Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksMaster Page Gallery
Use the master page gallery to store master pages. The master pages in this gallery are available to this site and any sites underneath it.

Type
  
  
  
  
Compatible UI Version(s)
  
  
  
Associated Content TypeFilter
Folder: Display Templates
  
17/02/2014 3:17 CHSystem Account
Folder: Editing Menu
  
17/02/2014 3:17 CHSystem Account
Folder: en-us
  
17/02/2014 3:17 CHSystem Account
Folder: Preview Images
  
18/02/2014 1:44 CHSystem Account
Folder: Themable
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
__DeviceChannelMappings.aspx
__DeviceChannelMappings.aspx
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
18/02/2014 1:44 CHSystem AccountWelcome Page
ArticleLeft.aspx
ArticleLeft.aspx
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15Article Page
ArticleLinks.aspx
ArticleLinks.aspx
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15Article Page
ArticleRight.aspx
ArticleRight.aspx
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15Article Page
bentre_VBDT.master
bentre_VBDT.master
  
08/04/2014 1:37 CHSystem Account
BlankWebPartPage.aspx
BlankWebPartPage.aspx
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15Welcome Page
CatalogArticle.aspx
CatalogArticle.aspx
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15Catalog-Item Reuse
CatalogItem-Products.aspx
CatalogItem-Products.aspx
  
28/04/2014 3:46 CHSystem AccountCatalog-Item Reuse
CatalogItem-Products.html
CatalogItem-Products.html
  
28/04/2014 10:47 SASystem AccountCatalog-Item Reuse
CatalogWelcome.aspx
CatalogWelcome.aspx
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15Catalog-Item Reuse
Category-Products.aspx
Category-Products.aspx
  
28/04/2014 3:19 CHSystem AccountCatalog-Item Reuse
Category-Products.html
Category-Products.html
  
28/04/2014 10:47 SASystem AccountCatalog-Item Reuse
default.master
default.master
  
17/09/2014 9:05 SAspadmin15
DefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
18/02/2014 1:44 CHSystem AccountYesWelcome Page
EnterpriseWiki.aspx
EnterpriseWiki.aspx
  
17/02/2014 3:18 CHSystem AccountEnterprise Wiki Page
ErrorLayout.aspx
ErrorLayout.aspx
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15Error Page
google59d424001fcb5736.html
google59d424001fcb5736.html
  
17/07/2015 8:06 SAQuan tri nong thon moi
layAdmin-1Zone.aspx
layAdmin-1Zone.aspx
  
13/05/2014 3:21 CHSystem Account15NoPage
layBCTK-1Zone.aspx
layBCTK-1Zone.aspx
  
13/05/2014 9:51 SASystem Account15NoPage
layGopYVBDT-3Zone.aspx
layGopYVBDT-3Zone.aspx
  
23/07/2014 1:40 CHQuan tri Spadmin15NoPage
layHDap-3zone.aspx
layHDap-3zone.aspx
  
17/05/2014 12:54 CHQuan tri Sharepoint Site15NoPage
layHome.aspx
layHome.aspx
  
24/07/2014 10:18 SAQuan tri Spadmin15NoPage
layHome_Test.aspx
layHome_Test.aspx
  
24/07/2014 9:24 SAQuan tri Spadmin15NoPage
layNew-1Zone.aspx
layNew-1Zone.aspx
  
13/05/2014 3:19 CHSystem Account15NoPage
1 - 30Next

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​