Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 25/11/2022, 08:00
​ Bộ Tư pháp: Tổ chức Hội thảo về giải pháp nâng cao hiệu quả công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
25/11/2022


 
Nhằm triển khai nhiệm vụ được giao về đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 202; qua đó nhận diện đầy đủ hơn về những khó khăn, hạn chế, vướng mắc, tạo cơ sở tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ, đồng thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, đảm bảo tổ chức triển khai nhiệm vụ đúng các yêu cầu, quy định. Ngày 23/11/2022,  Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo về giải pháp nâng cao hiệu quả công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên  địa bàn xã Tân Hòa-huyện Bến Lức
 
btp ht 2022.jpg

Chủ trì buổi Hội thảo, bà Ngô Quỳnh Hoa - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Tư pháp và một số Lãnh đạo Phòng, chuyên viên Vụ PBGDPL và Vụ pháp luật hình sự -hành chính; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Về phía đơn vị tỉnh Long An: có ông Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện Phòng PBGDPL- Sở Tư pháp;  đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp và một số thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của huyện Bến Lức. Đại diện Lãnh đạo cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, công chức Tư pháp - Hộ tịch, các công chức chuyên môn được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật;  Trưởng các ấp trên địa bàn xã Tân Hòa, huyện Bến Lức.

Tại buổi Hội thảo các đại biểu đã thẳng thắng trao đổi kinh nghiệm đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao. Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương.

Bện cạnh đó, Bộ Tư pháo đã kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh. Kiểm tra thực tế hồ sơ đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và các tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra tại xã Tân Hòa - huyện Bến Lức.
 
btp ht 20221.jpg

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, bà Ngô Quỳnh Hoa - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp đã chia sẻ với những khó khăn hiện nay của địa phương, ghi nhận sự nỗ lực, tích cực và kết quả đạt được trong triển khai nhiệm vụ gắn với thực hiện mục tiêu về đích nông thôn mới. Đồng thời đồng chí đã nhấn mạnh ý nghĩa và mục đích của công tác đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận: xã đạt chuẩn TCPL là xã hoàn thành trách nhiệm, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, từ đó xây dựng môi trường sống, giúp người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi. Các tiêu chí, chỉ tiêu là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm quyền, lợi ích cho người dân trên địa bàn, nếu chưa hoàn thành thì cần xem xét trách nhiệm của người đứng đầu. Do đó, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai của xã trong triển khai nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ còn chưa tốt, chưa đảm bảo yêu cầu. Theo đó, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quan tâm toàn diện, sâu sắc, thực chất đến công tác này, bố trí con người, nguồn lực, bồi dưỡng, hướng dẫn công chức Tư pháp – Hộ tịch trong triển khai nhiệm vụ này. Cấp xã có Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, phân công cụ thể các nhiệm vụ của từng công chức tham mưu, theo dõi, phụ trách, thực hiện chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao; tổ chức đánh giá, công nhận đảm bảo đúng thời hạn quy định. Cấp huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các xã trên địa bàn, cần tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra chuyên đề, đặc biệt là thực hiện theo các văn bản mới hiện nay; từ đó để hỗ trợ, giải đáp các vấn đề mà cơ sở còn lúng túng, khó khăn. Cấp tỉnh hướng dẫn cho huyện, cho xã trong triển khai thống nhất nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng trách nhiệm và quy định, trong đó có việc hỗ trợ tập huấn cho các huyện, nhất là vấn đề chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn các mô hình hay, hiệu quả, chú trọng sơ kết, tổng kết, khen thưởng… để thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng mục đích, yêu cầu… để công tác chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới bảo đảm thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn;…

Phan Đức Bộ
Sở Tư pháp Long AnLượt người xem:   100
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 516414

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​