Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 06/03/2023, 15:40
​ Triển khai Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn quả vùng Đồng Tháp Mười
06/03/2023


Ngày 02/3, tại huyện Tân Thạnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Hồ Thị Ngọc Lan chủ trì cuộc họp triển khai Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn quả vùng Đồng Tháp Mười đạt chuẩn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2025.

Những năm gần đây, một số vùng cây ăn quả mới đã hình thành tại vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh và bước đầu mang lại hiệu quả khá cao. Tuy nhiên, việc liên kết tiêu thụ còn hạn chế do người dân sản xuất còn nhỏ, lẻ, chưa tập trung; thiếu sự hợp tác, liên kết giữa các hộ nông dân; sản lượng trái cây tiêu thụ thông qua liên kết hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác còn rất hạn chế;…
 

trien khai da caq 2023.png
Ảnh: Quang cảnh cuộc họp triển khai Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn quả vùng Đồng Tháp Mười đạt chuẩn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2025.

Thực hiện Quyết định số 1088/QĐ-BNN-KTHT ngày 25 tháng 03 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025. UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 9365/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn quả vùng Đồng Tháp Mười đạt chuẩn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2022-2025. Mục tiêu thực hiện Đề án thí điểm trên địa bàn tỉnh như sau:

Mục tiêu chung: Hình thành vùng sản xuất nguyên liệu cây ăn quả (cây mít, xoài, sầu riêng) quy mô hàng hóa tập trung, hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến trên cơ sở liên kết bền vững giữa các HTX nông nghiệp với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nhằm thúc đẩy nhanh, hiệu quả và bền vững quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Phát triển và nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp trong chuỗi giá trị nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và giảm giá thành sản phẩm nguyên liệu đầu vào phục vụ chế biến và tiêu thụ. Tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống của người dân địa phương.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Hình thành vùng nguyên liệu cây ăn quả trong vùng đề án hơn 10.500 ha, trong đó diện tích vùng nguyên liệu mít hơn 3.500 ha, xoài hơn 700 ha, sầu riêng 340 ha còn lại hơn 6.000 ha diện tích trồng các loại cây ăn quả khác (bưởi, chuối, mảng cầu…); Hình thành 04 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, HTX và nông dân liên kết trong các vùng nguyên liệu; Giảm chi phí đầu vào sản xuất từ 5-10% cho các thành viên HTX và người nông dân (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc, chi phí và thời gian vận chuyển,…) giảm tổn thất sau thu hoạch 5-10% số nguyên liệu và tăng giá từ 10-20%. Qua đó, tăng thu nhập 5-10% cho thành viên HTX và người nông dân; Thành lập mới 04 HTX  cây ăn quả trong vùng Đề án thí điểm. Tăng cường năng lực cho ít nhất 08 HTX nông nghiệp trong vùng nguyên liệu, giúp nâng cao khả năng điều hành và tổ chức sản xuất của các HTX, thay đổi những tập quán sản xuất mang tính manh mún, nhỏ lẻ của người nông dân, từ đó phát triển kinh tế tập thể và nâng cao giá trị của chuỗi nông sản; Phát triển cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất, chế biến và thương mại sản phẩm cho các HTX và doanh nghiệp tiêu thụ; Xây dựng 04 mô hình khuyến nông tại các HTX cây ăn quả trong vùng Đề án; xây dựng 01 mô hình vườn mẫu cây ăn quả thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Thành lập 10 tổ khuyến nông cộng đồng  tư vấn về phát triển HTX, khuyến nông, thị trường …Xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích 120 ha.

Theo báo cáo UBND các huyện, thị xã trong vùng Đề án tại cuộc họp, hiện tại diện tích trồng cây ăn quả trong vùng Đề án đang phát triển theo chỉ tiêu của Đề án đặt ra. Nhu cầu cần thiết là tìm đầu ra ổn định cho người nông dân và tập huấn quy trình các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây ăn quả.
 
trien khai da caq 20231.jpg
Ảnh: Các đại biểu dự họp khảo sát vườn trồng sầu riêng tại xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Hồ Thị Ngọc Lan đề nghị UBND các huyện, thị xã thực hiện các nội dung như sau: - Các địa phương cần nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai Đề án ở địa phương; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ở địa phương; thực hiện báo cáo tiến độ triển khai Đề án theo định kỳ vào tháng 06 và tháng 12 hằng năm.

- Rà soát diện tích trồng cây ăn quả trong Đề án, trong đó tập trung 03 loại cây trồng chính (cây mít, xoài, sầu riêng) từ đó xây dựng lộ trình, kế hoạch phát triển diện tích trồng cây ăn quả phù hợp, đảm bảo chỉ tiêu phát triển diện tích cây ăn quả của Đề án đề ra.

- Mời gọi các chuyên gia, các nhà khoa học, các trường… tư vấn, hướng dẫn cho người dân về các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây ăn quả; tổng hợp nhu cầu của người dân trong vùng Đề án về tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cây ăn quả (mít, xoài, sầu riêng) đăng ký gửi về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh.

- Bố trí nguồn kinh phí (nguồn vốn ngân sách huyện) triển khai thực hiện các nội dung của Đề án về hỗ trợ hạ tầng, liên kết sản xuất và tiêu thụ (Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh) và các nội dung khác được phân công trong Đề án.

Ngoài ra, tổ giúp việc thực hiện Đề án cần theo sát tiến độ thực hiện và có những tham mưu kịp thời cho Sở nhằm triển khai Đề án hiệu quả.

Trước đó, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các huyện, thị xã tham gia thực hiện Đề án đã đi khảo sát vùng nguyên liệu sầu riêng tại xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh./.

Công Thương
Chi cục PTNT và TLLượt người xem:   304
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 545889

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​