Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 11/03/2021, 10:00
Long An: Hướng đến nông thôn mới nâng cao
11/03/2021 | Nguyễn Thị Anh Nhung

Xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay toàn tỉnh đã có 94/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 huyện đạt huyện nông thôn mới (huyện Châu Thành) và 01 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (thành phố Tân An). Bình quân mỗi xã đạt 17,2 tiêu chí, tăng 11,2 tiêu chí so với năm 2010 (năm 2010 là 6 tiêu chí/xã). Đã có 5 tiêu chí (quy hoạch, thủy lợi, điện, thông tin truyền thông, văn hóa) có 100% số xã đạt; 7 tiêu chí (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh) có trên 90% số xã đạt; các tiêu chí còn lại đã có trên 60% số xã đạt.

Diện mạo nông thôn đổi mới rõ rệt: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ; các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tập trung được hình thành và ứng dụng công nghệ cao bước đầu có hiệu quả; các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục ngày càng được chú trọng. Hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả và có nhiều đổi mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững, quốc phòng được củng cố và tăng cường; dân chủ ở nông thôn được cải thiện và ngày càng phát triển.

Với mục tiêu: Xây dựng NTM phải nâng cao được đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn tiệm cận với khu vực đô thị; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được đầu tư đồng bộ, hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa; kinh tế nông thôn phát triển mạnh; xã hội nông thôn dân chủ, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường, cảnh quan, không gian nông thôn “sáng,
xanh, sạch, đẹp”; hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh trật tự ở nông thôn tiếp tục được củng cố.


ntmnangcao2021.jpg

Giai đoạn 2021-2025: Duy trì, giữ vững kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn trước, đẩy mạnh phát triển nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phấn đấu đến cuối năm 2025 toàn tỉnh có: 10/15 huyện/thị xã, thành phố đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, chiếm 66,6% số huyện/thị xã, thành phố; trong đó, có 02 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, 01 huyện chuẩn NTM kiểu mẫu; 142/161 xã đạt chuẩn NTM (lũy kế), chiếm 88,2% số xã toàn tỉnh; trong đó, có 57 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 40,1% số xã đạt chuẩn NTM, 11 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chiếm 19,3% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao.
 
Các giải pháp chủ yếu thực hiện hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2021-2025 của tỉnh gồm:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng NTM, trong đó chú trọng tuyên truyền để người dân biết và phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, đem lại sự chuyển biến tích cực, rõ nét ngay từng hộ gia đình, từng xóm ấp.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM, đảm bảo đồng bộ, linh hoạt và phù hợp với từng nhóm xã (xã phấn đấu đạt chuẩn NTM; xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao; xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu...); Nâng cao hiệu quả đầu tư của các nguồn lực, đảm bảo không chồng chéo, không lãng phí các nguồn lực đầu tư trong xây dựng NTM.

Tập trung phát triển sản xuất, dịch vụ gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó:

- Thực hiện nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”; chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường tiêu thụ.

- Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Đổi mới phương thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng “gắn đào tạo nghề với triển khai các mô hình, dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị cụ thể, theo nhu cầu hoặc dự án đầu tư ở nông thôn của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế”.

Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị. Coi trọng hình thức hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong xây dựng hạ tầng thiết yếu ở nông thôn (giao thông, điện, nước sạch, trường học, trạm y tế xã,...), tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn; Tập trung nguồn lực, tạo điều kiện thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn các xã.

 Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất y tế, giáo dục, văn hóa và môi trường thiết thực đối với người dân, tạo điều kiện để phát triển các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao trên địa bàn xã, ấp; Tập trung giải quyết vấn đề thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt (phân loại rác tại nguồn...); xử lý môi trường trong sản xuất (thuốc bảo vệ thực vật, nước thải chăn nuôi, nước thải khu - cụm công nghiệp...) và trồng cây phủ xanh các công trình công cộng (đường giao thông, trường học, trung tâm văn hóa xã, trụ sở cơ quan, đơn vị...) để tạo dựng cảnh quan môi trường nông thôn thực sự “xanh - sạch - đẹp”.

Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an, ninh trật tự xây dựng khu dân cư (xã, ấp) đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản bảo vệ an ninh trật tự ở xóm, ấp.

 Huy động tối đa các nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Các khoản đóng góp của nhân dân phải được thực hiện theo từng dự án cụ thể và theo nguyên tắc tự nguyện, do HĐND xã thông qua.

Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn phải gắn với phát triển đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, trường học, điện, y tế, nước sạch, cơ sở vật chất văn hóa... để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn. Việc bố trí vốn đầu tư công cho các công trình (bao gồm: Vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và vốn hàng năm) phải đồng bộ với mục tiêu, lộ trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 của tỉnh và các địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng NTM; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng NTM. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ và hiệu quả.

Anh Nhung
Chi cục PTNT và Thủy lợiLượt người xem:   181
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 434906

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​