Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 19/11/2021, 15:00
Huyện Cần Đước quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
19/11/2021 | Nguyễn Thị Anh Nhung


Mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Long An: Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 10/15 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó có huyện Cần Đước.

Đến nay, huyện Cần Đước thực hiện hoàn thành 6/9 tiêu chí huyện NTM,, còn 03 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí về quy hoạch (Huyện đang triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng); Tiêu chí về giáo dục (hiện đạt chuẩn 01/5 trường THPT, tỷ lệ 20% quy định là 60%); Tiêu chí  về sản xuất (Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, hoặc có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chủ lực của huyện).

can duoc qt ntm 2021.jpg

Về xã đạt chuẩn NTM: Đã có 14/16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 02 xã đã hoàn chỉnh hồ sơ trình tỉnh thẩm định công nhận. Phấn đấu đến cuối năm 2021, toàn huyện có 100%  xã đạt chuẩn NTM, 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai và thực hiện một cách tích cực, chủ động và được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội. Bộ máy quản lý nông thôn mới được củng cố, kiện toàn kịp thời theo quy định và hoạt động ngày càng đi vào nề nếp. Nhận thức của phần lớn cán bộ và người dân về chương trình đã có chuyển biến rõ rệt, tích cực tham gia đóng góp cho xây dựng nông thôn mới.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn Huyện đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể như: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn đã có bước phát triển vượt bậc; sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển ổn định, trong đó tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh; chất lượng giáo dục ngày càng tăng; công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt; hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp...từ đó góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, an ninh nông thôn được đảm bảo, thu nhập người dân ngày càng tăng, bộ mặt nông thôn thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. 
 
Tuy nhiện, theo ông Nguyễn Hồng Chương – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện, xây dưng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Đước thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định như:

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp có nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là hệ thống giao thông nông thôn và điện phục vụ sản xuất. Chất lượng hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp tuy có chuyển biến nhưng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức lại sản xuất. Cảnh quan môi trường nông thôn chưa thật sự xanh - sạch - đẹp. Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn có xu hướng gia tăng ở một số nơi. An ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ý thức chấp hành luật pháp, nếp sống văn minh công cộng, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. 

can duoc qt ntm 20211.jpg

Việc huy động nguồn lực để thực hiện chương trình chưa ngang tầm với nhiệm vụ. Trong đó, mức huy động sự đóng góp của người dân thấp; vốn đầu tư của doanh nghiệp chưa nhiều. Sự tham gia của người dân chỉ mới ở khâu đóng góp kinh phí, đất đai vào xây dựng hạ tầng, chưa chú ý tu sửa, chuồng trại chăn nuôi, công trình vệ sinh; cải tạo cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn... 

Nguyên nhân của những hạn chế trên là: Nguồn lực của địa phương còn hạn chế, yêu cầu phải có nguồn lực lớn để đầu tư xây dựng. Tình hình khí hậu, thời tiết không thuận lợi, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thường xuyên xảy ra, hàng hóa nông sản khó tiêu thụ, đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân, làm hạn chế khả năng đóng góp từ cộng đồng. Đặc biệt, càng khó khăn hơn khi tình hình dịch COVIT-19 diễn biến phức tạp tư cuối năm 2019; Một số ngành, địa phương thiếu sự tập trung, thiếu quyết liệt trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các mục tiêu của Chương trình. Năng lực tổ chức triển khai xây dựng nông thôn mới của chính quyền một số xã còn hạn chế. Sự tham gia của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở một vài địa phương còn hạn chế, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động người dân phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới; công tác xã hội hóa còn hạn chế, còn tâm lý trông chờ, ỉ lại vào nguồn lực đầu tư từ nhà nướ; Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành huyện có lúc chưa chặt chẽ, đồng bộ. Một số ngành chuyên môn huyện phụ trách tiêu chí chưa kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ xã trong quá trình thực hiện. Đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở tuy được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác nhưng do kiêm nhiệm nhiều công việc nên chưa sâu sát, chưa nắm chắc tình hình để tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Cấp ủy, chính quyền.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ để huyện được công nhận đạt NTM vào năm 2022. Huyện Cần Đước đề ra các nhóm giải pháp thực hiện cụ thể gồm:

Nhóm giải pháp về tuyên truyền: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng NTM, trong đó chú trọng tuyên truyền để người dân biết và phát huy vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, đem lại sự chuyển biến tích cực, rõ nét ngay từng hộ gia đình, từng xóm ấp.

Nhóm giải pháp về phát triển sản xuất: Tập trung phát triển sản xuất, dịch vụ gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
Nhóm giải pháp về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội: Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn;  Tập trung nguồn lực, tạo điều kiện thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn các xã.

Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường và giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn:

 Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất y tế, giáo dục, văn hóa và môi trường thiết thực đối với người dân, tạo điều kiện để phát triển các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao trên địa bàn xã, ấp.

Tập trung giải quyết vấn đề thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt (phân loại rác tại nguồn...); xử lý môi trường trong sản xuất (thuốc bảo vệ thực vật, nước thải chăn nuôi, nước thải khu - cụm công nghiệp...) và trồng cây phủ xanh các công trình công cộng (đường giao thông, trường học, trung tâm văn hóa xã, trụ sở cơ quan, đơn vị...) để tạo dựng cảnh quan môi trường nông thôn thực sự “xanh - sạch - đẹp”.

Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an, ninh trật tự xây dựng khu dân cư (xã, ấp) đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản bảo vệ an ninh trật tự ở xóm, ấp.

Nhóm giải pháp về huy động nguồn lực:

 Huy động tối đa các nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Các khoản đóng góp của nhân dân phải được thực hiện theo từng dự án cụ thể và theo nguyên tắc tự nguyện, do HĐND xã thông qua.

Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn phải gắn với phát triển đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, trường học, điện, y tế, nước sạch, cơ sở vật chất văn hóa... để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn. Việc bố trí vốn đầu tư công cho các công trình (bao gồm: Vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và vốn hàng năm) phải đồng bộ với mục tiêu, lộ trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 của huyện và các xã.

Nhóm giải pháp về kiểm tra, giám sát: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng NTM; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng NTM; Tiếp tục kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ và hiệu quả../

Anh Nhung
Chi cục PTNT và TLLượt người xem:   41
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 480016

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​