Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Phát triển các hình thức TCSX
Thứ 2, Ngày 08/06/2020, 10:00
Thúc đẩy kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
08/06/2020

Ngày 4/6/2020 tại hội trường Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo "Thúc đẩy kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm và đề xuất chính sách cho các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Long An, Tiền Giang, Tây Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu.

de an lien ket 2020.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Hòa –Ban chủ nhiệm đề án, trình bày báo cáo tại hội thảo

Kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm là nội dung quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, định hướng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn và bền vững cho các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Với mục đích mang lại giá trị gia tăng, an toàn cho người tiêu dùng, lợi ích thiết thực cho người sản xuất...việc xây dựng liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản thực phẩm theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm giữa TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía nam là rất cần thiết.

Qua báo cáo hiện trạng sản xuất và tiêu thụ thực phẩm vùng kinh tế trọng điểm phía nam và các đề xuất chính sách liên kết vùng theo hướng an toàn thực phẩm do Ông Trần Tiến Khai, đại diện Ban chủ nhiệm Đề án trình bày. Vùng kinh tế trọng điểm phía nam là vùng kinh tế xã hội có quy mô dân số hơn 20 triệu người, có nhiều đô thị lớn, tiêu thụ một lượng lớn nông sản thực phẩm, là vùng chăn nuôi, trồng trọt tập trung với quy mô lớn cung ứng nguồn thực phẩm cho các đô thị lớn trong cả vùng. Do đó, việc cung cấp thực phẩm an toàn cho người dân trong cả vùng và nhất là các đô thị hết sức quan trọng và được đặt lên hàng đầu đối với ngành thương mại cũng như ngành nông nghiệp. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong đó TP. Hồ Chí Minh là một nơi có nhu cầu lớn về nông sản và thực phẩm từ các địa phương. Do đó, việc chủ động kết nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là hướng kết nối chuỗi cung ứng bảo đảm an toàn thực phẩm cấp độ vùng.

TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng hệ thống bán lẻ, hệ thống doanh nghiệp cung ứng thực phẩm đầu mối, các chợ đầu mối, xây dựng chuỗi thực phẩm nhằm phát triển hệ thống thương mại đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và cải thiện quản lý an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát của Ban chủ nhiệm Đề án vẫn còn hơn 70% nông sản thực phẩm được phân phối theo kênh thương mại truyền thống và các chợ dân sinh không được kiểm soát an toàn thực phẩm.

de an lien ket 20201.jpg 
Đại diện Sở Công Thương tỉnh Long An phát biểu thảo luận tại hội thảo

Về chủ trương, chính sách của chính quyền địa phương và các hoạt động quản lý an toàn thực phẩm đang triển khai ở các địa phương thì TP. Hồ Chí Minh đang thí điểm mô hình quản lý an toàn thực phẩm hợp nhất với đầu mối là Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố. Các tỉnh vẫn áp dụng quản lý an toàn thực phẩm theo mô hình phân tán giữa các cơ quan quản lý cấp tỉnh thuộc ngành nông nghiệp, y tế và công thương. Về phía sản xuất diện tích sản xuất theo quy chuẩn, an toàn sinh học còn rất ít, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt vẫn còn khó khăn. Các tỉnh, thành phố chưa liên kết xây dựng kế hoạch sản xuất, chưa có hệ thống thông tin thị trường và yêu cầu đáp ứng cung cầu. việc chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, cung cấp các giải pháp ứng dụng cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm, cấp mã vạch, mã QR cho sản phẩm đạt chuẩn đang được các các địa phương thực hiện nhưng chưa rộng khắp. Phần lớn các hộ gia đình và cơ sở sản xuất nhỏ lẻ thường không đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo yêu cầu của các kênh phân phối hiện đại.

Các khó khăn gặp phải hiện nay của nhà sản xuất và tiêu thụ qua khảo sát của Ban chủ nhiệm đề án gồm các khó khăn như: Rào cản tâm lý của người sản xuất, do người nông dân thường quan tâm tới lợi ích ngắn hạn hơn lợi ích lâu dài bền vững; quy mô sản xuất của người nông dân nhỏ lẻ và manh mún, chi phí áp dụng tiểu chuẩn VietGAP(chứng nhận, tái chứng nhân, tập huấn,..) tương đối cao; về bất cân xứng thông tin, nghĩa là sản phẩm theo quy chuẩn và VietGAP không được phân biệt với sản phẩm thông thường và không đủ tin cậy; giá mua không đủ khác biệt để bù đắp các chi phí vật chất và chi phí quản lý phát sinh trong quá trình thực hiện; kênh phân phối hiện đại có giới hạn về năng lực tiêu thụ các sản phẩm VietGAP. Áp lực cạnh tranh đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối hiện đại là chi phí chìm; hệ thống thương lái có vai trò quyết định đối với thành bại của việc áp dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; phương thức thu mua, thanh toán, tiêu chuẩn chưa phù hợp với nông dân; thói quen tiêu dùng đơn giản và chưa chú trọng đến an toàn thực phẩm của người tiêu dùng.

Từ các thực trạng khảo sát được Ban chủ nhiệm đề án đề xuất các chính sách như: Tác động điều chỉnh hành vi người sản xuất và người tiêu dùng thông qua các chính sách hạn chế ngoại tác tiêu cực của hành vi sản xuất, chế biến, lưu thông, phân phối không tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; tạo cơ chế khuyến khích các hành vi có lợi thông qua việc tài trợ cho đối tượng dể bị tổn thương trong giai đoạn đầu; tạo cơ chế khuyến khích kết hợp bắt buộc hình thành các liên kết dọc và ngang để dần thay đổi hành vi sản xuất không liên kết; thực thi các chế tài cần thiết để bảo đảm sự tuân thủ giữa các bên sản xuất và tiêu thụ; tiếp cận chính sách từ phía cầu là cách tiếp cận này coi vai trò của thị trường từ phía cầu là tiên quyết và xây dựng chuẩn hàng hóa bắt buộc khi đưa vào lưu thông phân phối trên thị trường có nghĩa là xác lập tiểu chuẩn hàng rào kỹ thuật bắt buộc; chỉ có những hàng hóa đạt chuẩn ViatGAP, chuẩn an toàn thực phẩm mới được đưa vào lưu thông phân phối trên thị trường.

 de an lien ket 20202.jpg
Đại diện Sở Công Thương tỉnh Bình Dương phát biểu thảo luận tại hội thảo

Thảo luận tại hội thảo các đại biểu tập trung vào nội dung kiến nghị chính sách gồm 04 kiến nghị chính sách  đối với cấp độ nhà nước và bộ ngành, 04 kiến nghị chính sách đối với cấp độ vùng 03 kiến nghị chính sách cấp độ tỉnh, thành phố từ đề xuất mà ban chủ nhiệm đề án nêu ra. Qua giới thiệu đề án về sàn giao dịch heo và định hướng thành lập sàn giao dịch heo của ông Nguyễn Ngọc Hòa – Ban chủ nhiệm đề án. Các đại biểu thống nhất đề xuất chính sách cấp độ vùng về “xây dựng hệ thống thông tin sản xuất thương mại và nông thủy sản (đại biểu tỉnh Bà rịa vũng tàu và Đồng Nai) và các đại biểu cũng nhất trí lập sàn giao dịch nông sản (đại biểu tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương); một nội dung về chính sách cấp độ tỉnh, thành là tổ chức sản xuất và quản lý an toàn thực phẩm tại nguồn để thực hiện được cần căn cứ trên tiêu chuẩn được áp dụng thống nhất, hệ thống thông tin thị trường và quy hoạch sản xuất thương mại nông sản cấp vùng, các địa phương sản xuất xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu đạt quy chuẩn quốc gia về sản xuất an toàn sinh học, tiến tới áp dụng rộng rãi và bắt buộc áp dụng theo lộ trình phù hợp; tổ chức xây dựng cợ đầu mối, trung tâm cung ứng nông sản tại địa phương kết hợp tổ chức an toàn thực phẩm từ nơi sản xuất đến chợ; đảm bảo hàng hóa phân phối từ các chợ đầu mối, trung tâm cung ứng nông sản của địa phương đã đạt các quy chuẩn quốc gia về sản xuất an toàn và có truy xuất nguồn gốc sản phẩm, làm cơ sở xây dựng hệ thống thương mại cho sản phẩm đạt chuẩn an toàn thực phẩm đến các tị trường khác; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động của hệ thống cơ sở giết mổ đạt quy chuẩn quốc gia và kiểm soát chặt chẽ chất lượng cơ sở giết mổ, dây chuyền giết mổ, quy trình giết mổ, phương tiện vận chuyển, kho chứa thịt,.. trên cơ sở hợp tác vùng của các tỉnh, thành; tiếp tục vận động thành lập hợp tác xã (HTX) nông nghiệp dựa trên liên kết dọc bảo đảm đầu ra và áp dụng sản xuất an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc sản phẩm. củng cố HTX hiện có, tăng cường đào tạo hàng năm về công tác quản lý, công tác lập kế hoạch, quản lý và thự hiện dự án, quản lý tài chính kế toán HTX trên cơ sở hợp tác với vùng cũng được sự đồng tình của các đại biểu.

Qua các nội dung thảo luận tại hội thảo, đại diện sở, ngành địa phương tham dự thống nhất cao việc xây dựng đề án “Thúc đẩy kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm và đề xuất chính sách cho các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, đề nghị Ban chủ nhiệm đề án sớm hoàn thành đề án với các nội dung chính như sản xuất sản phẩm an toàn, có truy xuất nguồn gốc, lập thí điểm sàn giao dịch heo; có cơ sở dữ liệu dự báo nhu cầu thị trường tiêu thụ; thí điểm mô hình thành lập Ban an toàn thực phẩm vùng;…là cơ sở để hình thành mối liên kết vùng của các tỉnh, thành vùng trọng điểm phía Nam, cũng là cơ sở cho các tỉnh tổ chức quy hoạch sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và thương mại hàng hóa nông sản cho tỉnh khi tham gia vào các thị trường trong và ngoài nước./.

Thu Sương
Chi cục PTNT và TLLượt người xem:   175
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 278991

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

​ ​