Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 24/03/2021, 11:00
UBND tỉnh: Tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 03 năm thực hiện phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 461/QĐ-TTg) và Kết quả xây dựng các hợp tác xã điểm – điển hình.
24/03/2021 | Trần Công Thương


Ngày 22/3/2021, tại Hội trường trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Hội nghị trực tuyến Tổng kết 03 năm thực hiện phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 461/QĐ-TTg) và Kết quả xây dựng các hợp tác xã điểm – điển hình. Tại đầu cầu tỉnh Long An, có sự tham dự của Đồng chí Nguyễn Minh Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, các sở, ban ngành tỉnh và có sự tham gia của Tiến sĩ Trần Minh Hải – Giám đốc Trung tâm đào tạo và Tư vấn Kinh tế hợp tác trường Cán bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II. Về đầu cầu phía địa phương có sự tham gia của lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban và đại diện các HTX nông nghiệp ở địa phương.

tongket3htx.jpg
Ảnh: Quang cảnh tổ chức Hội nghị trực tuyến.

Theo Ông Nguyễn Chí Thiện-PGĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Qua 03 năm triển khai Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phong trào phát triển Kinh tế tập thể có bước phát triển. Tính đến thời điểm 31/12/2020, số lượng HTX nông nghiệp là 200 HTX so cùng kỳ 2017 tăng 74 HTX, nhưng chưa đạt chỉ tiêu  thành lập mới 90 HTX. Số lượng HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh là 62 HTX, đạt 106,9% chỉ tiêu được giao. Số lượng hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả 147 HTX  so chỉ tiêu 187 HTX. Riêng đối với 16 HTX điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) của tỉnh  qua 03 năm triển khai tới thời điểm 31/12/2020 thì 06 HTX không thay đổi so với ban đầu; 05 HTX tăng 01 tiêu chí so với ban đầu; 03 HTX tăng 02 tiêu chí so với ban đầu; 02 HTX tăng 03 tiêu chí so với ban đầu. Về số thành viên của các HTX điểm là 1.307 thành viên thành viên góp vốn là 557 người, thành viên liên kết 750 so với ban đầu triển khai tăng 674 người (góp vốn tăng 106 người và liên kết tăng 568 người). Tổng diện tích sản xuất của các HTX là 2.976 ha. Trong đó diện tích sản xuất theo quy trình VietGAP là 499 ha, chiếm 16,8%; diện tích ứng dụng CNC trong HTX là 2.727 ha chiếm 91,3% diện tích sản xuất của HTX. So với thời điểm ban đầu xây dựng mô hình HTX điểm thì diện tích sản xuất của HTX tăng 1.027 ha, diện tích sản xuất theo quy trình VietGAP tăng 432 ha. 

tongket3htx1.jpg
Ảnh: Ông Nguyễn Minh Hải- Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Theo Ông Nguyễn Minh Hải- Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đề nghị các địa phương khi thành lập mới các HTX thì cần dựa trên tiêu chí tự nguyện của người dân, chính quyền địa phương không nên can thiệp sâu vào hoạt động của HTX. Ông Nguyễn Minh Hải đề xuất các giải pháp để phát triển KTTT, HTX trong  thời gian tới, cụ thể (1) Tập trung rà soát các cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh, địa phương đối với HTX điểm, điển hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từ đó tiếp tục phát huy tốt những chủ trương, chính sách phù hợp; đề nghị chỉnh sửa, bổ sung; đề xuất các chính sách mới nhằm khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho HTX phát triển bền vững (2) Đưa nội dung trình độ cán bộ quản lý HTX là một trong những tiêu chí để nhận được sự hỗ trợ từ các dự án của tỉnh để khuyến khích các HTX nâng cao nguồn lực con người (3) Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về kinh tế tập thể (trong đó có HTX nông nghiệp); làm rõ nội dung quản lý nhà nước về kinh tế tập thể của các cấp, các ngành. UBND các huyện cần quan tâm thường xuyên theo dõi và củng cố hoạt động của các HTX trên địa bàn để đảm bảo giải quyết kịp thời các khó khăn, v.v…

tongket3htx2.jpg
Ảnh: Ứng dụng Cơ giới hóa vào sản xuất tại HTX nông nghiệp Gò Gòn, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng

Kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Minh Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau: (1)  Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đổi mới, phát triển HTX: Thực hiện tốt công tác truyền thông, thôn tin thị trường, các kinh nghiệm hay, cách làm tốt để xác định phương án tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả (2) Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX nông nghiệp như hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý và thành viên HTX nông nghiệp; Tổ chức tập huấn, khởi nghiệp, kết nối kinh doanh cho cán bộ quản lý HTX (3) Hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của HTX; Hỗ trợ các HTX theo các chương trình xúc tiến thương mại đã được phê duyệt. Hỗ trợ kết nối giữa HTX với doanh nghiệp trong việc liên kết, hợp tác sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm (4) Tiếp tục hỗ trợ THT, HTX doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn,vướng mắc trong quá trình hoạt động; Củng cố các chuỗi thực phẩm đã được kiểm soát theo chuỗi, hỗ trợ. Hỗ trợ các HTX điểm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (5) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ) (6) Xây dựng và phát triển các HTX hiện có đang hoạt động đúng hướng, bền vững; phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên; thu hút càng nhiều người dân, hộ kinh tế các thể và tổ chức tham gia HTX (7) Thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể tiêu chí về số lượng HTX thành lập mới và hoạt động có hiệu quả và tiêu chí các HTX điển hình…

Công Thương
Chi cục PTNT và TL
Lượt người xem:   214
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 434935

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​