn Thành Nam: Để từng bước có được cảnh quan môi trường nông thôn “xanh-sạch-đẹp”, xã đã tổ chức đoàn đến vận động các hộ gia đình xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng cách đặt túi ủ Biogas trách gây ô nhiễm môi trường, trồng cây ven đường giao thông, trục sở làm việc, vận động các hộ dân làm hàng rào bằng cây xanh... Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh yêu cầu phải lập và thực hiện theo đúng Cam kết bảo vệ môi trường. Huy động cán bộ công chức và nhân dân tổ chức phát hoang ở các tuyến đường chính để người dân thấy và làm theo như: Đường tỉnh 837, đường bờ bắc kênh Dương Văn Dương, đường bờ đông kênh Quận, đường cặp kênh Nông nghiệp, tuyến dân cư, kênh Bùi cũ. Tổ chức làm cột cờ mẫu cho các hộ dân tại ấp Nguyễn Lộc và ấp Hoàng Mai trên tuyến đường bờ bắc kênh Dương Văn Dương…

Với những hoạt động cụ thể trên, bước đầu đã làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã có sự chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn khang trang, sạch sẽ. Để tiếp tục duy trì và phát triển phong trào này, chúng tôi đã giao cụ thể trách nhiệm này đến từng Ban phát triển ấp, từng chi hội, tổ hội để có định kỳ thực hiện. Cảnh quan môi trường nông thôn “xanh-sạch-đẹp” đem lại cho chính người dân nông thôn một môi trường sống trong lành và là một phần không thể thiếu được trong xây dựng nông thôn mới.

Người phỏng vấn: Xin cảm ơn Chủ tịch!

 Nguyễn Sỹ Xương
Chi cục Phát triển nông thônLượt người xem:   6298
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 545889

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​