Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 26/06/2020, 11:00
​ Xã Tân Lập huyện Tân Thạnh quyết tâm phấn đấu đạt chuần nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2020
26/06/2020


Xã Tân Lập được tách ra từ xã Nhơn Hòa Lập vào ngày 01/10/1985, có diện tích tự nhiên 4.341,58 ha, dân số 7.009 nhân khẩu với 1.850 hộ dân, địa bàn của xã được chia làm 6 ấp, đến nay đều được huyện công nhận là ấp văn hóa. Kinh tế chủ yếu là Nông nghiệp, hiện tại sản xuất nông nghiệp chiếm 85% thu nhập. Năm 2015 xã được huyện đầu tư xây dựng chợ để phát triển thương mại dịch vụ, các cơ sở cơ khí sửa chữa nhỏ, sửa xe mô tô, máy nông cụ,…từng bước hình thành, phát triển.

Xác định xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn, là nhiệm vụ quan trọng, nên Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, luôn xem công tác xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hàng đầu để đưa xã Tân Lập đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2020
Về bộ máy chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình.

UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, ban hành Quyết định thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban quản lý và Ban phát triển xây dựng nông thôn mới các ấp Trưởng ấp làm trưởng ban.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách và các tiêu chí xây dựng xây dựng nông thôn mới, vận động người dân tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên hệ thống thông tin đại chúng, lồng ghép các buổi họp dân, đối thoại với nhân dân, tiếp xúc cử tri, sinh hoạt của các chi tổ hội các ấp

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

 Trên cơ sở Quyết định số 1243/QĐ-UBND và Quyết định 2524/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành qui định đánh giá thực hiện cá tiêu chí xây dựng xã nông thôn mơi  tỉnh Long An xã đã tiến hành rà soát, đánh giá các tiêu chí hiện xã đã đạt 15/19 tiêu chí xã nông thôn mới: hệ thống thủy lợi đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và phòng, chống thiên tai; toàn xã có 29 tuyến kênh chính 03 trạm bơm điện đảm bảo tưới tiêu cho 2.944 ha đạt 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động.
 
tan lap xay dung ntm 2020.jpg
Trạm bơm điện ấp Bằng Lăng xã Tân Lập huyện Tân Thạnh

 Hệ thống điện thường xuyên được đầu tư mới, nâng cấp và sửa chữa, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 99% (1.832/1.850 hộ); Trường học được đầu tư nâng cấp xã có 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia; Nhà Văn hóa - Khu thể thao xã, ấp được đầu tư, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị. Bên cạnh đó, UBND xã vận động nhân dân cải tạo, nâng cấp, xây mới nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng đạt 91,35% (1.690/1.850 hộ). Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển khá tốt và được người dân tích cực hưởng ứng, tham gia, đến nay, xã có 6/6 ấp được công nhận ấp Văn hóa. Môi trường sống được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được cũng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động.

tan lap xay dung ntm 20201.jpg
Giải bóng đá nữ chào mừng ngày quốc tế phụ nữ

Về phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân, Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. 

tan lap xay dung ntm 20202.jpg
Mô hình sen lấy gương

Cùng với xây dựng các trạm bơm điện trong toàn xã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếu tươi, hỗ trợ nhân dân vay vốn ưu đãi, mở rộng phát triển sản xuất. Đã tổ chức được 10 lớp dạy nghề nông thôn, 30 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, xã còn thành lập được 01 hợp tác xã Tân Đông Tiến hoạt động mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người hiện nay 50 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo trên địa bàn xã hàng năm đều giảm, hiện tại số hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 70 hộ chiếm tỷ lệ 0,38 %, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi là 8,22%...

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới còn gặp một số khó khăn như công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đôi lúc còn chưa chặc chẽ; Công tác tuyên truyền, vận động đôi lúc thiếu thường xuyên, hiệu quả chưa cao; Vẫn còn 04 tiêu chí chưa đạt như giao thông, y tế, giáo dục và đào tạo, môi trường và an toàn thực phẩm.

Các giải pháp thực hiện Chương trình MTQG XDNTM đến cuối năm 2020

Nhằm phấn đấu đến cuối năm 2020 xã Tân Lập đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới UBND xã tập trung các giải pháp sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động về thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sâu, rộng trong nhân dân để người dân nắm, thông suốt và tích cực tham gia thực hiện.
- Tiếp tục duy trì củng cố 15 tiêu chí đã đạt 
- Tập trung xây dựng 04 tiêu chí chưa đạt, gồm:
+Tiêu chí giao thông: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân, tranh thủ nguồn vốn của trên và huy động vốn mọi nguồn lực để thực hiện các công trình giao thôn nông thôn trên địa bàn đạt chuẩn theo qui định.
+Tiêu chí giáo dục và đào tạo: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, liên hệ các trường đào tạo nghề, mở các lớp đạo tạo nghề nông thôn, nghiên cứu các chính sách để hổ trợ cho các con em đã hoàn thành chương trình phổ thông nhưng không có điều kiện vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Cần thống kế lại số lượng thực tế về trình độ chuyên môn, kỹ thuật trên tất cả các lao động trong địa phương. 
+Tiêu chí y tế: Sớm xác định ranh đất của các hộ dân tiếp giáp trạm y tế, nhất là phần kênh Hậu 837 để xin chủ trương huyện, tỉnh cho lấp đoạn tiếp giáp với đất trạm y tế để mở rộng vì hiện nay đoạn kênh này không còn sử dụng. Tranh thủ nguồn vốn trên để đầu tư xây dựng và nâng cấp trạm đảm bảo cơ sở hạ tầng đạt chuẩn theo qui định. Chỉ đạo trạm y tế tham mưu chủ trì hoàn thiện các tiêu còn lại đạt chuẩn quốc gia về y tế theo Quyết định số 4467/QĐ-BYT của Bộ Y tế, duy trì và phát huy các nội dung của tiêu chí đã đạt được.
+Tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện đúng theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã cam kết. Phối hợp đơn vị thu gom rác đúng theo lịch trình hợp đồng, vận động người dân bỏ rác đúng nơi qui định. Phối hợp các ấp tuyên truyền, vận động nhân dân tự xử lý rác đúng theo qui định, không vứt rác ven đường, sông, kênh rạch… làm ô nhiễm môi trường. Làm việc các đơn vị cấp nước sinh hoạt cho người đảm bảo chất lượng nước sạch theo qui định hiện hành và đảm bảo đủ cho người dân sử dụng. 

Cùng với sự quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã và sự ủng hộ, đóng góp của người dân, xã Tân Lập sẽ sớm về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020./. 

Nguyễn Thị Kim Ngân
Xã Tân Lập huyện Tân Thạnh


Lượt người xem:   570
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 305673

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​