Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 04/02/2021, 10:00
Năm 2021, Đức Hòa phấn đấu về đích 02 xã nông thôn mới và 02 xã nông thôn mới nâng cao
04/02/2021 | Nguyễn Thị Anh Nhung

Theo lộ trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Đức Hòa sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025. Đến nay, toàn huyện đã có 10/17 xã được công nhật xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt bình quân/xã của huyện là 16,94 tiêu chí.

Để góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh nói chung và của huyện Đức Hòa nói riêng, UBND huyện Đức Hòa đề ra lộ trình thực hiện cụ thể cho từng năm, theo đó năm 2021: Phấn đấu có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Tân Phú và An Ninh Đông) và 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Mỹ Hạnh Nam và An Ninh Tây); bình quân mỗi xã đạt 17,5 tiêu chí.

Các giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021 của huyện Đức Hòa gồm:

Về chỉ đạo điều hành thực hiện

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới, xem việc xây dựng 19 tiêu chí nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Xây dựng nông thôn mới là thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Mỗi đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội chủ động lựa chọn một số tiêu chí cụ thể để vận động hội viên thực hiện.

UBND các xã chủ động, phối hợp các ngành được phân công phụ trách từng tiêu chí thực hiện đánh giá kết quả chương trình. Từ đó, xây dựng kế hoạch cũng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và lộ trình xây dựng các tiêu chí chưa đạt. 
 
duc hoa 2021.jpg
Ban chỉ đạo họp đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí NTM trên địa bàn huyện

Về tuyên truyền và triển khai thực hiện

Cấp xã chủ động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên, cộng đồng dân cư về mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, cơ chế chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới (các nội dung này cấp xã đã được cung cấp các tài liệu tập huấn và cũng đã được tập huấn). Xây dựng nông thôn mới phải do cộng đồng dân cư làm chủ, người dân phải là chủ thể để triển khai thực hiện. Thực hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến xã, ấp, lồng ghép vào các cuộc hội nghị, hội thảo, hoạt động của các hội, đoàn thể và đặc biệt là tuyền truyền đến hộ gia đình về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các nội dung mà người dân tham gia thực hiện. 

Các ngành huyện, xã tổ chức, thực hiện, giám sát và chịu trách nhiệm các danh mục công trình đã được phân bổ nhất là từ nguồn vốn ngân sách (vốn huyện hỗ trợ, vốn xổ số kiến thiết, vốn đầu tư phát triển…) để thực hiện các tiêu chí về giao thông, trường học, y tế, văn hóa. Cấp xã tiếp tục thực hiện huy động nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới từ cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp… trên địa bàn, theo phương châm cùng nhau hưởng lợi.
Tập trung lãnh đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa các cây trồng, vật nuôi năm 2021 gắn ứng dụng công nghệ cao, phát huy hiệu quả hệ thống thủy lợi Phước Hòa gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp như lúa, rau màu, cây ăn trái, đậu phộng, bắp lai …và tăng cường chăm sóc đàn gia súc, gia cầm không để xảy ra dịch bệnh. Tăng cường công tác vận động nông dân sản xuất theo hướng liên kết hợp tác; cũng cố, thành lập mới các hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp.
 
duc hoa 20211.jpg
Hội phụ nữ huyện ra quân làm vệ sinh, trồng cây đường giao thông

Các xã thường xuyên rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và quản lý quy hoạch nông thôn mới cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào chỉnh trang nhà cửa gọn gàng, xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống trong mỗi gia đình. Tổ chức tốt công tác thu gom, xử lý rác thải khu dân cư, không vứt rác bừa bải, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; phối hợp Trung tâm Y tế huyện lập hồ sơ đề nghị công nhận và tái công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế khi đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt chuẩn theo quy định.

Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Giữ vững an ninh, quốc phòng, tăng cường phối hợp lập lại trật tự an toàn xã hội nông thôn./.

Anh Nhung
Chi cục PTNT và Thủy lợiLượt người xem:   98
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 434926

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​