Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 28/05/2021, 11:00
​ Tổng kết mô hình ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất lúa vụ đông xuân 2020-2021 tại HTX Hương Trang, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
28/05/2021


Ngày 27/5/2021, tại trụ sở HTX SXTMDV NN Hương Trang (HTX Hương Trang), huyện Mộc Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết mô hình chuyển đổi sản xuất theo hướng an toàn (VietGAP), ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 và triển khai vụ Hè Thu 2021, do Ông Nguyễn Chí Thiện – PGĐ Sở NN VÀ PTNT chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nông nghiệp và PTNT (Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh, Chi cục Trồng trọt, BVTV và QLCLNS, Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi). Huyện Mộc Hóa có đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện và đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Hòa Trung. Đại diện hội đồng quản trị HTX SXTMDV NN Hương Trang và một số thành viên. Doanh nghiệp có đại diện Công ty CPTĐ Lộc Trời, Công ty CP Rynan Samart Fertilizers. 
 
dong bo co hoa nt 2021.jpg
Ông Nguyễn Chí Thiện – PGĐ Sở NN VÀ PTNT phát biểu tại hội nghị

Mô hình HTX Hương trang là một trong 04 mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn gắn với cơ giới hóa đồng bộ theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu đối với sản phẩm lúa, gạo ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện tại Quyết định Số 2822 /QĐ-UBND, ngày 05/04/2021 và Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt tại Quyết định số 1561/QĐ-BNN-KTHT ngày 13/4/2021. HTX Hương Trang phối hợp với các đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã và Công ty CPTĐ Lộc Trời triển khai xong vụ Đông Xuân 2020-2021

Theo báo cáo của Ông Võ Thành Nghĩa –Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh về mô hình chuyển đổi sản xuất theo hướng an toàn (VietGAP), ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất lúa. Mô hình thực hiện quy mô 50 ha, 40 hộ, giống OM18 xác nhận, sạ bằng máy sạ hàng. Kết quả mô hình mang lại về kỹ thuật đã áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu gieo sạ, chăm sóc đến thu hoạch, áp dụng quy trình 1P5G, phân hữu cơ vi sinh, thuốc trừ sâu sinh học,...giống 100kg/ha (giảm 40kg/ha); về kinh tế chi phí sản xuất bình quân giảm 1.065.000 đồng/ha, năng suất cao hơn 100kg/ha, giá bán chênh lệch 100đ/kg so với ngoài mô hình; về hiệu quả xã hội, môi trường cơ bản chuyển dần tập quán từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa có khối lượng lớn, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, thân thiện môi trường, bảo vệ người sản xuất và tiêu dùng.

dong bo co hoa nt 20211.jpg 
Ông Võ Thành Nghĩa –Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh 
trình bày báo cáo tại hội nghị

Theo Ông Trần Văn Sữa– CT.HĐQT HTX Hương Trang, Vụ Đông Xuân 2020-2021, HTX triển khai với diện tích là 602ha, 195 hộ, các giống lúa OM 18 (chiếm 80%) và Đài Thơm 8 (chiếm 20%). Năng suất trung bình đạt 8,5 – 9 tấn/ha. Giá bán 6.500-6.700/kg. Lợi nhuận đạt 25-30 triệu/ha.

Về thực hiện cơ giới hóa: Khâu làm đất 100% diện tích đều cày/xới; Khâu gieo sạ: đa số diện tích gieo sạ bằng máy đeo vai (khoảng 80%), còn lại thực hiện bằng máy kéo hàng của HTX (khoảng 20%). Trong vụ ĐX 2020-2021 có triển khai chương trình phun giống bằng thiết bị bay không người lái (drone) trên diện tích 5ha (3 hộ). Kết quả năng suất đạt 9,3-10 tấn/ha. Lợi nhuận đạt 40 triệu/ha, cao hơn bên ngoài 5-7 triệu/ha; Khâu bón phân: 100% thành viên sử dụng máy đeo vai. Trong đó, có 50% diện tích thành viên tự thân, còn 50% sẽ thuê đội dịch vụ của HTX để bón phân. Khâu phun thuốc: 50% thành viên sẽ tự phun bằng máy đeo vai, còn 50% diện tích còn lại áp dụng dịch vụ máy bay không người lái (drone). Khâu thu hoạch: 100% thành viên sử dụng máy gặt đập liên hợp để thu hoạch lúa. HTX có 01 máy liên hợp và kết hợp với 04 máy khác để thu hoạch cho thành viên; Khâu vận chuyển, phơi sấy và bảo quản: 600ha được Tập đoàn Lộc Trời thu mua và vận chuyển về công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Hưng sấy khô và chế biến thành phẩm.
Bên cạnh đó, diện tích sạ giống bằng drone cũng áp dụng phun phân, kết quả đạt nhưng chưa áp dụng nhiều do giá thành phun drone cao gấp đôi phun thủ công.
 
dong bo co hoa nt 20212.jpg
Ông Trần Văn Sữa– CT.HĐQT HTX Hương Trang báo cáo tại Hội nghị

Ông Sử cho biết đối với kế hoạch vụ Hè Thu 2021 thì mục tiêu của HTX là đẩy mạnh quá trình sản xuất của thành viên để đạt lợi nhuận/ha ngày càng tăng so với cùng kỳ từng năm từ 10-15%. Về áp dụng cơ giới hóa: Tiếp tục áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trên diện tích 600ha và mở rộng ra khoảng 1.000ha, cụ thể như sau: Khâu làm đất triển khai toàn bộ diện tích 600ha và nhân rộng ra khoảng 1.000ha; Khâu gieo sạ: Triển khai rộng rãi mô hình phun giống bằng hệ thống thiết bị không người lái, đưa máy kéo hàng vào đồng ruộng, khoảng 40% diện tích áp dụng; Khâu bón phân: vẫn áp dụng máy đeo vai vào sản xuất, hiện chưa có máy phun phân nào tiên tiến hơn. Định hướng trong thời gian sắp tới, HTX sẽ trang bị máy sạ hàng kết hợp vùi phân để tiết lượng phân bón trên đồng ruộng; Khâu phun thuốc: Đưa thiết bị bay không người lái vào việc phun thuốc khoảng 70% diện tích áp dụng; Khâu tưới/tiêu nước: hiện tại các cống đang thi công vào giai đoạn cuối cùng. Vụ Đông Xuân 2021-2022 sẽ đưa vào vận hành; Khâu thu hoạch: HTX Hương Trang tiếp tục liên kết với các máy dịch vụ kết hợp máy của HTX sẽ thu hoạch tất cả diện tích của thành viên; Khâu vận chuyển, phơi sấy và bảo quản: HTX ký hợp đồng với các đối tác tiêu thụ lúa như: Tập đoàn Lộc Trời (700 ha, Công ty TNHH Vua lúa gạo (800 ha),….để tiêu thụ toàn bộ lúa hàng hóa của thành viên. Thúc đẩy quá trình liên kết ngày càng bền vững.

Qua ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự, để mô hình trong thời gian tới triển khai được thuận lợi, nhịp nhàng và thành công Ông Nguyễn Chí Thiện – PGĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chủ trì, thống nhất một số nội dung tiếp tục triển khai như sau: 
Thứ nhất, các đơn vị cấp tỉnh thiết kế lại sổ ghi chép nhật ký đồng ruộng  với nội dung dể hiểu và dể ghi chép cho người nông dân.
Thứ hai, rà soát lại kế hoạch và chi phí hỗ trợ mô hình theo Quyết định số 2822 /QĐ-UBND, ngày 05/04/2021 của UBND tỉnh, để triển khai cho kịp thời đúng quy định.

Thứ ba, lập danh sách cán bộ trực tiếp tham gia hỗ trợ thực hiện mô hình từ tỉnh, huyện, xã, HTX và doanh nghiệp để phối hợp, trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong quá trình trình khai.

Thứ tư, UBND huyện Mộc Hóa tiếp tục theo dõi hỗ trợ HTX xây dựng mô hình. Giám sát quá trình triển khai mô hình để duy trì và hoàn thiện quy trình sản xuất lúa hữu cơ, khắc phục các vấn đề về sâu bệnh và các vấn đề kỹ thuật khác

Thứ năm, HTX Hương trang tập trung triển khai đầu tư 02 trạm bơm điện phục vụ cho thành viên vụ Đông Xuân 2021-2022 và mua máy sạ cụm 3 trong 1 và các hoạt động khác; xây dựng phương án kinh doanh cụ thể, hiệu quả; kết nạp thêm thành viên góp vốn, phát triển vốn điều lệ.

Thứ sáu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tiếp tục phối hợp với HTX Hương Trang, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, hỗ trợ HTX, hộ nông dân theo kế hoạch được duyệt./. 


Thu Sương
Chi cục PTNT và TLLượt người xem:   149
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 434920

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​