Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 05/12/2022, 15:00
Nhiều cơ chế chính sách và hướng dẫn xây dựng nông thôn mới được ban hành
05/12/2022 | Nguyễn Thị Anh Nhung

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Long An đến cuối năm 2025 là có 10 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó 02 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, một huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 142/161 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 65 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 12 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh đang tập trung nhiều giải pháp để tăng tốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, trong đó việc kịp thời ban hành các cơ chế chính sách và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện là giải pháp quan trọng.
 
co che ntm 2023.jpg
Huyện Châu Thành triển khai Bộ tiêu chí NTM gai đoạn 2021-2025

Năm 2021 và 2022, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Long An đã ban hành 13 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, làm cơ sở để các ngành, địa phương triển khai thực hiện Chương trình. Riêng năm 2022, tỉnh đã ban hành 09 văn bản. Trong đó có Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao cấp huyện, cấp xã; bộ tiêu chí ấp nông thôn mới; kế hoạch phân bổ vốn thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 (vốn do Trung ương và tỉnh hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình),…

Tính đến 30/11/2022, Long A đã có 116/161 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến đến cuối năm 2022 sẽ công nhận thêm 4 xã NTM, nâng số xã được công nhận đạt chuẩn NTM của tỉnh lên 120 xã, chiếm 74,5% số xã toàn tỉnh; có 28 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 112,5% so với kế hoạch năm 2022.

Cấp huyện, đã có 4/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (gồm: Châu Thành, huyện Tân Trụ, Tân An và thị xã Kiến Tường), đạt 100% kế hoạch năm 2022. Đối với huyện Cần Đước: Đến nay đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, 05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và cơ bản đủ điều kiện để công nhận huyện đạt chuẩn NTM; huyện Châu Thành: Đã có 100% các xã đạt chuẩn NTM, 11/12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và cơ bản đủ điều kiện để công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Tỉnh và huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để trình Trung ương công nhận huyện Cần Đước đạt chuẩn NTM, huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023.
 
co che ntm 20231.jpg

Có thể nói, các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh được ban hành đúng theo quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình của các cấp, các ngành trong tỉnh. Các cơ chế, chính sách thực hiện xây dựng NTM của tỉnh đã có sự tập trung ưu tiên về nguồn vốn cho những xã khó khăn và xã đạt chuẩn theo lộ trình giai đoạn 2021-2025 để giảm sự chênh lệch phát triển giữa các xã và đảm bảo mục tiêu xây dựng NTM đã đề ra.

Bên cạnh đó, trong triển khai xây dựng NTM của các ngành, các cấp trong tỉnh đã thực hiện các mô hình như: “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM”, “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp”, mô hình phân loại rác tại nguồn và khuyến cáo không sử dụng túi nilon trong sinh hoạt của hội phụ nữ; mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự”, “Camera quan sát an ninh, trật tự”, “Đội honda khách phòng, chống tội phạm”, “Đội dân phòng xung kích bảo vệ an ninh, trật tự biên giới” của Hội cựu chiến binh; phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi nội đồng; mô hình  “ánh sáng an ninh” và nhiều cá nhân, tổ chức hiến đất, vật tư cho xây dựng NTM,…

Đặc biệt, trong sản xuất nông nghiệp, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao được áp dụng  như: Mô hình chăn nuôi bò, mô hình trồng rau an toàn, mô hình trồng chanh, mô hình trồng cây ăn trái vùng Đồng Tháp Mười,…đang giúp người dân nâng cao thu nhập.
 
co che ntm 20232.jpg
Trồng rau an toàn tại huyện Cần Đước

Nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn tiếp tục tăng, trong đó đặc biệt là đã từng bước khơi dậy được sự tham gia đóng góp của người dân và doanh nghiệp để phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM với vai trò là chủ thể.

Năm 2022, toàn tỉnh Long An ước huy động được khoảng 40.094 tỷ đồng để thực hiện chương trình, trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp: 264,4 tỷ đồng, chiếm 0,7%; ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp: 150 tỷ đồng, chiếm 0,4%.; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: 1.985 tỷ đồng, chiếm 5%.; vốn huy động từ doanh nghiệp và người dân: 560,6 tỷ đồng, chiếm 1,4%; vốn tín dụng: 37.134 tỷ đồng, chiếm 92,6%.

Xây dựng NTM đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ và từng bước theo hướng hiện đại; các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tập trung được hình thành và ứng dụng công nghệ cao bước đầu có hiệu quả; chất lượng nông sản ngày càng tăng, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu, ý thức hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm đã được nâng lên, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 15,6 triệu đồng năm 2010 lên trên 65 triệu đồng năm 2022; các thiết chế văn hoá-giáo dục-y tế ngày càng được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân nông thôn./.

Anh Nhung
Chi cục PTNT và TLLượt người xem:   176
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 546103

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​