Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 24/11/2022, 11:00
UBND tỉnh Long An chỉ đạo truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
24/11/2022


Thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 là “Toàn diện, Nâng cao và Bền vững”, cùng với phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Do đó, truyền thông, tuyên truyền về xây dựng NTM phải được tổ chức có hệ thống, đồng bộ, đa dạng về hình thức, đổi mới về nội dung và luôn đi trước một bước với cách tiếp cận mới, tư duy mới trong phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng NTM với nguyên tắc “Cơ cấu lại nền nông nghiệp là động lực, nông thôn mới là nền tảng, nông dân là chủ thể”, hướng đến xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP ngày 23/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025… Ngày 21/11/2022, UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch số 3500/KH-UBND về truyền thông Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh đề ra mục tiêu chung của truyền thông là góp phần đưa các chủ trương, chính sách, định hướng, nội dung về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đi vào cuộc sống, tạo được sự thống nhất trong triển khai thực hiện từ tỉnh đến địa phương, cơ sở; góp phần chuyển đổi tư duy, nhận thức và nâng cao năng lực cho cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng trong xây dựng NTM với nguyên tắc “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp là động lực, nông thôn mới là nền tảng, nông dân là chủ thể”; phát huy được sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, huy động được sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, tạo sự đồng thuận và đồng lòng, cùng chung sức xây dựng nông thôn. 

Mục tiêu cụ thể là: Hàng năm, có 100% các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch truyền thông về NTM và 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đưa nhiệm vụ xây dựng NTM vào Chương trình công tác để tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề của Chương trình MTQG xây dựng NTM; Có 100% các địa phương, cơ sở sử dụng đúng, hiệu quả logo NTM và logo OCOP trong các hoạt động truyền thông; Mỗi tháng có ít nhất 01 chuyên mục được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An và ít nhất 01 chuyên trang trên Báo Long An về Chương trình NTM và Chương trình OCOP; Có trên 80% các xã có ít nhất 01 bản tin phát thanh/tuần về xây dựng NTM trên đài truyền thanh xã; Mỗi năm tổ chức tối thiểu 01 cuộc thi về NTM; Hàng năm, biên soạn và in ấn, cung cấp miễn phí tài liệu nghiệp vụ, tập huấn, kỷ yếu, sổ tay, các chuyên đề về NTM, OCOP. Đặc biệt, đến cuối năm 2023, 100% các huyện, thị xã có 01 - 02 chuyên trang về nông thôn mới trên facebook/zalo hoạt động thường xuyên để tuyên truyền và tiếp nhận thông tin về Chương trình MTQG xây dựng NTM”.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, các địa phương thực hiện Kế hoạch truyền thông; tổng hợp, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch truyền thông về UBND tỉnh và Trung ương. Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng NTM và các chương trình chuyên đề. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp đề xuất kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền của các cơ qquan, đơn vị trong dự kiến phân bổ kế hoạch Chương trình MTQG xây dựng NTM hàng năm. Xây dựng Chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh nhằm bảo trợ về truyền thông đối với Chương trình MTQG xây dựng NTM và các chương trình chuyên đề trên địa bàn tỉnh. Tổ chức giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết theo định kỳ…

Phan Đức Bộ
Sở Tư pháp
Lượt người xem:   84
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 546097

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​