Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksĐào tạo nghề nông thôn

 
Đào tạo nghề nông thôn
 
​Các văn bản đính kèm Quyet dinh dao tao nghe nam 2019.pdfkỹ thật nhân giông cây ăn quả.pdfkỹ thuât nuôi ca chạch.pdfky thuât nuôi cá dứa.pdfkỹ thuât ương cá tra giống.pdfkỹ thuật trồng chuối.pdfKý thuật sơ chế bảo quản rau củ.pdfKỹ thuật vaanh hành sua bảo dưỡng máy mông nghiệp.pdf 
 
​Xem và tải về các Chương trình nghề tại đường link bên dưới QD 2259 SNN 25.12.2017 phe duyet chuong tirnh dao tao nghe.pdfNuoi bo thit CNC.pdfNuoi ca ho.pdfNuoi ca lang.pdfNuoi ca nang hai.pdfNuoi cua bien.pdfTrong buoi vietgap.pdfTrong lua CNC.pdfTrong rau CNC.pdfTrong thanh long CNC.pdf 
 
​14 Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An năm 2016Xem và tải về các Chương trình nghề tại đường link bên dưới 2324-QD-SNN_26122016.pdfhttps //drive.google.com/drive/folders/0B8sOAtrpCJ-LZ2dEaWZveWZYVDg?usp=sharing​​ 
 
12 Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An QD 1805 SNN 15.12.15 phe duyet 12 chuong trinh 2015.PDF1. Ky thuat nuoi va phong tri benh cho ech.rar​2. Ky thuat nuoi va phong tri benh cho caro.rar3. Ky thuat nuoi va phong tri benh cho ca canh.rar4. Ky thuat nuoi ran.rar5. nghe trong mai vang.rar6. Ky thuat trong Dua hau theo VietGAP.rar7. Ky thuat tr... 
 
Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An QD 2189 Chuong trinh day nghe 2014.pdfChuong trinh dao tao nghe nam 2014.rar 
 
Từ ngày 09 đến ngày 26/9/2014, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông trên địa bàn tỉnh Long An 
 
Qua 6 tháng đầu năm 2014, phần lớn các huyện đã sớm triển khai công tác đào tạo nghề, có 13/15 đơn vị huyện, thị xã, thành phố mở lớp dạy nghề nông nghiệp. Công tác dạy nghề nông nghiệp thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn. 
 
Sau một thời gian phối hợp làm công tác chuẩn bị, sáng ngày 12/6/2014, Phòng Lao động - Thương Binh và xã hội thị xã Kiến Tường phối hợp với UBND xã Bình Hiệp và Trường Trung cấp Nghề Đồng Tháp Mười tổ chức khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật trồng nấm rơm cho 35 lao động của xã Bình Hiệp 
 
​ Danh mục các chương trình đào tạo nghề ​Chuong trinh dao tao nghe nam 2013.rar 
 
Đến 30/9/2013 có 14/15 huyện, thị, thành phố đã mở được 95 lớp đào tạo nghề nông nghiệp với 2.852 lao động dự học, đạt 81,5% chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019
28/02/2019 3:00 CHĐã ban hành
Chương trình - Giáo trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017Chương trình - Giáo trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017
31/01/2018 3:00 CHĐã ban hành
Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An năm 2016Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An năm 2016

14 Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An năm 2016

Xem và tải về các Chương trình nghề tại đường link bên dưới:

2324-QD-SNN_26122016.pdf

https://drive.google.com/drive/folders/0B8sOAtrpCJ-LZ2dEaWZveWZYVDg?usp=sharing​

03/01/2017 3:00 CHĐã ban hành
Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An năm 2015Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An năm 2015
18/02/2016 3:00 CHĐã ban hành
Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An năm 2014Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An năm 2014
Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An

QD 2189 Chuong trinh day nghe 2014.pdf
Chuong trinh dao tao nghe nam 2014.rar
21/05/2015 7:49 SAĐã ban hành
Long An: Kiểm tra việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thônLong An: Kiểm tra việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
Từ ngày 09 đến ngày 26/9/2014, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông trên địa bàn tỉnh Long An
Từ ngày 09 đến ngày 26/9/2014, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông trên địa bàn tỉnh Long An tại các huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng, Cần Giuộc, Đức Huệ, Thủ Thừa.Mô hình trồng nấm rơm tại ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ

Đoàn đã làm việc với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội về công tác, tham mưu, triển khai thực hiện đào tạo nghề, công tác tổ chức quản lý các lớp dạy nghề, công tác kiểm tra, giám sát của huyện đối với công tác dạy nghề, kết quả và hiệu quả dạy nghề, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của huyện để đẩy mạnh việc dạy nghề trong thời gian tới. Đoàn cũng đã trực tiếp đến kiểm tra các lớp dạy nghề và trao đổi ý kiến với các học viên, giáo viên.

Qua đợt kiểm tra, giám sát, Đoàn cũng đã chỉ rõ những mặt được, mặt tồn tại, hạn chế của Ban chỉ đạo công tác dạy nghề cấp huyện, xã, cơ sở dạy nghề và có những kiến nghị, đề xuất đến các cấp, các ngành có liên quan nhằm đạt kết quả tốt nhất trong công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Long An theo Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 14/02/2011 của UBND tỉnh Long An và Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Diệp Luân
Chi cục Phát triển nông thôn 

02/10/2014 4:32 CHĐã ban hành
Kết quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An 6 tháng đầu năm 2014Kết quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An 6 tháng đầu năm 2014
<span style="font-size: 11px;">Qua 6 th&aacute;ng đầu năm 2014, phần lớn c&aacute;c huyện đ&atilde; sớm triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo nghề, c&oacute; 13/15 đơn vị huyện, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố mở lớp dạy nghề n&ocirc;ng nghiệp. C&ocirc;ng t&aacute;c dạy nghề n&ocirc;ng nghiệp thiết thực, hiệu quả hơn, g&oacute;p phần khai th&aacute;c tiềm năng, lợi thế của từng địa b&agrave;n.</span>
Trong 6 tháng đầu năm 2014 toàn tỉnh đã mở 53/163 lớp dạy nghề nông nghiệp với 1.555 học viên, đạt 34,5/% so với kế hoạch(1.555/4500 học viên); số nghề đào tạo là 23 nghề, trong đó nghề có nhiều học viên đăng ký tham gia nhất là các nghề: Kỹ thuật trồng và bảo vệ thực vật trên cây thanh long (300 học viên), kỹ thuật trồng và bảo vệ thực vật trên cây lúa (285 học viên), kỹ thuật nuôi trâu bò (260 học viên), kỹ thuật trồng nấm rơm (115 học viên). Các huyện thực hiện triển khai tốt công tác dạy nghề nông nghiệp bao gồm: Châu Thành đạt cao nhất 100%, huyện Thạnh Hóa đạt 66,6%. Có 11 cơ sở tham gia dạy nghề nông nghiệp.


Khai giảng lớp học kỹ thuật trồng thanh long

Trong năm 2014, hầu hết các đơn vị cấp huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế thị xã Kiến Tường và Phòng Kinh tế TP. Tân An) chủ trì tổ chức công tác đào tạo nghề nông nghiệp. Riêng huyện Đức Huệ, Phòng Nông nghiệp và PTNT chỉ phối hợp, tham gia. Về kinh phí đào tạo nghề, các  huyện, thị xã, thành phố đều tập trung đầu mối quyết toán ở Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Qua theo dõi tình hình nhìn chung các địa phương và cơ sở dạy nghề có sự phối hợp tốt và chặt chẽ, bà con nông dân tham dự học đảm bảo số lượng học viên.

Như vậy, qua 6 tháng đầu năm 2014, phần lớn các huyện đã sớm triển khai công tác đào tạo nghề, có 13/15 đơn vị huyện, thị xã, thành phố mở lớp dạy nghề nông nghiệp. Công tác dạy nghề nông nghiệp thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn, đưa những loại cây trồng, vật nuôi có giá trị và hiệu quả kinh tế cao vào thay thế những loại cây trồng, vật nuôi hiệu quả thấp. Nhiều lớp đào tạo nghề mang lại hiệu quả cao, như: Lớp dạy nghề kỹ thuật trồng và BVTV trên cây thanh long; lớp dạy nghề luân canh lúa - mè – lúa; lớp dạy kỹ thuật trồng nấm rơm…). Hầu hết lao động học nghề nông nghiệp đều có việc làm sau học nghề và có thu nhập cao hơn so với trước khi học, góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

Mặc dù vậy, tiến độ triển khai thực hiện đào tạo nghề vẫn còn khá chậm, qua 6 tháng toàn tỉnh mới đạt trên 34,5% kế hoạch. Việc duy trì sĩ số lớp học vẫn còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do nhiều học viên là lao động chính phải nuôi gia đình, trong khi chế độ hỗ trợ tiền ăn cho người học còn thấp, rất khó dự học đầy đủ, liên tục. Thời gian học một số nghề còn quá dài, cần phải biên soạn lại chương trình cho phù hợp.
Trong 6 tháng cuối năm các huyện quyết tâm phấn đấu đào tạo nghề đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao cả năm 2014. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tập trung phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra giám sát và hoàn thành xây dựng 8 chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2014.

Nguyễn Văn Trung
                                                                  Chi cục Phát triển nông thôn


04/08/2014 8:39 SAĐã ban hành
Khai giảng lớp thí điểm dạy nghề kỹ thuật trồng nấm rơm  tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến TườngKhai giảng lớp thí điểm dạy nghề kỹ thuật trồng nấm rơm  tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường
<span style="font-size: 11px;">Sau một thời gian phối hợp l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị, s&aacute;ng ng&agrave;y 12/6/2014, Ph&ograve;ng Lao động - Thương Binh v&agrave; x&atilde; hội thị x&atilde; Kiến Tường phối hợp với UBND x&atilde; B&igrave;nh Hiệp v&agrave; Trường Trung cấp Nghề Đồng Th&aacute;p Mười tổ chức khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật trồng nấm rơm cho 35 lao động của x&atilde; B&igrave;nh Hiệp</span>
Để  nhân rộng mô hình trồng nấm rơm, vừa qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An đã có Kế hoạch chọn mở 2 lớp thực hiện thí điểm mô hình kỹ thuật trồng nấm rơm cho lao động nông thôn tại huyện Đức Huệ và thị xã Kiến Tường.

Sau một thời gian phối hợp làm công tác chuẩn bị, sáng ngày 12/6/2014, Phòng Lao động - Thương Binh và xã hội thị xã Kiến Tường phối hợp với UBND xã Bình Hiệp và Trường Trung cấp Nghề Đồng Tháp Mười tổ chức khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật trồng nấm rơm cho 35 lao động của xã Bình Hiệp, chủ yếu là lao động nữ.

Học viên và đại biểu dự khai giảng lớp thí điểm Kỹ thuật trồng nấm rơm

Theo kế hoạch lớp thí điểm mô hình Kỹ thuật trồng nấm rơm sẽ được tổ chức học khoảng 120 tiết với phần lý thuyết 30%, còn chủ yếu là phần thực hành với 70% thời gian học. Sau mỗi phần học lý thuyết đều có phần thực hành. Lớp do Trường Trung cấp Nghề Đồng Tháp Mười đứng ra tổ chức dạy và cấp chứng chỉ học nghể cho học viên. Giáo viên là kỹ sư trồng trọt Phan Đăng Bình – Trưởng trạm Khuyến nông thị xã Kiến Tường. Toàn bộ kinh phí tổ chức lớp và vật tư thực hành đều do Đề án 1956/QĐ-TTg chi trả. Ngoài ra, học viên học nghề còn được hỗ trợ tiền ăn 15.000đ/người/ngày học. 

Kỹ sư Phan Đăng Bình - giáo viên lớp phát biểu với lớp học

Tại buổi khai giảng, Thầy Trần Ngọc Ẩn - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Đồng Tháp Mười đã nêu bật lợi ích và hiệu quả của nghề trồng nấm rơm, quán triệt nội quy lớp học và đề nghị học viên dự học đầy đủ, nghiêm túc và nhất là thực hành kỹ thuật thành thạo, để khi kết thúc lớp học có tay nghề vững vàng sản xuất nấm đạt năng suất cao, chất lượng tốt và có thu nhập ổn định lâu dài, cải thiện kinh tế gia đình. Sau khi học xong học viên cần liên kết thành tổ hợp tác để có sự hỗ trợ nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Sau khi nghe đại diện học viên bày tỏ quyết tâm, ông Nguyễn Văn Nhiều – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp động viên học viên khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc gia đình để học tập tự giác, đầy đủ, nghiêm túc theo thời khóa biểu, đồng thời cho biết xã sẽ cử cán bộ theo sát lớp học và tăng cường kiểm tra, giám sát để hoàn thành lớp học với kết quả cao nhất.


Dự kiến lớp học sẽ kết thúc vào khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8/2014.

Tô Ngọc Xuân
                                                                  PCCT. Chi cục Phát triển nông thôn23/06/2014 7:19 SAĐã ban hành
Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An năm 2013Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An năm 2013

​ Danh mục các chương trình đào tạo nghề:

Chuong trinh dao tao nghe nam 2013.rar

01/03/2014 3:00 CHĐã ban hành
Một số kết quả bước đầu trong công tác đào tạo nghề năm 2013 của ngành nông nghiệpMột số kết quả bước đầu trong công tác đào tạo nghề năm 2013 của ngành nông nghiệp
<div style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.4;">Đến 30/9/2013 c&oacute; 14/15 huyện, thị, th&agrave;nh phố đ&atilde; mở được 95 lớp đ&agrave;o tạo nghề n&ocirc;ng nghiệp với 2.852 lao động dự học, đạt 81,5% chỉ ti&ecirc;u kế hoạch của UBND tỉnh</span></div>
Trước năm 2013 công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 1956) do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đảm nhiệm. Bắt đầu từ năm 2013 công tác đào tạo nghề nông nghiệp được UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm nhiệm. 


Học viên xã Mỹ Thạnh Bắc, Đức Huệ  thực hành  trồng nấm trong lớp học đào tạo nghề nông nghiệp

Để triển khai đào tạo nghề nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi Cục phát triển nông thôn làm đầu mối giúp Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề nông nghiệp. Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế thị xã Kiến Tường, Phòng Kinh tế thành phố Tân An xây dựng kế hoạch và tham mưu cho UBND cấp huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị thuộc sở tích cực tham gia công tác đào tạo nghề nông nghiệp.

Việc chuyển giao công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho ngành nông nghiệp đảm nhiệm có những thuận lợi cơ bản. Trước hết, hệ thống các đơn vị tham gia dạy nghề của ngành có tổ chức đến các huyện. Thứ hai, số lượng cán bộ kỹ thuật của ngành rất lớn, với đủ lĩnh vực ngành nghề, có kiến thức, có kinh nghiệm thực tế và kỹ năng thực hành, nhiều năm gắn bó với đồng ruộng và với bà con nông dân. Thứ ba, công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình trong nông nghiệp được ngành thực hiện từ nhiều năm nay. Một thuận lợi cũng hết sức quan trọng nữa là hầu hết người lao động sau khi học nghề nông nghiệp xong đều có việc làm, vì đa số họ vẫn làm nghề cũ; một số khác chuyển đổi sang nuôi, trồng những loại cây, con mới, nhằm tận dụng được ưu thế về tài nguyên đất đai, mặt nước, sản phẩm phụ nông nghiệp sẵn có của địa phương, tạo ra sản phẩm mới có giá trị cao hơn. Vì thế công tác dạy nghề của ngành luôn mang tính thiết thực, khả thi cao.

Sau gần một năm đảm nhiệm công tác đào tạo nghề nông nghiệp, bước đầu ngành đã đạt được những kết quả quan trọng. Theo tổng hợp từ các đại phương trong tỉnh, đến 30/9/2013 có 14/15 huyện, thị, thành phố đã mở được 95 lớp đào tạo nghề nông nghiệp với 2.852 lao động dự học, đạt 81,5% chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh. Với đà này, khả năng sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2013. Một số huyện đạt kết quả cao như Châu Thành, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Đức Hòa; Các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Tân Trụ, Cần Giuộc đạt khá. Riêng huyện Bến Lức chưa tổ chức được lớp nào. 
Trung tâm Thủy sản (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) là đơn vị có chức năng dạy nghề đã mở được 17 lớp, 513 người dự học nghề nuôi trồng thủy sản. Các đơn vị khác cũng tích cực tham gia công tác đào tạo nghề, như Trung tâm Khuyến nông đã tham gia dạy nghề 23 lớp có 601người dự học; Chi cục Bảo vệ thực vật tham gia 13 lớp với 403 người dự học. 

Qua gần 01 năm thực hiện, có thể khẳng định: việc chuyển giao công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho ngành nông nghiệp là phù hợp, thiết thực. Đã phát huy được vai trò chỉ đạo, điều hành, tham gia của toàn hệ thống ngành, gắn được trách nhiệm quản lý sản xuất nông nghiệp với việc chuyển giao khoa học kỹ thuật và nâng cao tay nghề cho lao động nông nghiệp; giúp cho công tác đào tạo nghề thiết thực, hiệu quả hơn. Kinh nghiệm mở lớp năm 2013 cũng cho thấy: Nếu lớp được mở tại địa bàn xã thì rất thuận lợi cho việc huy động học viên, cũng như việc duy trì sỹ số trong suốt khóa học.

Công tác dạy nghề nông nghiệp năm 2013 đã mang lại hiệu quả khá rõ: Đã góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn, sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường; góp phần đưa nhanh những loại cây trồng, vật nuôi có giá trị và hiệu quả kinh tế cao vào thay thế những loại cây trồng, vật nuôi hiệu quả thấp (như trồng cỏ nuôi bò sữa thay cho trồng lúa ở các xã ngoại thành thành phố Tân An; hoặc luân canh lúa - mè – lúa ở các xã trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia). Thu nhập của lao động học nghề tăng hơn so với trước, góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Sau đây là một số lớp dạy nghề đạt hiệu quả cao.

Lớp dạy nghề sản xuất lúa Nàng Thơm Chợ Đào tại ấp Cầu Chùa xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, do Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Cần Đước tổ chức, cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh làm giáo viên. Người nông dân tham dự lớp học được hướng dẫn sử dụng phân hữu cơ thay thế một phần phân hóa học; sử dụng nấm xanh thay cho thuốc hóa học để phòng trừ rầy nâu tại ruộng lúa của mình. Nhờ sử dụng phân hữu cơ, giảm phân, thuốc hóa học mà gạo Nàng Thơm Chợ Đào có hương thơm đặc trưng, cơm mềm rất ngon; chi phí sản xuất giảm; lợi nhuận cao hơn ngoài mô hình bình quân trên 15 triệu đồng/ha. Toàn bộ sản lượng lúa (diện tích 62,5 ha) được Công ty ECOFARM bao tiêu. 

Năm 2013 các huyện tổ chức được 10 lớp dạy nghề trồng nấm rơm, cho gần ba trăm lao động. Đối tượng học nghề chủ yếu là lao động hộ nghèo, không có hoặc có ít đất sản xuất. Do tận dụng được nguồn nguyên liệu rơm rất dồi dào, giá rẻ, nên chi phí sản xuất nấm thấp, giá bán nấm khá cao. Sau khi học nghề trồng nấm, 01 lao động thu nhập bình quân khoảng 200.000đ/ngày, giúp cho nhiều hộ có thu nhập khá và ổn định. Điển hình như ở các xã Mỹ Thạnh Bắc (huyện Đức Huệ); Bình Hiệp, Tuyên Thạnh (thị xã Kiến Tường) và một số xã ở huyện Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Tân Hưng. 

Lớp dạy nghề nuôi tôm ở các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Châu Thành cũng là điển hình mang lại hiệu quả cao. Qua học nghề nuôi tôm (sú, hoặc thẻ chân trắng), người nuôi đã nắm vững kỹ thuật chọn giống, chăm sóc, phòng trị bệnh cho tôm nên rất hiệu quả, lãi tăng nhiều so với trước khi học nghề. Điển hình như hộ ông Trần Văn Chiến (4000m2 ao, xã Phước Lại - Cần Giuộc) trước đây chỉ lãi 10-30 triệu đồng, nay vụ 1 lãi 60 triệu đ, vụ 2 lãi 180 triệu; hộ ông Võ Ngọc Thanh (4000m2 ao, xã Phước Lại - Cần Giuộc) trước có vụ lỗ, có vụ lãi ít, nay đã nuôi 1 vụ lãi 80 triệu đồng; Ông Phan Văn Tới (4000m2 ao, xã Thanh Vĩnh Đông- Châu Thành) trước lỗ 3 vụ liên tiếp, nay lãi 50 triệu đồng/vụ; Ông Trần Minh Chín (2700m2 ao, xã Thanh Vĩnh Đông- Châu Thành) trước lỗ 4 vụ liên tiếp, nay lãi 40 triệu đồng/vụ. Ngoài ra còn rất nhiều hộ nuôi tôm khác ở các xã nêu trên đều có lãi cao sau khi được học nghề.

Tuy công tác đào tạo nghề nông nghiệp bước đầu đạt được kết quả khá, nhưng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, cụ thể là tiến độ triển, khai thực hiện còn chậm; số lao động được học nghề vẫn còn thấp so với yêu cầu; công tác phối hợp giữa các đơn vị, cơ sở chưa thật sự chặt chẽ đồng bộ. 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp, trong những năm tới, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Kinh tế thị xã Kiến Tường và Phòng Kinh tế thành phố Tân An cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND các xã để nắm sát nhu cầu học nghề và quản lý học viên khi đã mở lớp; phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, với cơ sở dạy nghề để tổ chức, quản lý các lớp dạy nghề chặt chẽ, có chất lượng. Mặt khác, cần tiếp tục kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung chính sách, như cho một lao động được học 02 nghề; tăng độ tuổi được học nghề thêm 5 năm; tăng mức hỗ trợ cho lao động hộ nghèo học nghề sát với giá cả thị trường.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm tích lũy được trong công tác đào tạo nghề năm 2013; với quyết tâm và năng lực của ngành nông nghiệp, có thể nhận định rằng công tác đào tạo nghề nông nghiệp sẽ ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Long An.

                                                                                             Tô Ngọc Xuân
                                                                            Phó Chi cục trưởng
                                                         Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Long An

28/10/2013 3:25 CHĐã ban hành
Long An: Mở lớp tập huấn “An toàn, vệ sinh lao động trong sử dụng máy nông nghiệp, ngành nghề nông thôn năm 2013”Long An: Mở lớp tập huấn “An toàn, vệ sinh lao động trong sử dụng máy nông nghiệp, ngành nghề nông thôn năm 2013”
<div style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.4; font-size: 11px;">Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức cho người lao động trong việc ph&ograve;ng tr&aacute;nh v&agrave; xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống tai nạn do sử dụng m&aacute;y trong sản xuất n&ocirc;ng nghiệp, ng&agrave;nh nghề n&ocirc;ng th&ocirc;n.</span></div>
Được sự ủy nhiệm của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Long An tổ chức lớp “An toàn, vệ sinh lao động trong sử dụng máy nông nghiệp, ngành nghề nông thôn” nhằm trang bị kiến thức cho người lao động trong việc phòng tránh và xử lý các tình huống tai nạn do sử dụng máy trong sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn.


Ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Cơ điện đại diện Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối phát giấy chứng nhận cho các học viên.

Lớp học được tổ chức thành 2 đợt: đợt I từ ngày 07/10/2013 đến ngày 09/10/2013; đợt II  từ ngày 10/10/2013 đến ngày 12/10/2013, gồm đối tượng chủ sở hữu và người sử dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (hộ gia đình, cá nhân, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) khu vực nông thôn.

Lớp học có lồng ghép chương trình huấn luyện, giáo dục về HIV/AIDS, thực hiện theo Công văn số 2208/LĐTBXH-ATLĐ ngày 02/7/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo chỉ số và lồng ghép nội dung về việc báo cáo chỉ số giới và lồng ghép nội dung huấn luyện HIV-AISD tại nơi làm việc trong Chương trình quốc gia về ATLĐ, VSLĐ giai đoạn 2011-2015.

Đến dự buổi bế giảng của đợt II, ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Cơ điện đại diện Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối đã phát biểu và phát giấy chứng nhận cho các học viên.

Thông qua lớp tập huấn này sẽ giúp cho học viên, người trực tiếp sử dụng máy kéo, máy làm đất, máy gieo, trồng, chăm sóc và bảo vệ cây trồng, máy thu hoạch và vận chuyển nông thôn, các máy tĩnh tại biết cách xử lý các tình huống tai nạn lao động trong sử dụng máy nông nghiệp.

Diệp Thanh Luân
Chi cục Phát triển nông thôn

22/10/2013 8:31 SAĐã ban hành
Danh mục ngành nghề đào tạo cho lao động nông thônDanh mục ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn
Danh mục ng&agrave;nh nghề đ&agrave;o tạo cho lao động n&ocirc;ng th&ocirc;n căn cứ theo Kế hoạch số 2411/KH-UBND ng&agrave;y 10/7/2012 của UBND tỉnh Long An.
Danh mục ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn căn cứ theo Kế hoạch số 2411/KH-UBND ngày 10/7/2012 của UBND tỉnh Long An:


 STT  Tên nghề Thời gian học tập (giờ)  Thời gian đào tạo (tháng)  Bằng cấp sau khi tốt nghiệp 
 I Nông, lâm nghiệp       
1
 Thú y trên gia súc  170  1,5  Chứng chỉ nghề 
2 Thú ý trên gia cầm   170  1,5   Chứng chỉ nghề 
3  Kỹ thuật nuôi trâu, bò 120 1  Chứng chỉ nghề 
4  Kỹ thuật nuôi dê  120   1   Chứng chỉ nghề 
5  Kỹ thuật nuôi heo  120  1  Chứng chỉ nghề 
6 Kỹ thuật nuôi thỏ  120   1  Chứng chỉ nghề 
7 Kỹ thuật nuôi gà  120  1  Chứng chỉ nghề
8  Kỹ thuật nuôi vịt  120   1  Chứng chỉ nghề
9 Kỹ thuật nuôi ong  120 1 Chứng chỉ nghề 
10  Kỹ thuật nuôi trăn  120   1  Chứng chỉ nghề
 
 11  Bảo vệ thực vật trên cây lúa  170   1,5  Chứng chỉ nghề 
12  Bảo vệ thực vật trên cây mía  170   1,5  Chứng chỉ nghề
 
 13  Bảo vệ thực vật trên cây chanh  170  1,5 Chứng chỉ nghề
 
 14  Bảo vệ thực vật trên cây rau  170   1,5  Chứng chỉ nghề
 
 15 Bảo vệ thực vật trên cây ớt  170 1,5 Chứng chỉ nghề
 
 16 Bảo vệ thực vật trên cây thanh long   170  1,5  Chứng chỉ nghề
 
17 Bảo vệ thực vật trên cây đậu phộng    170  1,5  Chứng chỉ nghề
 
18 Bảo vệ thực vật trên cây mè    170  1,5 Chứng chỉ nghề
 
19  Bảo vệ thực vật trên cây bắp  170 1,5  Chứng chỉ nghề
 
20 Kỹ thuật trồng lúa    120  Chứng chỉ nghề
 
21   Kỹ thuật trồng luân canh lúa - sen   120  Chứng chỉ nghề
 
22  Kỹ thuật trồng luân canh lúa - đay 120 Chứng chỉ nghề
 
23  Kỹ thuật trồng bắp 120  Chứng chỉ nghề
24 Kỹ thuật trồng mè  120  Chứng chỉ nghề
25 Kỹ thuật trồng đay  120   Chứng chỉ nghề
26 Kỹ thuật trồng sen  120  Chứng chỉ nghề 
27 Kỹ thuật trồng rau an toàn  120 Chứng chỉ nghề
 
28  Kỹ thuật trồng mía 120 1 Chứng chỉ nghề 
29  Kỹ thuật trồng cây ăn quả 120  Chứng chỉ nghề
 
30 Kỹ thuật trồng thanh long  120  Chứng chỉ nghề 
31  Kỹ thuật trồng đu đủ 120  Chứng chỉ nghề 
32 Kỹ thuật trồng khóm  120  Chứng chỉ nghề 
33  Kỹ thuật trồng xoài 120 Chứng chỉ nghề 
34 Kỹ thuật trồng chanh  120  Chứng chỉ nghề 
35 Kỹ thuật trồng khoai tím  120  Chứng chỉ nghề 
36 Kỹ thuật trồng nấm rơm  120  Chứng chỉ nghề 
37 Kỹ thuật trồng nấm bào ngư  120 1 Chứng chỉ nghề
 
38  Kỹ thuật trồng nấm linh chi 120  Chứng chỉ nghề
 
39  Kỹ thuật trồng nấm đông cô 120  1 Chứng chỉ nghề
 
40  Kỹ thuật trồng cây kiểng 120  Chứng chỉ nghề 
41  Kỹ thuật trồng mai vàng 120  Chứng chỉ nghề
42 Kỹ thuật trồng hoa kiểng  120  Chứng chỉ nghề
43 Kỹ thuật trồng hoa lan  120 Chứng chỉ nghề 
II  Ngư nghiệp:      
1 Kỹ thuật nuôi cá lóc  120  Chứng chỉ nghề
2  Kỹ thuật nuôi cá trê 120  Chứng chỉ nghề
3 Kỹ thuật nuôi cá rô  120  Chứng chỉ nghề
4 Kỹ thuật nuôi ếch  120  Chứng chỉ nghề
5 Kỹ thuật nuôi tôm sú  120   Chứng chỉ nghề
6 Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng  120  Chứng chỉ nghề 
7 Kỹ thuật nuôi cá cảnh  120  Chứng chỉ nghề 

11/09/2013 9:22 SAĐã ban hành
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 546099

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​